TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeotenik Çalıştayı - Antalya

Başkan

Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK

Süleyman Demirel Üniversitesi

TMMOB JMO Bilimsel Teknik Kurul Üyesi

 

II. Başkan

Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK

 Akdeniz Üniversitesi

 

Sekreter

Arş. Gör. Fatih UÇAR

Akdeniz Üniversitesi

 

Hüseyin ALAN

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

TMMOB  Jeo. Müh. Odası II. Başkanı

 

Ertan ER

Karayolları Genel Müdürlüğü

TMMOB Jeo. Müh. Odası Yedek YK. Üyesi

 

Hüseyin AKKAYA

A. Arya Zemin Etüt Ve Mühendislik

TMMOB JMO Antalya Şube Saymanı

 

Hasan AKKOÇAK

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü

 

Serhat DEMER

Atılım Mühendislik

 

SEKRETERYA

TMMOB JMO ANTALYA ŞUBESİ

 

 

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası