TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PONTİDLER’DE (KUZEY TÜRKİYE) MAVİŞİST-FASİYESLİ METAMORFİK KAYAÇLAR: ÇARPIŞMA ÖNCESİ EKLEMLENMEYE BAĞLI KITASAL BÜYÜMEYE BİR ÖRNEK

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Pontidler, mavişist, eklemlenme, kıtasal büyüme Central Pontides, bluschists, accretion, continental growth

Yazarlar
Mesut Akgül
Aral Okay okay@itu.edu.tr
Roland Oberhaensli
Masafumi Sudo
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası