TMMOB Odalar 03 Haziran 2020, Çarşamba

SUNUŞ

 II. Çevre Jeolojisi Çalıştayı’nın Amacı ve Hedefleri


1. Termik santrallerin yer seçimi ve yönetimi

Termik santrallerin yer seçiminde gözetilmesi gerek faktörler ve bu tesislerin yönetiminin planlanmasında gözetilmesi gereken hususlar: Mevcut durumun tanımlanması evresi, Planlama ve hazırlık evresi, Tesislerin tasarımı, inşaat ve işletme evreleri, İşletme sonrası (rehabilitasyon-iyileştirme) evre,

Bu evrelerin her birinde toprak, su, hava, gürültü, sosyo-ekonomik ve ekolojik ortamlarda ortaya çıkması olası çevresel etkiler ve bu etkilerin denetiminde gözetilmesi gereken hususlar,

Teknik sorunlar ve yasal açıdan ortaya çıkan sorunlar (Uluslararası ve ulusal mevzuat açısından), Eğitimden kaynaklanan sorunlar irdelenecektir.

2. Nükleer santrallerin yer seçimi ve yönetimi

Nükleer santrallerin yer seçiminde gözetilmesi gerek faktörler ve bu tesislerin yönetiminin planlanmasında gözetilmesi gereken hususlar: Mevcut durumun tanımlanması evresi, Planlama ve hazırlık evresi, Tesislerin tasarımı, inşaat ve işletme evreleri, İşletme sonrası (rehabilitasyon-iyileştirme) evre,

Bu evrelerin her birinde toprak, su, hava, gürültü, sosyo-ekonomik ve ekolojik ortamlarda ortaya çıkması olası çevresel etkiler ve bu etkilerin denetiminde gözetilmesi gereken hususlar,

Teknik sorunlar, Yasal açıdan ortaya çıkan sorunlar (Uluslararası ve ulusal mevzuat açısından), Eğitimden kaynaklanan sorunlar 

3. Küresel iklim değişikliğinin Yerküre’ye ve ülkemize etkileri

Küresel iklim değişikliklerinin Jeolojik tarihi ve sonuçları, Günümüzdeki küresel iklim değişikliğini tetikleyen unsurlar ve nedenleri, Küresel iklim değişikliğinin Yerküre’ye ve ülkemize olası etkileri ve sonuçları, Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini denetlemek üzere alınması gereken önlemler

Sonuç Bildirgesi 

II. Çevre Jeolojisi Çalıştayı’nın çevrenin korunmasına katkısını tanımlayan; gelecekte daha ayrıntılı olarak ele alınacak konuları belirleyen ve bundan sonra yapılacak çalışmaların önünü açan, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ nın çevre mevzuatında yararlanabileceği bir kaynak oluşturan bilgilerin ortaya koyulması.