TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi

23 Şubat 2017: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

30 Şubat 2017: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

3-4 Mart 2017: Trakya Endüstriyel Hammaddeler çalıştayı