TMMOB Odalar 27 Ocak 2020, Pazartesi

Program

08:30 – 09:00:   Kayıt 
09:00 – 09:40:   Açılış Konuşmaları

         09:00 – 09:08: Prof. Dr. Şükrü ERSOY, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı

         09:08 – 09:16: Dr. Mustafa Kerem ÖZYAVUZ, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı

         09:16 – 09:24: İbrahim TARI, İstanbul Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürü

         09:24 – 09:32: Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı

         09:32 – 09:40: Prof. Dr. Bahri ŞAHİN, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

09:40 – 10:00: Kahve Arası 

10:00 – 11:40:   1. Oturum – Akıntı Hidrodinamiği Oturum 
                         Başkanı: Doç. Dr. H. Anıl GÜNER / Dr. Ilgar ŞAFAK

          10:00 – 10:20:    Çeken Akıntı Nedir, Prof. Dr. Şükrü ERSOY, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı

          10:20 – 10:40:    Kıyı Yapılarının Yakın Kıyı Akıntılarına Etkisi, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, YTÜ İnşaat Fakültesi, Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı

          10:40 – 11:00:    Yaz Aylarında İstanbul Boğazı Akıntı Yapısının Boğulma Olayları Üzerindeki Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK, YTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı

          11:00 – 11:20:    2007-2016 Yılları Arasında İstanbul’da Çeken Akıntılar Konusunda Yapılan Çalışmalar, Doç. Dr. Barış BARLAS, İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

          11:20 – 11:40:    Çeken Akıntı Bölgelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlere Örnekler, Dr. Öğr. Üyesi Cihan ŞAHİN, YTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı

11:40 – 13:00: Öğle Yemeği 

13:00 – 15:00:   2. Oturum – Boğulma Vakaları ve Olay Yeri Yönetimi Oturum 
                          Başkanı: Tezcan BUÇAN / Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK

          13:00 – 13:20:    2017 Yılında Suda Boğulma Vakaları, Hafize ŞENYILMAZ ÇOBAN, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Afet Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi

          13:20 – 13:40:    Boğulma Vakalarında Olay Yeri Yönetimi, Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Uçak ve Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Bölümü

          13:40 – 14:00:    Boğulma Vakalarının Medyadaki Yeri, Korhan VAROL, NTV, Muhabir

          14:00 – 14:20:    AKUT ve Karadeniz’de Boğulma Vakaları, Recep Şalcı, Arama Kurtarma Derneği – AKUT, Yönetim Kurulu Başkanı

          14:20 – 14:40:    İstanbul Sahillerinde Cankurtaran Faaliyetleri, Mustafa ÖZSERT, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Yönetici

          14:40 – 15:00:    Kazazedeye Müdahalede Operasyon Aşamaları, Ali ORDUKAYA, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kaptan

15:00 – 15:20: Kahve Arası  

15:20 – 16:20:   3. Oturum – Boğulma Vakalarında Tıbbi Yaklaşım Oturum 
                         Başkanı: Dr. Mustafa Kerem ÖZYAVUZ / Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN     

          15:20 – 15:40:    Suda Boğulmanın Patofizyolojisi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Üyüklü, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı

          15:40 – 16:00:    Suda Boğulma ve Çeken Akıntılarda Acil Yaklaşım, Doç. Dr. Bedia Gülen, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

          16:00 – 16:20:    Suda Boğulmalara Adli Yaklaşım, Doç. Dr. Bülent Şam, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi

16:20 – 17:00:   Beyin Fırtınası 
Türkiye’de Boğulma ve Çeken Akıntılara Karşı Farkındalık Oluşturmada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

17:00 – 17:30:   Uygulamalar
Hülya ARABACI, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri – UMKE
Işık AKÇAPINAR, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri – UMKE

17:30 – 18:00: KAPANIŞ