TMMOB Odalar 14 Kasım 2019, Perşembe

1. ÇALIŞMA GRUBU

"Güncel Yasal Düzenlemeler İçinde Jeoteknik Çalışmaların Önemi ve Yeri" 

2.ÇALIŞMA GRUBU

"Jeoteknik İle İlgili Uygulama Standartları"

3.ÇALIŞMA GRUBU

"Jeoteknik Hizmet Sektöründe Çalışan Proje Müellifi Jeoloji Mühendislerinin Sorunları"

4.ÇALIŞMA GRUBU

"Jeoteknik Öğretim Programlarında Jeoteknik Eğitimin Yeri ve Önemi ile Çağdaş Gelişmeler"