TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ADANA`NIN JEOLOJİK MİRASI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
25 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında Adana`nın Jeolojik Mirası Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Odamız işbirliği ile düzenlendi.

Adana İli sınırlarında daha önce farklı araştırmacılar tarafından önerilen jeosit adaylarına yenilerini eklemek ve Adana’nın doğal zenginliğini bütün yönleri ile ortaya koymak amacıyla, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile ortaklaşa 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak “Adana’nın Jeolojik Mirası” konulu çalıştayı düzenlenmiştir.

2 Gün süren çalıştay, 4 oturum 15 bildiri ile tamamlanmış olup, sunumların ardından genel değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

Sonuç olarak; değerlendirme toplantıda belirtilen konular başta olmak üzere Adana ilimizin zenginlikleri ve her biri ayrı doğal anıt niteliğinde olan jeolojik mirasımızın korunmasına, varsa eksikli mevzuat düzenlemelerin yapılarak konunun yasal boyutunun çözüme kavuşturulması ile başta yerel idareler olmak üzere, merkezi idare bünyesinde jeolojik miras veya jeoçeşitliliğin korunmasına ilişkin kurumsal altyapının geliştirilmesi önemi belirtilerek, JMO Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Gurubunun öncülüğünde bu çalışmaların yürütülmesi gerektiği, Toplumda doğa koruma bilincinin geliştirilmesine, son yıllarda hızla gelişen sürdürülebilir kalkınmaya destek olan jeoparkların oluşturulması ve jeoturizmin Adana ili ve çevresinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken ilk etkinlik niteliğindeki “ Adana’nın Jeolojik Mirası Çalıştayalarının” devam ettirilmesine, daha sonra planlanacak çalıştayların Valilik, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversite, diğer ilgili kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları birlikteliği ile gerçekleştirilmesi ve konuya sahip çıkılması, Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel idareler bünyesinde “Jeolojik Miras Ve Jeopark Şube Müdürlükleri veya Daire Başkanlıklarının” kurulmasının önerilmesi
benimsenmiştir.

Çalıştaya katılan ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 2958
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası