TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

22 Mart " Dünya Su Günü" Basın Açıklaması

ADANA
27.03.2006 (Son Güncelleme: 27.03.2006 17:26:32)
Etkinliğin Yeri: Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi
Etkinliğin Tarihi : 21.03.2006

BASIN BİLDİRİSİ

Birleşmiş Milletler tarafından suyun  giderek artan önemi dolayısıyla 1993 yılında  22 Mart Dünya Su Günü olarak belirlenmiş ve her yıl kutlanmaya başlanmıştır.

Dünyada mevcut su miktarı 1.4 milyar km3’tür. Bu miktarın %97.5’den fazlası tuzlu sudur. %1.76’sı donmuş alanlardadır; geri kalanı yeraltısuları şeklinde olup,  %0.4’den az kısmı ise tatlı su olarak nehirlerde, göllerde, depo ve barajlarda, toprak ve bataklıklarda, atmosferde ve canlı organizmalarda bulunmaktadır. Bu nedenle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlısu miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizin su potansiyeli ise Yıllık yüzey akışı olarak 186 milyar m3, kullanılabilir yüzey suyu olarak, 98 milyar m3, yer altından yıllık çekilebilir su miktarı olarak 14 milyar m3 ve Toplam Kullanılabilir Su (net) olarak ta 112 milyar m3 tür. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bakımından Türkiye su zengini bir ülke olmayıp, kişi başına düşen yıllık su miktarına göre su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1 500 m3 civarındadır.

Dünyada yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme veya kullanım suyundan yoksundur. Her yıl yaklaşık 5 milyon insan  su kirliliği ile ilgili hastalıklardan dolayı ölmektedir. 2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri şiddetli derecede su sıkıntısı çekecektir.

Halen dünyada 2,8 milyar insan şehirlerde yaşıyor, bu rakam 2025'te 4,5 milyara yükselecek. Şehirler temiz suya daha fazla ihtiyaç duymakta olup aynı zamanda da daha büyük atık su sorununa yol açmaktadırlar. Şehir nüfusunun artması ciddi su sorunlarını beraberinde getirecektir. Ülkemizdeki 3200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadırlar. Başka bir deyişle nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait kanalizasyon suları doğrudan nehirlere dolayısıyla göl ve denizlere akmaktadır.

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, iklim değişiklikleri, arazi tahribatı gibi faktörler su kıtlığına sebep olmaktadır. Ülkemizin kullanılabilir su miktarının ancak %35’i değerlendirilmektedir. Bu oranı %35’in çok üzerine çıkarmamız gerekmektedir. Bu nedenle ilgili tüm kuruluşlar üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Temiz ve güvenilir enerji bakımından da suyun büyük önemi bulunmaktadır. Ülkemizde Hidroelektrik potansiyelinin halen % 50’si kullanılmamaktadır. Diğer enerji kaynaklarının özellikle Nükleer santrallerin çevreye karşı  tehlikeleri göz önüne alındığında ülkemizin su potansiyelinin sonuna kadar değerlendirilmesi zorunluluktur.

Adana ve çevresi, Berdan, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin varlığı ve yıllık 500 milyon m3 yeraltısuyu potansiyeli ile en önemli su alanlarından birini oluşturur. Adana ili toplam su kaynakları potansiyeli 15 844 milyon m3/yıldır. Bölgemizde bol su kaynakları olmasına karşın, tatlı su kaynaklarının kirlilik ve diğer nedenlerle tehdit altında olması su kaynaklarının rasyonel kullanımını ve korunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle yürürlükte bulunan su kirliliği kontrol yönetmeliği ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.  Özellikle Çatalan baraj gölünden içme suyu sağlanması dolayısıyla baraj çevresindeki koruma alanlarının güvence altına alınması ve yetki boşluğunun giderilmesi gerekmektedir. Zira içmesuyu ciddi bir kimyasal ve biyolojik kirlilik tehdidi altındadır. Yeraltısularımız ve kıyılarımız fabrikaların kimyasal atıkları ile kirlenmekte, bu konuda gerekli önlemler maalesef alınmamaktadır. Ayrıca Adana kent içindeki içmesuyu kuyularının kontrolsüz ve plansız bir şekilde kapatılması yeraltısu seviyesinin yükselmesine neden olmuş ve bir çok sorun ortaya çıkmıştır. Mevcut doğal zenginliğimiz olan su varlığımızı korumak ve yararlı bir şekilde kullanmak zorundayız. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüm halkımızın üstüne düşen görevi yerine getirmesi ve gelecek kuşaklara daha temiz ve yeter miktarda suyu bırakmamız zorunlu bir görevdir.

Gelecekte savaşların su nedeniyle çıkacağı olasıdır. Bu nedenle su kaynaklarımızın korunmasına yönelik gerekli önlemlerin vakit geçirilmeden alınması dileğiyle “Dünya Su Günü”nü kutluyor hepinize saygılar sunuyoruz.

                                                                                             YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 3108
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası