TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ŞEV STABİLİTESİ EĞİTİMİNİ TAMAMLADIK
4 Gün Süre Şev Stabilitesi Eğitimini tamamladık

14-15 Ekim ile 21-22 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 gün süren Şev Stabilitesi Eğitimini Çukurova Üniversitesi Mhendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Tolga ÇAN ile Dr. Emre PINARCI vermişlerdir.  

- Heyelan ve şev duyarsızlıklarına lişkin temel kavramlar

- Zemin ve kayaların jeomekanik özellikleri

- Şev stabilitesi analizlerinde temel girdi parametreleri

- Şevlerin stabilitesinde limit denge analiz yöntemlerinin mekaniği

- İsveç dilim, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price, Spencer ve Genelleştirilmiş Dilim yöntemlerinin karşılaştırılması

- Olasılıksal şev stabilitesi ve hassasiyet analizleri

- Bilgisayar programları ile stabilite analizleri: Statik ve psödostatik hesaplamalar, dış yük ve destek sistemlerinin stabilite üzerine etkileri

konularında verilen eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilmiştir.

Okunma Sayısı: 3125
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası