TMMOB Odalar 07 Haziran 2020, Pazar

Maden yatakları oluşturmak için uygun bir süreç olan yitim dalgası, yeni okyanus kabuğunun okyanus sırtı sırtlarında oluştuğu esnada eski okyanus kabuğunun tükettiği plaka tektoniği için esastır. Eski okyanus kabuğunun yutulması sırasında, malzemeler yüzeyden Dünya`nın mantosuna taşınır, ayrıca dehidrasyon ve metasomatizma sırasında, ayrıca ark magmalarında elementlerin fraksiyonasyonu oluşur ve çeşitli cevher yatakları oluşur.


Magmatik yay kayaçlarının muhtemelen diğer tektonik ortamlarda oluşan kayaçlardan daha ekonomik metalik cevher bünyeleri içerdiği bilinmektedir. Çeşitli mineralizasyon tipleri arasında ekstrakte edilebilir metalin en büyük tonajının porfiri bakır yataklarından olduğu öne sürülmüştür, ancak denizaltı exhalative sedimanter baz metal yatakları ve altın da önemlidir. Ada kemerlerindeki ana maden yatakları, oluşum ortamlarına göre mağmatik yaylarda oluşan çökeller, okyanus kabuğunda veya üst mantoda oluşan ve ofiyolitler içerisinde tektonik olarak yerleşen çökeller ile yükseltilmiş kireçtaşlarında veya bunlardan oluşan ekzojen birikimlerle üç ana gruba ayrılabilir ve ultrabazik kayaçlar üzerinde.


Jeoloji Zirvesi Trabzon Şube ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, dalma bölgeleriyle ilgili cevher oluşumunu ve modellemeyi daha iyi anlamak için, ilk " Yitim Geçiren Maden Yatakları Üzerine Uluslararası Atölye Çalışması (SROD)"Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Doğu Karadeniz`de kıyı kenti), 22-26 Eylül 2017 Osman Turan Kongre Merkezi`nde düzenlenecek. Çalıştay süresince 7 bilim adamı farklı konuyla ilgili davet edilen görüşmelerde bulunacak dalma - batma ile ilgili cevher yatakları. Katılımcılar ayrıca, iki günlük teknik oturumlarda (23-24 Eylül 2017), özetlerini yayınlayıp poster olarak sunma şansına sahip olacaklar. İki gün süren teknik oturumların akşamları bölümümüzün petrografi laboratuarımızı açacağız ve katılımcılar cilalı bölümlerini diğer katılımcılar ile birlikte ve davet edilen konuşmacılarla birlikte inceleyebilirler. Çeşitli maden yataklarına tarla gezileri 25 Eylül`de düzenlenecek ve katılımcılar çalışma konularına uyacak birini seçebilirler.


Umarız farklı ülkelerin toprak bilimcileri bu uluslararası atölyeye katılırlar.