TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi

Çalıştay Başkanı:

Prof. Dr. Şener CERYAN

Balıkesir Üniversitesi JeolojiMüh. Bölümü


Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Jeo. Yük. Müh. Kemal GökçayYENİGÜN

Jeoloji Mühendisleri OdasıBalıkesir İl Temsilcisi

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN

Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü ÖğretimÜyesi

Dr. Gökhan BÜYÜKKAHRAMAN

Jeoloji Mühendisleri OdasıBalıkesir İl Temsilci Yardımcısı

Jeo. Müh. Tülay ÖZDEN

Jeoloji Mühendisleri OdasıBalıkesir İl Temsilci Yardımcısı

Jeo. Müh. Aziz BODUR

Jeoloji Mühendisleri OdasıBalıkesir İl Temsilci Yardımcısı

Jeo. Müh. Feyzullah GÜRBÜZ

Jeoloji Mühendisleri OdasıBalıkesir İl Temsilci Yardımcısı


Sekreterya:

Dr. Gökhan BÜYÜKKAHRAMAN                      

Balıkesir Üniversitesi JeolojiMüh. Bölümü