TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi

ÇALIŞTAYIN AMACI

Ülkemizin gün geçtikçe değişen ve jeopolitik önemine bağlı olarak gelişen sürdürülebilir yeraltı ve yerüstükaynaklarımızın (petrol, doğalgaz, su, jeotermal, kömür, metalik maden ve endüstriyel hammaddeler vb.) aranması ile imar planına esas jeolojik-jeotekniketütler, parsel bazında zemin etütleri ve büyük mühendislik yapılarının (baraj,tünel, otoyol vb.) tasarımında gerekli olan mühendislik jeolojisi verilerinin elde edilmesi yönündeki çalışmalarında sondajcılığın önemi giderek artmaktadır. Her biri ayrı bir sektör haline gelen bu uygulama alanlarında ciddi bir şekilde nitelikli donanım ve personele ihtiyaç duyulmaktadır. Sondajcılığımızın mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri, gelecek projeksiyonları ve mesleki standartların geliştirilmesi için Konya Şubemizce Sondaj Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayımız, Sondaj sektörünün önde gelen firmalarının, Üniversitelerin, Serbest Jeoloji Mühendisliği bürolarının ve ilgili uzmanlaşmış Kamu kurumlarının katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.