TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

I.ulusal Mermer Ve Doğal Taşlar Kongresi 1-2 Şubat 2008 Izmir

I.ULUSAL MERMER VE DOĞAL TAŞLAR KONGRESİ 1-2 ŞUBAT'TA İZMİR'DE YAPILACAKTIR.
İZMİR
23.01.2008 (Son Güncelleme: 24.01.2008 18:10:50)
Etkinliğin Yeri: Izmir Fuarı Izfaş
Etkinliğin Tarihi : 01.02.2008 - 02.02.2008

1 ŞUBAT 2008

08.30-09.30 Sempozyum Kayıt

09.30-11.00 Açılış Konuşmaları

11.00-11.20 Ara

MEVZUAT OTURUMU

Oturum Başkanı: Yener CANDER

           Sekreter: Meral YILDIRIM

11.20-11.40 Maden Kanununa Göre Mermer ve Doğal Taş Sektöründe Alınması Zorunlu Olan İzinler.

Yüksel CANKURTARAN

11.40-12.00 Sektöre Yönelik Çevre Mevzuatı

Prof. Dr. Lütfü AKÇA

12.00-12.20 Sektöre Yönelik Orman ve ÇED Mevzuatı

Oğuz GÜNER

12.20-12.40 Mermer ve Doğal Taş Sektörü Gelişimine Engel Yasa, Yönetmelik ve Uygulamalar İle Çözüm Önerileri.

Selahattin ONUR

12.40-13.40 Öğle Yemeği

DOĞAL TAŞ EKONOMİSİ / İHRACAAT OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil KÖSE

Sekreter: Neşe AVŞAR

13.40-14.00 Türkiye Mermer Sektörünün Potansiyeli, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Deniz İskender ÖNENÇ

14.00-14.20 Dünya Pazarlarında Doğal Taş Ticareti ve Türkiye‘nin Konumu

Sezmen ALPER

14.20-14.40 İhracatta Proje Uygulamalarının Önemi

İsmail ALİMOĞLU

14.40-15.00 Bir Başarı Öyküsü: Marble Örneğinden Yola Çıkılarak Fuarcılık ve İhracat İlişkisinin Sorgulanması.

Gürol ERDOĞAN

15.00-15.20 Ham ve Mamul Ürün ihracatında Pazarlama Teknikleri ve Standartların Önemi.

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU

15.20-15.40 Ara

DOĞAL TAŞ JEOLOJİSİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özkan PİŞKİN

Sekreter: Tuğba Nur ÖZEN

15.40-16.00 Doğal Taş Üretiminde Yer Seçimi ve Bilimsel Yaklaşımların Önemi.

Prof.Dr. Erdoğan YÜZER

 

16.00-16.20 Doğal Taşların Petrografik Özelliklerinin Ticari İsimlendirmede Önemi.

Prof.Dr. Yaşar KİBİCİ

16.20-16.40 Mermer Yataklarının Arama ve İşletilmesinde Karbonat Fasiyes Çalışmalarının Önemi.

Prof.Dr. Sacit ÖZER

16.40-17.00 Doğal Taşlarda Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.

Doç. Dr. A. Bahadır YAVUZ

17.00-17.20 Travertenlerde Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

17.20-17.40 Ara

DOĞAL TAŞ İŞLEMECİLİĞİ OTURUMU

Oturum Başkanı: İsmail ALİMOĞLU

Sekreter: Seda ÇİMEN

17.40-18.00 Mobilya Sektöründe Doğal Taşların Yeri ve İhracat Potansiyeli

Mevlüt KAYA

18.00-18.20 Doğal Taş Sektörüne Yönelik Yeni Kimyasal Çözümler.

Aytuğ MEÇİK / Dr. Yannis POMAKİS

18.20-18.40 Plaka, Fayans ve Döşemelik. Doğal Taş Üretiminde Verimlilik Ve Karlılığı Arttıracak Düzenlemeler.

Haşim ACAR

18.40-19.00 Mermer ve Doğal Taşlar Sektöründe İş Güvenliği İle İlgili Zorunluluklar ve Sorumluluklar.

Gürdal KÜLAHÇIOĞLU

 

2 ŞUBAT 2008

OCAK İŞLETMECİLİĞİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan YÜZER

Sekreter: Hülya KAÇMAZ

 

09.00-09.20 Mermer Ocak İşletmeciliğinde Elmas Tel Seçiminin Önemi Ve Yeni Teknolojiler.

Ali İhsan YENİEV

09.20-09.40 Zincirli Kesme Makinalarının Mermer Ocaklarında Uygulanabilirliği.

Şuayp DEMİREL

09.40-10.00 Doğal Taş Üretim ve İşleme Makinelerinin Seçiminin Önemi Ve Üretim Verimliliği Üzerindeki Etkileri.

Celalettin GÜREL

10.00-10.20 Açık Ocaklarda Rekültivasyon Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN

 

10.20-10.40 Ara

AGREGA OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet TÜRK

Sekreter: Seher ALOĞLU SARI

10.40-11.00 Kayaçların Agrega Olarak Kullanılabilirliğini Etkileyen Jeolojik Parametreler.

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

11.00-11.20 İstanbul‘un Agrega Potansiyeli ve Üretimine Genel Bir Bakış.

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

11.20-11.40 Agrega Sektörüne Genel Bir Bakış, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Mesut ERKAN

11.40-12.00 Agrega Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar.

Bahri ZUHAL

12.00-12.20 Doğal Taşların Kıyı Mühendislik Projelerinde Kullanılabilirliği : Kalite ve Performans Değerlendirmesi.

Prof. Dr. Tamer TOPAL

12.20-13.20 Öğle Yemeği

FİNANSMAN KAYNAKLARI OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir VARDAR

Sekreter: Melis SOMAY

13.20-13.40 KOSGEB‘in KOBİ‘ lere sunduğu destekler

Kazım AKGÜN

13.40-14.00 Kobi Bankacılığında Kredi Uygulamaları.

Aziz Ercan YILDIZHAN

14.00-14.30  Slayt Gösterisi Ve Ara( Doç. Dr. A. Bahadır YAVUZ ve Cihan GÜNEŞ‘ in katkılarıyla)

PANEL

14.30-18.00 "SEKTÖRDE YÜKSELİŞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ"

Okunma Sayısı: 4010
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası