TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ŞUBEMİZE BAĞLI HATAY VE MERSİN BÜROLARI İLE TOPLANTI YAPTIK
ZOOM Üzerinden Düzenlediğimiz Büro Toplantılarına Devam Ettik

Adana Şubemize bağlı Hatay-Mersin İlleri büroları ile değişen yönetmelikler ve uygulamalar hakkında aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili olarak ZOOM üzerinden toplantı yapılmıştır.

Gündem Maddeleri;

1 - 17.02.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması"na Dair Tebliğ
 
2 - Valiliklere ve Belediyelere gönderilen "Yapı Denetim Kuruluşlarının Zemin ve Temel Etütlerini Denetlememesi" yazısı

3 - Zemin ve Temel Etüdü Faaliyetlerinde Bulunan Kuruluşların Belgelendirilmesi ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı

4 - Tıbbi Jeolojik Riskler ve İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planları) Hazırlıkları
 
Toplantıda; Gündem maddeleri ile ilgili değerlendirilmeler yapılmıştır. Büroların karşılaşmış olduğu sorunlar, çözüm önerileri ve yapılması gerekenler görüşülmüştür.

Okunma Sayısı: 2818
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası