TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeotenik Çalıştayı - Antalya

1.GÜN ( 01.02.2013)

9.30-10.00        KAYIT

10.00-11.00       AÇILIŞ KONUŞMALARI

11.00-11.30       Jeoteknik  Çalıştayının Amacı

                        Düzenleme Kurulu 

11.30-12.00       Kentsel Dönüşüm

                        Vedad GÜRGEN

                        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

                        Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü

 

12.00-13.00       ÖĞLE YEMEĞİ

13.00-13.45       Kaya Şevlerinin Duraylılığı: Yöntemler ve Yaklaşımlar, Avantajları

Ve Sınırlamaları, Güncel Eğilimler"

                        Reşat ULUSAY ( H.Ü.)

13.45-14.30       Su Yapılarında Jeotekniğin Önemi ve Yeri

                        Ayhan KOÇBAY ( DSİ Genel Müd.)   

14.30-14.45       ARA

14.45-15.30       Ulaştırma Yapılarında Jeotekniğin Önemi ve Yeri

                        Rıza MUCUKGİL (Karayolları Genel.M)

15.30-16.15       Mühendislik Hizmetlerinde Jeotekniğin  Önemi  ve Yeri

                        M. Kemal AKMAN (Yüksel proje)

 16.15-17.00      Denizaltı Jeoteknik Çalışmaları

                          Orhan Şimşek (Fugro Sial)

 

2. GÜN( 02.02.2013)

9.30-12.00

1.ÇALIŞMA GRUBU 

                        Güncel Yasal Düzenlemeler İçinde

                        Jeoteknik Çalışmaların Yeri 

2.ÇALIŞMA GRUBU

                        Jeoteknik  Çalışmalar ile İlgili Uygulama Standartları

 

3.ÇALIŞMA GRUBU

                        Jeoteknik Hizmet Sektöründe Çalışan Proje 

                        Müellifi Jeoloji Mühendislerinin Yaşadıkları Sorunlar

 

4.ÇALIŞMA GRUBU

                        Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programlarında

                        Jeoteknik Eğitiminin Yeri ve Önemi ile Çağdaş  Gelişmeler 

 

12.00-13.00       ÖĞLE YEMEĞİ

13.00-15.30       Grup Çalışmalarına Devam Edilecek

15.30-16.00       ARA

16.00-17.00       Grup Çalışma Raporlarının Değerlendirilmesi

18.00-19.00       Grup Çalışma Raporlarının Sunuşu  Çalıştay Sonuç Bildirgesi ve Değerlendirmeler 

 

20.00                GALA YEMEĞİ ve KAPANIŞ

 

3.GÜN (03.02.2012)

10.00     Otelden Ayrılış (GEZİ yada SERBEST

 

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası