TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi


 

Konu Başlıkları

Konuşmacılar

1

Balıkesir İlinin Deprem Tehlike Kaynakları ve Alınması

Gereken Önlemler

Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR

2

Balıkesir’in Kütle Hareketleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Murat ERCANOĞLU

3

Zemin Sıvılaşması: Değerlendirme Yaklaşımları ve Haritalanması

Prof. Dr. Harun SÖNMEZ

4

Balıkesir  Karesi İlçesinin Afetlere Hazırlık Çalışmalarında Geçici İskan Alanlarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN

5

Afet Yönetiminde Dayanıklı Kentler

Doç. Dr. Şule TÜDEŞ

6

Sağlık Sistemlerinde Afet Yönetimi ve Planlaması

Doç. Dr. Sultan ESER

7

Yapılı Çevre ve Doğal Afetler

Doç. Dr. Yasemin İNCE GÜNEY

8

Meteorolojik Afetler

Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL

9

Balıkesir İli ve İlçeleri Yerleşim Alanlarındaki Mikrobölgelendirme Çalışmaları ve Elde Edilen Bulgular

Dr. Özkan CORUK

10

Türkiye’de Kenti Sosyolojik Perspektiften Okumak

Dr. Yonca ALTINDAL

11

Afetlere Genel Bakış ve Balıkesir’in Afet Geçmişi

Prof. Dr. Şener CERYAN & Faruk ÖNCÜ

12

Hayvancılık İşletmelerinde Afet Yönetimi

Prof. Dr. Ergün DEMİR

13

Afet ve Acil Durumlarda AFAD

Bayram ŞAHİN

14

Afet ve Kentleşmede Yeraltı Suyunun Etkisi

Doç. Dr. Ali YDIN