TMMOB Odalar 22 Mart 2019, Cuma

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SONDÖRLÜK EĞİTİMİ - SİVAS

Yayına Giriş Tarihi: 19.02.2019
Güncellenme Zamanı: 11.03.2019 14:43:08
Etkinliğin Tarihi

03.04.2019 - 07.04.2019

Etkinliğin Yeri

SİVAS ŞUBE

Sivas Şubemizde 3-7 Nisan 2019 tarihlerinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük Eğitimi düzenlenecektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur. 2014 yılından itibaren Mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar. 13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır. Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. İşverenler, bu yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay belli bir miktar cezai yaptırım uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

  • Okuryazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi)
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir raporu (Yeni tarihli doktor kanaatinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir yazması gerekmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (18 yaşını tamamlamış olmak)
  • Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, 1 Nisan 2019 son başvuru tarihidir.
  • Eğitim sonunda sınav yapılarak Halk Eğitim Müdürlüğü onaylı belge verilecektir.

EĞİTİM TARİHİ: 3-7 Nisan 2019

KAYIT ve İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Sivas Şube Örtülüpınar Mah. Osman Paşa Cad. Şifaiye Sokak Koçkanat Apt. Kat:1 No:2 Merkez/SİVAS
Telefon: 0346 224 80 00
Faks: 0346 224 80 00
E-mail: sivas@jmo.org.tr

Okunma Sayısı: 78