TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Istanbul Şube Komisyonları
16. Dönem Doğal Kaynaklar Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Doğa Kaynaklı Afetler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Emekli Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Jeoteknik Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Kadın Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Kültürel Jeoloji Ve Jeolojik Miras Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Oğrenci Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Su Ve Çevre Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Ücretli Çalışan Ve Işsiz Üyeler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

16. Dönem Kent Jeolojisi Ve Yerel Yonetimler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 08.03.2022

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası