TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ŞEHİR PLANCILARI ODASI`NIN "İSTANBUL BULUŞMALARI 2012" ETKİNLİĞİNDE YER ALDIK
Şehir Plancıları Odası`nın "İstanbul Buluşmaları 2012" etkinliği kapsamında yapılan "Afet ve Dönüşüm Kıskacında: İstanbul ve Planlama" konulu panele JMO İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK konuşmacı olarak katıldı.

İSTANBUL BULUŞMALARI 2012 ETKİNLİĞİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, önceki yıllarda geniş katılımlarla gerçekleşen ve katılımcı profili ve farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi açısından hedefine ulaşan İstanbul Buluşmaları etkinliğinin altıncısı bu sene 16-17 Ekim 2012 tarihlerinde "Afet ve Dönüşüm Kıskacında: İstanbul ve Planlama" başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde YTÜ Beşiktaş Kampüs Oditoryum‘da gerçekleştirilmiştir.

Başta İstanbul olmak üzere kentlerimizdeki yapılaşmış alanların büyük bir kısmının afet riski altında olması durumunun ve ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemelerin toplumun ilgili kesimleri tarafından tartışılarak tüm boyutuyla ele alındığı etkinliğe TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK‘ te konuşmacı olarak katılmıştır.

Basında etkinlikle ilgili yer alan haberlerde ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TMMOB JMO İstanbul Şubesi

Okunma Sayısı: 2773
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası