TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İSTANBUL’UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU-6 SONUÇ BİLDİRGESİ
Bu sempozyumda sunularak tartışılan 53 bildirinin kentimizin yöneticileri ve karar vericilerinin yollarını aydınlatmasını ve ‘‘Sürdürülebilir Bir İstanbul’’ misyonuna katkıda bulunmasını diliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin destekleriyle, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu’nun Altıncısı, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma akademi, kamu ve özel sektörden farklı disiplinleri temsil eden yaklaşık 360 kişi katılmıştır. Sempozyumun açılışında sırasıyla, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. M. Namık Yalçın, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı  S. Sami Teymurtaş, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Fadime Üney Yüksektepe konuşmalarını yapmışlardır.

Sempozyum 12 Kasım 2023 tarihinde kaybettiğimiz Türkiye Jeolojisine dünya çapında önemli katkılarda bulunmuş değerli hocamız Prof. Dr. Aral Okay’ın anısına düzenlenmiştir. “İstanbul’un Jeolojisindeki Son Gelişmeler” oturumunun çağrılı konuşmacısı olan Prof. Aral Okay, bildirisini sunacağı saatte Prof. Dr. Okan Tüysüz tarafından yapılan bir sunum ve ardından eşi Prof. Dr. Nilgün Okay tarafından yapılan bir konuşma ile anılmıştır.

İstanbul Üniversitesi’ne öğretim üyesi, Yer Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi’ne ise Kurucu Rektör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş Prof. Dr. Önder Öztunalı, adına düzenlenen oturumda anılmıştır.  İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne Kurucu Dekanı olarak değerli katkılar yapmış olan Prof. Dr. Okay Eroskay’a da, adına düzenlenen ve kendisinin de katıldığı oturumda teşekkürlerimiz sunulmuştur. 

Ana teması “Sürdürülebilir Bir İstanbul” olan sempozyumda, dokuz farklı oturumda 53 bildiri tartışılmıştır. Oturumların başlıkları ve her birinde sunulan bildiri sayıları aşağıda listelenmiştir.

- Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Yer Bilimlerinin Rolü (4)
- İstanbul’un Jeolojisindeki Son Gelişmeler (6)
- İstanbul ve Deprem (7)
- Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik (11)
- Kent Jeolojisi ve Kentsel Dönüşüm (5)
- Çevre Jeolojisi, Değişen İklim ve İstanbul (3)
- Jeolojik Miras ve Kültürel Jeoloji (8)
- Doğal Yapı Malzemeleri ve Kaynaklar (5)
- Su Kaynakları ve Yönetimi (4)

Her oturumun ilk bildirisi konunun önde gelen uzmanlarından olan bir çağrılı konuşmacı tarafından sunulmuştur. Sunulan bu bildirilerin genişletilmiş özleri sempozyumun Bildiriler Kitabı’nda yayımlanmıştır. Bu kitaba aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Sempozyumda “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Nasıl Bir Yer Bilimleri Eğitimi?” başlıklı bir panel de düzenlenmiştir. Panelistler Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Hacettepe Üniversitesi), İsmail Cihan (Demir Export A.Ş.) ve Hüseyin Alan (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası) bu zor ve tartışmalı konudaki görüş ve önerilerini dile getirerek, bu yöndeki yeni çalışmalara ufuk açıcı katkılarda bulunmuşlardır. 

Sempozyum kapsamında 14 Aralık 2023 Perşembe günü 20.00-21.15 saatleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’ndeki İBB Kent Orkestrası’nın “Türk ve Dünya Pop Müziğinden Seçmeler” temalı konseri de sempozyuma katılanlar tarafından izlenmiştir.

Ülkemizin pek çok anlamda en gözde kenti olan İstanbul birçok konuda Sürdürülebilirlik sorunuyla karşı karşıyadır. Eşsiz kültürel, doğal, tarihi, jeolojik ve arkeolojik değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, deprem gibi jeolojik konumundan kaynaklanan tehditler, yapı malzemelerine olan büyük gereksinim, kentte yeraltının giderek daha yoğun kullanılacak oluşu, sınırlı su kaynakları, değişen iklim, atık su ve çöp yönetimi gibi konular kentin yöneticilerinin önündeki ciddi meydan okumalardır. Bu sempozyumda sunularak tartışılan 53 bildirinin kentimizin yöneticileri ve karar vericilerinin yollarını aydınlatmasını ve ‘‘Sürdürülebilir Bir İstanbul’’ misyonuna katkıda bulunmasını diliyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum bildiriler kitabına ulaşmak için tıklayınız lütfen 

 

https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/220a2ed64af3f87_ek.jpg 

 

 

 

Okunma Sayısı: 3157
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası