TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeotenik Çalıştayı - Antalya

Özelikle 1990 yıllarında peşi sıra Erzincan-1992, Dinar-1996, Adana-Ceyhan-1998 ve Marmara-1999 meydana gelen depremler sonucu oluşan can kayıpları ile buna neden olan planlama, yapı üretim ve denetim süreçleri konusu tartışmalara neden olmuş, bu tartışmalar sonucunda önemli bazı yasal düzenlemeler yaşama geçirilmiştir.  Sözkonusu depremler sonucu meydana gelen hasarların önemli bir bölümünün uygun zemin birimleri üzerine oturtulmayan yapılarda meydana geldiği gerçeğinden hareketle "planlama süreçlerinden yapı üretim ve denetim süreçlerine kadar her kademede jeolojik- jeoteknik etütlerin yapılması zorunlu hale gelmesine rağmen" yasal düzenlemelerin biri birini bütünler halde olmaması, hazırlanan standart ve formatların yetersizliği, denetim hizmetlerinin iyi yürütülememesi, uygulamada önemli problemlere neden olmaktadır.

Ayrıca, özellikle gelişen teknoloji, çeşitlenen insan ihtiyaçları, artan nüfus daha fazla kaynağın üretilmesine neden olmakta, bu bir taraftan önemli çevre problemlerine neden olurken, biryandan da daha sofistike yeraltı ve yerüstü yapılarının üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, jeolojik- jeoteknik hizmetler;  yapı üretim ve denetim süreçlerinden, karayolu, demiryolu, havayolu gibi ulaşım yapılarına, baraj, gölet v.b gibi su yapılarından, enerji yapılarına, madencilik işletmeleri ile çevre mevzuatı kapsamında yapılması gereken birçok hizmet alanında tasarım, planlama, projelendirme,  üretim ve denetim hizmetlerin önemli bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır.

Geniş bir uygulama alanı bulunan jeoteknik hizmetler beraberinde önemli problem ve sıkıntıları da getirmiş bulunmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de jeoloji mühendisliğinin önemli hizmet alanlarından biri olan  jeoteknik mühendisliği konusunda  odamız tarafından son yasal düzenlemeler ve yargı kararları da dikkate alınarak "Jeoteknik Çalıştay`ı" düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversiteler, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerimizin katılımı ile 01-03 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya Liberty Hotels Lara`da düzenlenecek "Jeoteknik Çalıştayı""nın bu alanda yapılan ilk etkinlik olmasının yanı sıra, önemli sonuçlar üreterek eksiklikleri de giderecek bir amaca hizmet edeceğine inanmaktayız. 

Çalıştayımızın düzenlenmesine katkı koyan, katılımları ile zenginleştirerek emek verenlere teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla. 

                                                                                        ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası