TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Trakya Endüstriyel Hammaddeler Çalıştayı

23 Şubat 2017: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

30 Şubat 2017: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

3-4 Mart 2017: Trakya Endüstriyel Hammaddeler çalıştayı

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası