TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Izmir Şube Komisyonları
16. Dönem Jeoteknik Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Jeotermal Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Emekli Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Jeolojik Miras Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Yeraltısuyu Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Metalik Madenler Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Doğal Taşlar Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Endüstriyel Hammaddeler Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Kadın Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

16. Dönem Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu

Göreve Başlama Tarihi 01.04.2022

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası