TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

POZANTI-KARSANTI OFİYOLİTİNİN FARKLI BİRİMLERİ ARASINDAKİ YAPISAL İLİŞKİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Okyanus içi ekaylanma, Pozantı-Karsantı ofiyoliti, Yapısal ilişkiler, Intra-oceanic subduction, Pozantı-Karsantı ophiolite, Structural relationships

Yazar
Üner Çakır ucakir@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası