TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Adana Şube Hakkında

ADANA ŞUBE TARİHÇESİ

 

Jeoloji Mühendisleri Odası; 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesi ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

 

Jeoloji Mühendisliği açısından önemli bir potansiyele sahip olan Adana`da Jeoloji Mühendisleri Odası 1990`a kadar MTA`da görev yapan meslektaşlarımız tarafından temsil edilmiş ve İl Temsilciliğini Meslektaşlarımız Mehmet YILDIRIM ve Aykan YILDIZ yürütmüşlerdir.

 

1990 yılında ilk defa kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla seçim yapılmış ve Talip KARAOĞULLARINDAN İl Temsilcisi olmuştur.

 

Odamız ilk defa 1990 yılında TMMOB İl Koordinasyon Kurulu`na (İKK) katılmış ve temsil edilmeye başlanmıştır.

 

Daha önce İl Temsilcileri, bulundukları iş yerinde faaliyet gösterirken, 1995 Tarihinden itibaren 5 Oda (Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası) ile birlikte bir mekan kiralamış ve Temsilciliğimiz bir iş yerine kavuşmuştur.

 

1995 yılında Temsilciliğimizde sekreterlik görevi için yarı zamanlı bir eleman alınmış ve Kurumsallık pekiştirilmeye başlanmıştır.

 

Bundan sonraki İl Temsilciliğinin çalışma programlarında kalıcı bir mekan temini için Çalışmalar yapılması kararı alınmıştır.

 

Odamızın üye sayısının 5000`i geçmesi dolayısıyla 8 Ocak 1994 Tarihinde Adana İl Temsilciliğinde İlk defa Genel Kurul Delege seçimi yapılmıştır. 17 Şubat 1996 da Yapılan 15. Genel Kurulda Adana İl Temsilciliğinin Şube Olması Kararlaştırılmıştır.

 

22.04.1996 Tarih ve 377 – 101 Sayılı Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi`nin yazısıyla önerilen Şube Yönetim Kurulu (Sedat TÜRKMEN, Mehmet TATAR, Hasan LAĞAP, Mustafa AKYILDIZ, Mustafa KAFADAR, Müzeyyen ŞEVKİN ve Servet BAHADIRLI) olarak uygun bulunmuş ve Resmen Adana Şube Faaliyete geçmiştir.

 

Adana Şubeye Mersin, Hatay, Niğde bağlanmış daha sonra Niğde Genel Merkeze, il olan Osmaniye Şubemize bağlanmıştır.

 

1996 Yılında Mersinde üye sayımızın belli bir çoğunluğa gelmesi ile Mersin de ikamet eden meslektaşlarımızın isteği doğrultusunda Mersin İl Temsilciliği oluşturulmuştur.

 

1997 Tarihinde Hatay İl Temsilciği oluşturulmuştur.

 

Osmaniye`nin İl olması ile birlikte Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcilik oluşturmuştur.

 

İl temsilciliklerinin oluşturulmasından sonra meslektaşlarımızın yoğun olarak görev yaptığı kamu, özel kurum ve kuruluşlarda iş yeri temsilcileri belirlenerek örgütsel yapı tamamlanmıştır.

 

01.07.1998 tarihinde Genel Merkezin Genel Kurulda aldığı karar gereği geçici kadroda çalışan Büro elemanı kadrolu hale getirilmiştir. Ayrıca şubemiz iş ve işleyişinin yoğunluğundan kaynaklı 01.09.2003 tarihinde ikinci bir eleman alınarak Odamız Faaliyetlerine 2013 yılına kadar iki eleman ile devam etmiştir.

 

Genel Merkezin olur vermesi üzerine Şube Yönetim kurulunun 14.02.2000 Tarihli kararı ile Bina alımı kararı verilmiş ve 16 Mayıs 2000 Tarihinde bugünkü mevcut Şube Binası satın alınmıştır.

 

            Şubemiz kurulduğundan bugüne kadar birçok sosyal, bilimsel etkinlikler (panel, konferans, sempozyum, çalıştay, eğitim vs.) düzenlemiştir. Günümüzde de bu tür etkinlikler düzenlenmekte ve programlanmaktadır. Özellikle Jeoloji Mühendisliği Bölümleri bulunan Çukurova ve Mersin Üniversiteleri ile çok sayıda ortak etkinlikler yapılmıştır (Deprem, ATAG, Uluslararası Jeoloji Sempozyumu, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Bölümünün 30. Yılı Sempozyumu, Prof. Dr. Servet YAMAN Maden Yatakları ve Jeokimya Sempozyumu,  Mersin Üniversitesi ile Uluslararası Jeokimya Sempozyumu vs.). Ayrıca Şubemizin ve bağlı Temsilciliklerin bulunduğu İllerde yerel yönetimlerle birlikte ortak afet, kentleşme vs. konularında etkinlikler yapılmıştır. Bunların dışında çok sayıda üyelerimize yönelik eğitim ve örgütlenme çalışmaları yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

 

Şubemizce ve bağlı İl Temsilcilikleri ile yapılan etkinliklerin bir kaçı bu şekilde özetlenebilir.

 

Jeogenç örgütlenmesi ilk defa ve etkin olarak Şubemiz tarafından Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi`nde başlatılmıştır. Jeogenç örgütlülüğünün kurulmasından itibaren öğrenci üyelerimize yönelik çok sayıda bilimsel ve sosyal etkinlikler yapılmıştır (gezi, eğitim, öğrenci kampı, öğrenci kurultayı vs). Şubemiz Jeogenç üyesi bakımından en fazla üyeye sahiptir. Jeogenç`e yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

 

Oda Yönetmeliğimiz doğrultusunda Şubemiz çalışmalarını sürdürmekte olup, mesleğimizi ilgilendiren konularda kamu kurum ve özel kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içerisindedir.

 

Şubemiz kamuoyunda yaptığı faaliyetlerle saygın bir konumda bulunmaktadır.

 

Ayrıca TMMOB Adana İKK`da etkin bir şekilde temsil edilmektedir.

 

Şubemiz son Genel Kurulu`nu (13. Dönem) 15 - 16 Şubat 2020 tarihinde yapmış olup, seçilen üyeler görev dağılımlarını yaparak (Mehmet TATAR, Mustafa AKYILDIZ, İsmail ERGAN, Meltem AKDOĞAN, Edip GEDİK, Emre BÜYÜKÖZER, Mustafa Kemal MENGELOĞLU) çalışmalarına devam etmektedir.

 

Günümüz Adana Şube ve Bağlı Temsilciliklere ait üye, büro sayıları aşağıda çıkartılmıştır.

 

Adana;

Üye = 482

Büro = 26

Hatay;

Üye = 202

Büro = 37

Mersin;

Üye = 351

Büro = 25

Osmaniye;

Üye = 62

Büro = 11

 

Şubemiz faaliyetlerini; 2000 - 2019 Nisan yılları arasında Cemalpaşa Mah. Bahar Cad. Eras Apt. Kat:1 Daire:4 Seyhan / ADANA adresinde bulunan kendi binasında, 

19.04.2019 tarihinden itibaren ise Güzelyalı Mah. Uğur Mumcu Bulvarı Duygu Sitesi A Blok Kat:1 Daire:4 Çukurova / ADANA adresinde yine kendi binasında yürütmektedir.

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası