TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNDE İKK OLARAK BASIN TOPLANTISI YAPTIK
Plansızlık, üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşulları ülkemizi teslim almıştır.

14.09.2023 tarihinde Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinde düzenlediği basın toplantısında;  mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için TMMOB tarafından başlatılan  `Boşuna mı Okuduk` kampanyası hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şube Başkan ve üyeleri de yer almıştır. 

UNCU; "Mühendis, mimar ve şehir plancılarını görmezden gelenlere ve yok sayanlara karşı haklarımız ve geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz" diyerek basın toplantısını bitirmiştir.

Okunma Sayısı: 3137
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası