TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Adana Şube Komisyonları
13. Dönem Maden Yatakları, Taş Ocakları, Mermer Ve Endüstriyel Hammaddeler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Bilimsel Ve Teknik Etkinlikler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Çevre Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Serbest Büro Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Yeraltısuları Ve Jeotermal Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Emekli Üyeler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Jeoteknik, Imar Ve Deprem Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Jeomiras Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Sosyal Işler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Rapor Itiraz Ve Inceleme Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Jeogenç Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Işsiz, Çalışan Ve Orgütlenme Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Kadın Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

13. Dönem Basın Ve Halkla Ilişkiler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 19.02.2020

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası