TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

SUNUŞ

Yönetim Kurulumuz 24 - 25.01.2004 tarihinde yapılan genel kurul süreci sonucu göreve başlamış ve 9.02.2004 tarihindeki ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirmiştir. İki yıllık çalışma dönemi, İzmir Şubesi için üretken, verimli, mesleki ve idari temsil açısından da oldukça prestijli bir dönem olmuştur. Yönetim kurulumuz, anayasal bir kurum olan meslek odamızın kamusal yönünü öne çıkarmaya özen göstermiş, bu kimlik, yasal çerçevede ve mesleki anlamda önemsenmiştir. Aynı zamanda bu kimlik, kurumsallaşma sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Jeoloji mühendisliği disiplini olarak çok geniş meslek yelpazemize, mühendislik etik anlayışından ödün vermeden, bu ülkenin yer altı kaynak ve imkanlarını, bu ülke insanının hizmetine sunmak jeoloji mühendisi olarak asli görevimizdir. Bu hizmet sunumunda toplum öncelikleri ve her yönü ile tam bağımsız bir ulusu ayakta tutuma gayretleri her zaman ön planda tutulmuştur.

Yönetimde olduğumuz iki yıllık döneminde, şubemiz eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiş, hazırlanan beş sertifikalı eğitim paketi ile jeoteknik eğitimler ilk sırada gelmektedir. Madencilik ve ÇED eğitimi üç seminer ile ikinci sırada yer alırken, doğal taşlar (mermer) ve jeotermal seminer çalışmaları bunları izlemiştir. Başarı ile gerçekleşen jeotermal sempozyumu hem teknik hem de idari açıdan çok fonksiyonel olmuş, konunun tarafı Millet Vekilleri ile teknokrat grup bir araya getirilerek odamızca hazırlanan taslağın TBMM’ de daha etkin yer bulması sağlanmıştır.

Kamu kurumları ile ilişkiler bu dönemde çok daha üst noktalara taşınmış, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, metropol ve taşra belediye, il müdürleri ile çok sağlıklı bir diyalog ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.

Şubemizin yer aldığı İKK’ da, şube en aktif biçimde temsil edilmiş ve çalışma komisyonlarında yer alınmıştır. Bu dönemde, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile iş birliğine gidilmiş ve ortak çalışma ve etkinlikler yapılmıştır.

Yapılmakta olan şube 8. Olağan Genel Kurulu’ nun mesleki ve örgütsel yapılanma ve bilgilendirmede önemli bir yeri olacağı düşüncesi ile odamızın diğer tüm organlarına çalışmalarında başarılar diler, iki yıllık çalışma süresi boyunca çalışmalarımıza her konuda katkıda bulunan tüm meslektaş ve kurumlara teşekkür ederiz.

JMO İZMİR ŞUBE

7.DÖNEM YÖNETİM KURULU

BÖLÜM 1

JMO İZMİR ŞUBESİ

  1. İzmir Şubesi’ nin Kuruluşu

12 Mart 1992 tarihinde 13. Genel Merkez Olağan Genel Kurulunda verilen önergelerin kabul edilmesiyle Merkezi İzmir olmak üzere; Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak illerini kapsayan “İzmir Şubesi” nin kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Öncelikle, İzmir Şubesi yönetim kurulunun oluşabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu’ nun atamaları yapılmıştır. Kurucular Kurulu’ nun çalışmaları sonucunda şubemizin Genel Kurul süreci oluşmuş, 09-10 Ocak 1993 tarihinde şubemizin ilk Genel Kurulu gerçekleştirilerek, yapılan seçimler sonucunda şube yönetim kurulu oluşmuş ve şube çalışmaları başlamıştır.

TMMOB Tüzüğünün 58. maddesi “Üye sayısı 5000’ in üzerinde olan her Oda Kurulumu delege sistemi oluşturur” uyarınca şubemiz de 26 Şubat 1994 yılı 14. Merkez Olağan Genel Kurulu’ na, ilk Şube Genel Kurulu sürecinde seçilen şube delegeleri ile katılım sağlanmıştır.

  1. Kuruluşundan Günümüze Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

JMO İzmir Şubesi “Kurucular Kurulu” üyeleri:

Asil Yedek

Hulusi SARIKAYA M. Emin GÜRSOY

Fikret GÖKTAŞ Uğur İNCİ

Fahrettin KAYHAN Gültekin DİKİLİKAYA

Cahit HELVACI Meral KANTAR

Hüseyin KADIOĞLU Ufuk IRMAK

Murat ALKAN Korkut AŞIKOĞLU

Hasan YAZICI Yusuf Ali KARAMAN

09 - 10 Ocak 1993 tarihlerinde yapılan şubemizin ilk Genel Kurulu sürecinde yapılan seçimler sonucunda şubemizin 1. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : Hulusi SARIKAYA Yusuf Ali KARAMAN

II. Başkan : Fikret GÖKTAŞ Bekir Sıtkı YILDIZ

Yazman : İzzet ÖZLER Ufuk IRMAK

Sayman : Hüseyin KADIOĞLU Meral KANTAR

Üye : Savaş DİLEK Ali BAYKUL

Üye : Murat ALKAN Mehmet AVŞAR

Üye : Cahit HELVACI Alim MURATHAN Cahit ADAK

08 - 09 Ocak 1994 tarihlerinde gerçekleştirilen Şubemiz Genel Kurul sürecinde yapılan seçimler sonucunda 2. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : İzzet ÖZLER Meral KANTAR

II. Başkan: Gültekin TARCAN Bülent TURHANLAR

(Hulusi SARIKAYA) Ercan ARIK

Yazman : Hüseyin KADIOĞLU Hanife DÖNMEZ

(Bülent TURHANLAR, Mehmet FATSA)

Sayman : Hasan SÖZBİLİR

Üye : Hanife DÖNMEZ

Üye : Tayfur TAN

Üye : Ali BAYKUL

Hanife DÖNMEZ’ in 13.01.1995, Hulusi SARIKAYA’ nın Haziran-1994 tarihinde istifaları ile 2. Dönem Yönetim Kurulu 6 asil, 1 yedek üye olarak tamamlamıştır.

12 - 13 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirilen şubemiz 3. Genel Kurulu sürecinde yapılan seçimler sonucunda 3. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : Levent ÇETİNER Gönül KAYA

II. Başkan : Gültekin TARCAN Ercan ARIK

Yazman : Selçuk UĞUZ Selmin EMRE

Sayman : Ali BAYKUL Avni ÖZLEN

Üye : Ömer KÜÇÜMEN Şemsettin DEMİR

Üye : Lütfullah KANTAR Mehmet AVŞAR

Üye : Hakkı Batur DEMİRAY Hasan SÖZBİLİR

15 Temmuz 1996 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifası ile 4 aylık dönem çalışmalarına aşağıdaki liste ile devam edilmiştir.

Asil Yedek

Başkan : Selmin EMRE Hasan SÖZBİLİR

II. Başkan : Gültekin TARCAN

Yazman : Ercan ARIK

Sayman : Levent ÇETİNER

Üye : Selçuk UĞUZ

Üye : Şemsettin DEMİR

Üye : Mehmet AVŞAR

10 - 11 Kasım 1996 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul sürecinde yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Asil Yedek

Başkan : Ömer KÜÇÜMEN Ercan ARIK

II. Başkan : Hakkı Batur DEMİRAY Hasan SÖZBİLİR

Yazman : Lütfullah KANTAR Bora DEMİRAL

(Fikri METLİ) Sedef BÜYÜKOKTAR

Sayman : Ali BAYKUL İbrahim ARPALIYİĞİT

Üye : Fikri METLİ Ayşe SUN

Üye : Gönül KAYA Yusuf Ali KARAMAN

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA

18.03.1997 tarihinde Ercan ARIK’ ın istifası ile boşalan üyelik için Hasan SÖZBİLİR, 25.03.1997 tarihinde Lütfullah KANTAR’ ın istifası ile boşalan üyelik için Gönül KAYA görev almıştır .

09 - 10 Ocak 1998 tarihinde yapılan 4. Genel Kurul süreci sonucu 4. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : Fikri METLİ Emin ELİBOL

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA Sedef AVCI

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU Dilek ÇANKAYA

Sayman : Tayfur TAN M. Emin GÜRSOY

Üye : Gültekin TARCAN Mahmut DEMİRHAN

Üye : Hakkı Batur DEMİRAY Keriman SÖZER

Üye : Ömer KÜÇÜMEN B. Bora DEMİRAL

15 - 16 Ocak 2000 tarihinde yapılan 5. Şube Genel Kurulu süreci sonucu 5. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL Hanife DÖNMEZ

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA Tayfur TAN

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU Doğan ÖZBEK

Sayman : Alper BABA Semih ÇAKICI

Üye : Selami EREN Ömer ÇAĞIRAN

Üye : Yusuf Ali KARAMAN İsmail İŞİNTEK

Üye : Özcan ORHUN Çetin KARAHAN

Ali ÇAKMAKOĞLU’ nun istifası sonucu 22 Mayıs 2000 tarihinde oluşan Yönetim Kurulu:

Başkan : Selami EREN

II. Başkan : Alper BABA

Yazman : Özcan ORHUN

Sayman : Hanife DÖNMEZ

Üye : Hasan BAYKAL

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA

Üye : Doğan ÖZBEK

12.01.2002 tarihinde yapılan şubemiz 6. Genel Kurulu süreci sonucunda 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL Ayşin DORA

II. Başkan : Fikri METLİ Gönül KAYA

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA Ömer ÇAĞIRAN

Sayman : Tuncay TIMARCI Sedat AVCI

Üye : Fevzi METE İsmail İŞİNTEK

Üye : Selami EREN Fatma SEVİM

(Gönül KAYA) Ahmet Bican ÇAKAR

Üye : Özcan ORHUN

(Ömer ÇAĞIRAN)

24. 01. 2004 tarihinde yapılan 7. Genel Kurul süreci sonucu 7. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL Gönül KAYA

II. Başkan : Fikri METLİ Sedef AVCI

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA Fatma SEVİM

Sayman : Tuncay TIMARCI Mehmet Emin GÜRSOY

Üye : Sabri YILDIRIM Mustafa GÜNAY

Üye : Hülya İNANER Fikret HARÇVURAN

Üye : Kubilay OFLOZER Babür BALABAN

Kubilay OFLOZER (24.02.2005) ve Tuncay TIMARCI (08.12.2005)’ nın istifaları ile;

Başkan : Hasan BAYKAL

II. Başkan : Fikri METLİ

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA

Sayman : Tuncay TIMARCI (08.12.2005 tarihine kadar)

Sabri YILDIRIM

Üye : Kubilay OFLOZER (24.02.2005 tarihine kadar)

Sabri YILDIRIM (08.12.2005 tarihine kadar)

Üye : Hülya İNANER

Üye : Gönül KAYA (24.02.2005 tarihinden itibaren)

Üye : Fatma SEVİM (08.12.2005 tarihinden itibaren)

1.3 Genel Merkez’ e Bağlı Diğer Şube ve Temsilcilikler

Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB’ ne bağlı olarak Anayasa’ nın 135. Maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa’ ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Ülkemiz genelinde Genel Merkez’ e bağlı 11 şube ve bu şubelere bağlı il – ilçe temsilcilikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

SN

ŞUBE ADI

İL – İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

1

ADANA

Hatay, Mersin, Osmaniye

2

ANTALYA

Burdur, Isparta

3

DENİZLİ

Uşak

4

DİYARBAKIR

Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli

5

ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya

6

İSTANBUL

Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

7

İZMİR

Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Milas (ilçe)

8

KONYA

__

9

SAMSUN

Amasya, Sinop, Tokat

10

SİVAS

Erzincan, Yozgat

11

TRABZON

Artvin, Erzurum, Giresun, Ordu, Rize, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan

BÖLÜM 2

7. ÇALIŞMA DÖNEMİ ŞUBEMİZ KOMİSYONLARI

2.1 Doğal Taşlar Komisyonu

Şubemizin 7. Çalışma Döneminde Doğal Taşlar Komisyonunda görev alan meslektaşlarımız:

Ferah TÜRKMEN Yard. Doç. Dr. Nejat KUN

Atilla ALTINÇİÇEK Feridun FİLAZİ

Ali İhsan YENİEV Prof. Dr. Necdet TÜRK

Murat ALKAN Mehmet AVŞAR

Yard. Doç. Dr.Bahadır YAVUZ Meral ÖZÇALIK

2.2 Jeoteknik Komisyonu

Şubemizin 7. Çalışma Döneminde Jeoteknik Komisyonunda görev alan meslektaşlarımız:

İdil ÜSTÜNSOY Fikret HARÇVURAN

Yüksel ATEŞLİ Mine ALACALI

Ömer ÇAĞIRAN Ertan KAZANASMAZ

Fevzi METE İnci ÖZKAHYA

Aslan ALTINEL Aykut AKGÜN

Cem KINCAL Semih ÇAKICI

Özgür YILMAZ Süheda DEMİRAY

Prof. Dr. Necdet TÜRK Doç. Dr. Yalçın KOCA

Hakkı Batur DEMİRAY Dr. Servet YILMAZER

Mehmet AVŞAR Prof. Dr. Uğur İNCİ

Sinan BİNBOĞA Kubilay OFLOZER

Mustafa GÜNAY Tuncay TIMARCI

Sabri YILDIRIM

2.3 Jeotermal Komisyonu

Şubemizin 7. Çalışma Döneminde Jeotermal Komisyonunda görev alan meslektaşlarımız:

Doç. Dr. Gültekin TARCAN Dr. Servet YILMAZER

Dr. İ. Hakkı KARAMANDERESİ Dr. Tuncer EŞDER

Tuğbanur ÖZEN Çetin KARAHAN

Mine ALACALI

2.4 Madencilik Komisyonu

Şubemizin 7. Çalışma Döneminde Madencilik Komisyonunda görev alan meslektaşlarımız:

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ Yard. Doç. Dr.Tolga OYMAN

Mehmet AVŞAR Mahmut DEMİRHAN

M. Emin GÜRSOY Dr. Nevin KARAOĞLU

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU Savaş DİLEK

Erdal TARI Hasan ERTOK

Ali ÇAKMAKOĞLU Prof. Dr. İsmet ÖZGENÇ

Yaşar DAĞLIOĞLU Cumhur KOCABAŞ

Gönül KAYA Fikri METLİ

Yard. Doç.Alev BAYKAL Meral ÖZÇALIK

2.5 Yeraltı Suları Komisyonu

Şubemizin 7. Çalışma Döneminde Yeraltı Suları Komisyonu Komisyonunda görev alan meslektaşlarımız:

Nihat DEMİREL Ali İhsan KILIÇ

Yüksel ATEŞLİ Gültekin DİKİLİKAYA

Nilgün YILDIZER Adnan ÇİL

Doç. Dr. Gültekin TARCAN Dr. Servet YILMAZER

Prof. Dr. Yüksel BİRSOY Ertan KAZANASMAZ

Ömer ÇAĞIRAN Bülent AKKAŞ

Levent ÇETİNER Dr. Tuncer EŞDER

Ersin ERBAY

2.6 Sosyal İlişkiler Komisyonu

Şubemizin 7. Çalışma Döneminde Yeraltı Suları Komisyonu Komisyonunda görev alan meslektaşlarımız:

Vedat DEMİREL Sedef AVCI

Fatma SEVİM Tuğbanur ÖZEN

Özlem GÜZEL Olcay GENÇ

Ersin ERBAY Gönül KAYA

Sabri YILDIRIM Meral ÖZÇALIK

İlknur GÜRCAN Ekin KIRAN

BÖLÜM 3

ÖRGÜTSEL VE KURUMSAL İLİŞKİLER

3.1 TMMOB ve İKK İle İlişkiler

Üst örgütümüz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ nin İzmir parçasını oluşturan İl Koordinasyon Kurulu (İKK)’ nun çalışmalarına, şubemiz tarafından, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aktif katılım sağlanmıştır. TMMOB’ nin kurumsal yapısının geliştirilmesi, bilimin ışığında topluma yol gösterilmesi, kamusal çıkarların korunması konusunda üzerimize düşen görevlerin bilinciyle, örnek bir duruş sergilenmiştir. İKK toplantılarına katılım ve devamlılıkta şubemiz Yönetim Kurulu tarafından azami duyarlılık gösterilmiştir.

İKK etkinliklerinde yapıcı ve yönlendirici bir rol alan şubemizce, pek çok konuda aktif görevler üstlenilmiştir. İKK için şube olarak yapılması gereken çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi ve diğer odaların da aynı tavrı göstermesi, daha güçlü bir TMMOB için son derece önemlidir. Meslek Odaları’ na ait taşra örgütlerinin faaliyetleri, genel merkezlerini nasıl etkileyip olumlu yada olumsuz sonuçlar doğuruyorsa, TMMOB için de aynı durum geçerlidir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’ nun şubemizin de katkıları ile 2004 - 2005 döneminde gerçekleştirdiği belli başlı etkinlikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- TMMOB’nin asgari ücret uygulamalarına Rekabet Kurulu’nun müdahalesi üzerine başlatılan yasal süreçte; Danıştay’ ın uygulamayı TMMOB lehine durdurması üzerine, İKK tarafından 30 Ocak 2004 tarihinde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; mühendislik hizmet kalitesinin yükselmesinde ve meslek etiğinin kurumsallaşmasında asgari ücret uygulamasının önemi vurgulandı.Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’ na karşı Cumhuriyet Meydanı Postanesinde basın açıklaması ve milletvekillerine mektup eylemi, 18 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirildi.

 • 2004 yılı Şubat - Mart aylarında, İzmir Meslek Odaları Platformu çatısı altında İKK’ da bulunan meslek odalarının da katkısıyla 28 Mart 2004 yerel seçimlerine yönelik seçim broşürü hazırlandı.

 • 22 Mart 2004 tarihinde; “Dünya Su Günü” dolayısı ile “Kemalpaşa Ovasının Geçmişten Bugüne Hidrojeolojik Durumu” isimli panel, İKK etkinliği olarak Kemalpaşa İlçesinde yapıldı. Şubemiz adına, meslektaşımız Adnan ÇİL panelist olarak katkı koydu.

 • 03 Nisan 2004 tarihleri arasında gerçekleşen “Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı” na TMMOB ile birlikte stant açılıp, mesleğimiz ve odamızın faaliyetleriyle ilgili tanıtım yapıldı.

 • 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen mitinge TMMOB pankartı altında katkı sağlandı.

 • 16 Haziran 2004 tarihinde; Sasalı’ da yapılması düşünülen liman projesiyle ilgili halk toplantısına TMMOB çatısı altında katılım sağlandı ve konu ile ilgili oda görüşümüz anlatıldı.

 • 17 Haziran 2004 tarihinde; merhum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Piriştina’ nın cenaze töreninde tüm İKK birimleri ile yer alındı.

 • 19 Haziran 2004 tarihinde; Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu tarafından düzenlenen “İşgale, Bush’ a, NATO’ ya Hayır” mitingine TMMOB pankartı altında şube olarak katılım sağlandı.

 • 04 - 12 Eylül 2004 tarihleri arasında Harita Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen Yaz Eğitim Kampı’ na odamız tarafından görevlendirilen DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri katılarak aktif çalışma gruplarının içerisinde yer almışlardır.

 • 18 Ekim 2004 tarihinde düzenlenen Mühendislik – Mimarlık haftası etkinliklerinde, TMMOB İKK olarak “50. Yıl Yürüyüşü” yapıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına çelenk konup, saygı duruşunda bulunuldu.

 • 19 Ekim 2004 tarihinde; “TMMOB’ nin 50. Yılı” dolayısı ile İKK yöneticilerince İzmir Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’ na ziyaret gerçekleştirildi.

 • 20 - 22 Ekim 2004 tarihlerinde; “50. Yıl Etkinlikleri” kapsamında, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde, “Mühendislik Öyküleri Söyleşileri” yapıldı.

 • 27 Kasım 2004 tarihinde; “Felluce Katliamı” nı protesto için, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu tarafından hazırlanan kitlesel basın açıklaması eylemine İKK katılımı sağlandı.

 • 13 Ocak 2005 tarihinde; TMMOB İKK olarak, “Bilirkişilik Hizmetleri” konusunda halkı aydınlatan bir basın açıklaması yapıldı. Şubemiz tarafından da katkı konulan basın açıklamasında, bilirkişilik hizmetlerinin ilgili odaların sorumluluğunda, sağlıklı ve mühendislik etiği kurallarına uygun olarak yapılması gerektiği vurgulandı.

 • 16 Şubat 2005 tarihinde TMMOB’ nin dönem sözcüsü olduğu “Emek Platformu” tarafından ‘‘Geleceğimiz İçin, İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye İçin, Sosyal Ekonomik Yıkımları Durdurmak İçin İktidarı Uyarıyoruz’’ basın açıklaması ve yürüyüşü yapıldı.

 • 17 Şubat 2005 tarihinde; ‘‘Enerji Tasarrufu Etkinlikleri’’ çerçevesinde TMMOB tarafından hazırlanan broşürler basına tanıtıldı ve şubemizin de katılımı ile odalarca İzmir halkına dağıtımı yapıldı.

 • 22 Mart 2005 tarihinde; “Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında Kemalpaşa ilçesinde yapılan ‘‘Kemalpaşa Yöresi’ nin Su Kaynakları, Sorunlar, Görüşler’’ isimli panele şubemiz adına meslektaşımız Adnan ÇİL panelist olarak katıldı.

 • Mart ayının ortalarından itibaren bir işadamının; Urla - Alaçatı bölgesinde, 37800 dönümlük hazine arazisine ‘‘Zeytin ağaçları dikeceğim’’ söylemi ile metrekaresine 5 Yeni Kuruş fiyat vererek talip olması ve yerel bir basın organının da bu olayı destekleyerek manşetlere taşıması, İzmir gündemini oldukça uzun süre işgal etmiştir. Konuyu araştıran İKK birimleri ve şubemiz, zeytin ağacı dikilmesine uygun olmayan bu alanın başka amaçlarla istendiğini ortaya koyarak kamuoyunu aydınlatmıştır. Şubemizin de aktif katkı koyduğu bu çalışmalarda 01 - 06 Nisan 2005 tarihlerinde basın açıklamaları yapılmıştır. Ayrıca ilgili basın organının kurumsal haklarımıza saldırısı üzerine TMMOB olarak gerekli hukuksal girişimlerde bulunulmuştur.

 • 17 Nisan Köy Enstitüleri’ nin Kuruluş Günü dolayısı ile İKK olarak “İzmir Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği” ile birlikte 15 Nisan 2005 tarihinde Fuar İzmir Sanat Merkezinde bir panel ve sergi gerçekleştirilmiş, şubemiz etkinliğin düzenlenmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

 • 26 Nisan 2005 tarihinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin talebiyle İKK’ da yapılan toplantıda Gediz Deltası’ nın planlama ve arazi kullanım sorunları tartışılmış, odamızın görüşleri, şube yönetim kurulumuz tarafından sunulmuştur.

 • 1 Mayıs 2005 İşçi Bayramı dolayısı ile gerçekleştirilen yürüyüş ve mitinge TMMOB İKK pankartı altında şubece katılım sağlanmıştır.

 • İKK bünyesinde meslek odalarının öğrenci üye ve temsilcilerinden TMMOB - Genç yürütmesi Nisan – Mayıs 2005 aylarında oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

 • 14 Temmuz 2005 tarihinde; İnciraltı bölgesinin imara açılma girişimlerine karşı İKK olarak bir basın açıklaması yapılmıştır.

 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ nın 4. Yaz Eğitim Kampına (27 Ağustos - 04 Eylül 2005) şubemizce görevlendirilen DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri katılmıştır.

 • ‘‘Anayasanın Geçici 15. Maddesi Kaldırılsın, Darbeciler Yargılansın’’ mitingi 11 Eylül 2005 Pazar günü Bornova’ da yapılmış ve TMMOB İKK pankartı altında şubemizin katılımı sağlanmıştır.

 • 8 Ekim 2005 tarihinde; Ankara’ da gerçekleştirilen ‘‘Ücret Yetersizliği ve Dengesizliği, Çalışma Alanlarının Yok Edilmesi’’ ne ilişkin TMMOB mitingine İKK olarak şubemiz temsilcileri ile katılım sağlanmıştır.

 • 9 Ekim 2005 tarihinde; Ankara’ da TMMOB Danışma Kurulu’ na şubemiz adına katılım sağlanmıştır.

- 21 Ekim 2005 tarihinde TMMOB İKK tarafından organize edilen ‘‘3 Ekim Sonrası Mühendislik Mimarlık Hizmetleri’’ isimli panel İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç salonunda gerçekleştirilmiştir.

 • 2005 yılında yaşanan İzmir ve çevresi depremleri ile ilgili basın açıklaması 26 Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır.

3.2 Oda Genel Merkezi İle İlişkiler

- TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu’ na katılım sağlanarak şubemiz temsil edilmiştir. Şube Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler genel merkeze iletilerek ortak iletişim sağlanmıştır.

- Şubemiz Jeotermal Komisyonunca önerilen “İzmir’ de Jeotermal Enerji Kullanımı ve Jeotermal Enerji Yasası” sempozyumu, genel merkez ve şube birlikteliği sağlanarak Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Jeotermal A.Ş.’ nin destekleri ile TBMM Enerji Komisyonu’ndan İzmir Milletvekillerinin panelist ve katılımcılıklarıyla gerçekleştirilmiş ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlara olumlu bir mesaj verilmiştir. Söz konusu mesaj, Jeotermal Yasası’ nın TBMM’ de görüşüldüğü günlere denk gelmesi ayrı bir önemi vurgulamaya neden olmuştur.

- Odamızın 2005 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği Öğrenci Kurultayı’ na, şubemiz, öğrenci kaynaşmasını gerçekleştirerek, geniş bir katılım sağlanabilmesi için genel merkez ile ortak bir çalışma ve birliktelik ortaya koymuştur.

- Şubemiz, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı’ na ve Danışma Kurulu’ na yönetim kurulu üyeleri bazında katılarak, şubemiz sorunları ve istemleri genel merkez yönetim kuruluna iletilmiştir. Genel merkezimiz ile şubemizi ilgilendiren her türlü sorunu çözümlemede uyum ve birliktelik sağlamıştır.

- Genel merkezimiz ile birliktelik, şubemize iletişim ağının kurulması ve şubemize dizüstü bilgisayar alımı ile varolan bilgisayarların üst modellenmesi sağlanmıştır. Böylece şubemizin donanım eksikleri tamamlanmıştır.

- 1 Ağustos 2005 tarihi itibariyle; yeni üyelik, şirketler ve tahsilat ile ilgili tüm işlemler JMO-BİS üzerinden uygulanmaya başlanmıştır.

- Şubemizde de yeni üye, şirket kayıtlarının JMO-BİS üzerinden yapıldıktan sonra evrakların genel merkeze gönderilmesine başlanmıştır.

- JMO-BİS kapsamında yürütülen işlemlerde yer yer sorunlarla karşılaşıldığı, kullanıcıların farklı şekillerde veri girişleri nedeniyle sistemden beklenen sonuçların tam olarak alınamadığı görülmekte, 2006 yılında sistemle ilgili sorunların asgariye indirgenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

3.3 İl ve İlçe Temsilcilikleri İle İlişkiler

Şubemize bağlı Aydın, Balıkesir, Manisa ve Muğla il temsilcilikleri ile şubemiz kapsamında Milas ilçe temsilciliğimiz kurulmuştur.

Şubemize bağlı il ve ilçe temsilcilikleri, yönetim kurulumuzca belirlenen takvim doğrultusunda ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler temsilciliklerimizin yaptığı etkinlikler ve üye toplantılarına katılım şeklinde olmuştur.

Temsilciliklerimizin bina, eleman, donanım (bilgisayar, yazıcı, faks, v.b.) eksiklikleri şube ve genel merkez iletişimleri sağlanarak giderilmeye çalışılmıştır.

Şubemizce düzenlenen Meslek İçi Eğitim Seminerleri başta olmak üzere tüm şube aktivitelerine temsilciliklerimizden de geniş katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda şube ve temsilciliklerimizden gelen üyelerimizle yapılan toplantılar sonucu merkez, şube ve temsilcilik ilişkileri ve istemlerinin görüşüldüğü, çözüm ve önerilerin üretildiği verimli toplantılar yapılmıştır.

3.4 İşyeri ve Öğrenci Temsilcilikleri İle İlişkiler

Yönetim Kurulu’ nun 7. dönem çalışmalarında işyeri ve öğrenci temsilcilikleri ile koordineli bir çalışma dönemi geçirilmiştir. Şubece gerçekleştirilecek faaliyetler ve her konuda duyurular işyeri temsilciliklerine iletilmiş, temsilci – üye iletişimi daha hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra işyerlerindeki üyelerimizin sorunları ve istekleri temsilciler tarafından şubemiz yönetim kuruluna iletilmiş, bir bölümü şube yönetim kurulunca çözülmeye çalışılmış, bir bölümde sözlü ve yazılı olarak genel merkeze iletilmiştir.

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Jeoloji Topluluğu (JEOT) ile şubemiz ortak etkinlikler gerçekleştirmiştir. Haziran 2004’ te yapılan jeotermal gezisi şubemizce eğitime destek bazında gerçekleştirilmiş, JEOT’ un aktivitelerine de şube yönetimi davet edilmiş, böylelikle öğrenci – oda diyaloğu artırılmıştır. Ayrıca, şube tarafından gerçekleştirilen tüm sosyal etkinlikler, eğitim çalışmaları ve seminerlere JEOT aracılığı ile öğrencilerin de katılımı sağlanmıştır.

3.5 Valilik ve Diğer Kamu Kurumları İle İlişkiler

Şubemizin 2004 - 2005 çalışma döneminde Valilik ve bağlı birimleri ile olan diyaloğu ve etkinliği artarak devam etmiştir. Bu ilişkilerin kısa bir kronoloji ve açıklamaları şu şekilde sıralanabilir:

- İzmir Valiliğince yeniden oluşturulan Jeotermal Üst Danışma Kurulu’ na daimi üye bazında sadece iki oda seçilmiştir. Bunlar Jeoloji Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası’ dır.

- 2005 Mart ayında, Şubemizce gerçekleştirilen “Jeotermal Yasası Sempozyumu” İzmir Valisi’ nin ciddi katkı ve destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Valilik makamı ile ilgili birimler en ince ayrıntıda dahi yakın ilgi ve destek vermişlerdir. İzmir Valisi Sn. Yusuf Ziya Göksu açılış konuşmasında, şubemizin kamusal anlayış içinde yaptığı çalışmaları örnek olarak göstermiş ve takdirlerini dile getirmiştir.

- Jeotermal Sempozyumu esnasında tarafımızdan itiraz konusu olarak gündeme getirilen “Doğalgaz Dağıtımı Olan Yerlerde Doğalgaz Kullanımı Zorunluluğu” na yönelik Çevre Bakanlığı Yönetmeliği, Enerji Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Sn. İsmail KATMERCİ, Sedat UZUNBAY ve Hakkı ÜLKÜ tarafından sempozyum sonunda değerlendirilmiş ve yönetmelik değiştirilerek jeotermal enerji kullanımı seçeneği de maddeler arasına eklenmiştir.

- Valiliğe bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir önceki çalışma döneminde kurulan teknik ve idari işbirliği çerçevesinde, okullarda gerçekleşen veya olası hasarların tespitinde, şubemizi hakem veya tarafsız teknik değerlendirme birimi olarak görmüş ve her sorununda, yazılı ve sözlü yardım talebinde bulunmuştur.

- İl Sağlık Müdürlüğü, kurulan başarılı ve güvenilir diyalog sayesinde merkez ve taşralarda yeni inşa edilecek tüm sağlık ocaklarının zemin etüdlerinin ihale duyurularını şubemize de iletmiş ve bu duyurular SMS yolu ile bu konudaki teknik bürolara anında iletilmiştir.

- 25 Mayıs 2005 tarihinde İzmir Valiliği tarafından düzenlenen ve üç ilin (İzmir, Aydın, Denizli) valisi tarafından izlenen “İzmir’ de Jeotermal Turizminin Değerlendirilmesi” paneline Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Valilikçe çağırılı konuşmacı olarak davet edilmiştir. Yaptığı konuşmada İzmir ve çevresinin jeotermal potansiyelinin bölge ekonomisine yapacağı çok yönlü etkileri örneklerle anlatılmıştır. Toplantıya 105 üst düzey bürokrat ve sektör temsilcisi katılmıştır.

3.6 Yerel Yönetimlerle İlişkiler

Gerek idari, gerekse teknik anlamda yerel yönetimlerle ilişkiler şubemizin en hassas konularından biridir. Özellikle odamızın, kamu kurum niteliğinde bir meslek örgütü olduğu, dolayısı ile meslek odamızca gündeme getirilecek konu ve sorunlarda odamızın bu yasal çerçeve bakış açısının çok iyi anlatılması gerekliliğinden hareketle, öncelikle odamızın yasal, mesleki ve etik açıdan konulara bakış açısı anlatılmış ve sorunlara çözümün işbirliğinde olduğu vurgulanmıştır. Bu genel çerçeve içerisinde, İzmir merkez ve taşra belediyeleri ile olan bazı idari ve teknik etkinlerden başlıkları şu şekilde sıralanabilir:

- 2004 yılındaki yerel seçimler sonrasında belediye başkanlarının program yoğunluklarına bağlı olarak bazıları (Konak, Karşıyaka, Bornova, Narlıdere) Yönetim Kurulumuzca bizzat ziyaret edilerek kutlanmış, bazıları ise çiçek ve mesaj gönderilerek kutlanmıştır.

- Karşıyaka Belediyesi Kent Meclisi çalışmalarına odamızı temsilen Erdal TARI katılarak Karşıyaka’ nın sorunlarının mesleğimizle ilgili bölümlerinde fikir oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

- Konak Belediyesi, Yeşilyurt bölgesindeki heyelanlı alanın araştırılmasına yönelik teknik şartnamenin şubemizce hazırlanmasını istemiş ve çalışma Jeoteknik Komisyonumuzca gerçekleştirilmiştir.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni fuar alanının yer tesbitinde, İzmir’ deki ilgili meslek odalarının başkanlarını toplantıya davet etmiş ve Toplantıda İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, alternatif alanlar arasında öncelikle jeolojik ve jeoteknik irdelemenin önemine dikkat çekmiştir.

- İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Yeni Nazım İmar Planı taslak çalışmalarının teknik tanıtım brifingine davet edilen şubemiz yönetim kurulu, bu konudaki görüş ve önerilerini toplantıda anlatmıştır. Bu yapıcı öneriler sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve İmar Daire Başkanı tarafından şubemiz özel bir teknik toplantıya davet edilmiştir.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan TOPAL’ ın başkanlığındaki toplantıya şube başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA ve Sayman Üye Tuncay TIMARCI katılmışlardır. Toplantıda Yeni Nazım İmar Planında göz önünde bulundurulması gereken aktif kuşaklar ile bölgelerin zemin ve jeoteknik özellikleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Toplantı sonunda planlama çalışmalarına odamızın bizzat katılımı ile belirtilen hususların meslek odamızca planlara aktarılması ve önerilerin yazılı olarak aktarılması kararlaştırılmıştır.

- Konak Belediyesi İmar Şube Müdürlüğü ile belediyede, ilgili birimlerin katılımı ile yapılan toplantıda (13.12.2005) son Bayındırlık Bakanlığı Genelgesi’ nin uygulamadaki problemleri görüşülmüş ve kendilerine tereddütlü bölüm ayrıntılı bir biçimde anlatılarak mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca Kemeraltı bölgesinin ıslah çalışmalarına şubemizin teknik katkısı istenmiş, istek şubemizce de kabul edilmiştir. Belediye Başkanlık Makamı yapacağımız teknik yardım için telefonla teşekkürlerini iletmişlerdir.

- Narlıdere ve Balçova Belediyeleri ile olan yakın işbirliği ve protokol çerçevesinde, belediyelere her türlü teknik ve idari destek devam ettirilmektedir.

- Dikili Belediye Başkanlığı tarafından 17.06.2005 tarihinde yapılması düşünülen “Dikili’ nin Jeotermal Potansiyeli ve Ekonomik Beklentiler” paneline Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL panel yöneticisi olarak katılmıştır. Panelist olarak, Şube Jeotermal Komisyonu Üyesi Dr. Servet YILMAZER, Yard. Doç. Dr. Sevgi GÜNEŞ (DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü) ve Hasan ŞENTÜRK (Agroboya Seracılık A.Ş. Yön. Krl. Başkanı)’ ün katıldığı panelde jeotermal kaynakların bölge ekonomisine ve çevre faktörlerine etkileri tartışılmıştır.

- Uluslararası Bergama Kermesi (07.06.2005) esnasında Bergama Belediyesi’ nin düzenlediği jeotermal paneline şubemizce Jeotermal Komisyonu Üyesi Dr. Servet YILMAZER görevlendirilmiş ve panelde Bergama’ daki jeotermal çalışmaları ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştır.

3.7 Sivil Toplum Örgütleri İle İlişkiler

Şubemiz, İzmir ve Ege Bölgesinde temsil edilen diğer meslek odaları ve toplulukları ile yakın bir ilişki ve çalışma birlikteliğini uzun bir süredir aktif olarak sürdürmektedir. Meslek odaları olarak İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) bunların başında gelmektedir. 4 Mart 2005 tarihinde İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın yanında İZTO’ nun da desteği ile şubemizce “İzmir’ de Jeotermal Enerji Potansiyeli, Kullanımı ve Jeotermal Enerji Yasası” sempozyumunu düzenlemiştir.

Sempozyuma konunun tarafı siyasilerin, mülki idarenin, yerel yönetimlerin ve teknik kitlenin ilgisi büyük olmuş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Sempozyum İZTO Meclis Salonunda gerçekleştirilmiş ayrıca İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığınca da her türlü lojistik destek sağlanmıştır. Sempozyumun başarılı geçmesinde kendilerinin de yadsınamaz katkıları olmuştur.

Ege Bölgesinin en büyük meslek kuruluşlarından olan EBSO’ nun 2005 yılı Uzmanlık Komisyonları’ na katılım için odamıza da resmi yazı gönderilmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Enerji Komisyonu, Çevre Komisyonu, meslek odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu ile Laboratuarların Uluslararası Standardizasyonu ve Akreditasyon Komisyonlarına bu konuda uzman üyelerimiz görevlendirilmiştir. Uzman üyelerimiz bu komisyonlara aktif katılım sağlamışlar, bu komisyonlardan, Jeotermal Alt Komitesi’ nin başkan ve üyelerinin büyük bir bölümü şubemiz uzmanlarından oluşmuştur. Özellikle bu komite İzmir Jeotermal A.Ş. (İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ nin ortaklaşa kurduğu şirket) ile yakın bir işbirliği içerisine girerek şirketin yönetim kurulu ile teknik toplantı düzenlenmiş ve işbirliği sağlanabilecek konular üzerinde mutabakata varılmıştır.

Enerji kaynakları konusunda diğer bir aktivite Ege Bölgesi’ nin Ekonomisini Geliştirme Vakfı (EGEV) bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Vakfın yazılı resmi isteği üzerine Ege Bölgesinde jeotermal enerjinin her boyutu ile ekonomiye katkısının sağlanması konusundaki çalışma grubuna şubemiz komisyon üyeleri bizzat katılarak katkı koymuşlardır.

3.8 Basın Kuruluşları İle İlişkiler

Mesleğimiz ile ilgili yaşanan güncel konulara şubemiz yönetim kurulu gerekli duyarlılığı göstererek, teknik konuları basınla paylaşmış, böylelikle halkın medya aracılığı ile doğru bilgilenmesine katkı koymuştur.

Şubemiz tarafından yapılan bazı önemli basın açıklamaları kronolojik sıraya göre aşağıdaki gibi yapılmıştır:

- Gökova Körfezi, Depreme Hazır Mıyız ?

Ülkemizin aktif tektonik bölgelerinden Gökova Körfezinde, 03.08.2004 günü başlayan deprem aktivitesi bugün de sürmektedir. Deprem episantırlarının Gökova körfez bölgesi ile çevresindeki Milas ve Karaova üzerinde yoğunlaştığı izlenmektedir. Büyüklükleri 3 ve 5.4 çok sayıda deprem, bölgede yaşayanlar arasında tedirginlik yaratmıştır.

Ege Bölgesi’ nin en güneyinde Güllük ile Muğla arasında uzanan B-GB, D-KD doğrultulu ve Gökova Körfezi’ ni kuzeyden sınırlayan faylanmaların varlığı jeolojik araştırmalar sonucu önceden belirlenmiş ve deprem üreten fayların gösterildiği Türkiye Diri Fay Haritası’ na işlenmiştir.

Tarihsel kayıtlar incelendiğinde, Gökova çevresinde milattan önce 3. yüzyıldan bu tarafa yıkıcı depremlerin olduğu görülmektedir. 1493 yılında Bodrum, 1865 yılında Datça (Knidos) bu depremlerden şiddetli olarak etkilenmişlerdir. Yine yakın dönemde 1933’ de Gökova, 1941’ de Muğla, 1961’ de Marmaris’ te 6 büyüklüğünde depremler yaşanmıştır.

Gökova körfezinde yaşanan depremlerin can ve mal kayıplarına yol açmaması sevindirici bir durumdur. Ancak bu depremlerin, yetkililer ve halkımız açısından doğanın bir uyarısı olarak kabul edilmesi; başta deprem olmak üzere jeolojik tehlikelere karşı yerleşimleri koruyucu çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi gereklidir.

Coğrafyasının yaklaşık %93’ ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan, nüfusunun yaklaşık %98’ i deprem riski olan yerleşim birimlerinde yaşayan, jeolojik - jeoteknik etüd verilerine dayanmadan belirlenen yer seçimi, arazi kullanım planlanması kararları ve güvensiz yapılaşma sonucu yüksek derecede riskli çevresel ortamlara sahip bir ülkede afet unutulduğu an gelir.

Doğa olayının afete dönüşmemesi elimizdedir. Başta İmar ve Afet yasaları olmak üzere mevzuatımız yeni baştan düzenlenmeli, yerleşimlere ve afetlere karşı güvenlikli kılacak kurumsal, teknik ve yasal mekanizmalar oluşturulmalıdır. 1999 depremlerinden edindiğimiz acı tecrübeler, her an yeni bir ağır faturayı ödemek zorunda kalabileceğimizi göstermiştir.

Evet! Doğa bizi bir kez daha uyarıyor. Peki bu uyarıyı siyasi iktidarlar nasıl okuyor? Bu uyarılardan ders alıyor mu? Ne yazık ki, hayır!

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak önerilerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz:

 • Yara sarmaya dayalı ulusal afet sistemimiz, zarar azaltma odaklı olarak yeniden oluşturulmalıdır.

 • Afet yönetim sistemindeki kurumsal yapılanma parçalı ve çok başlı durumdan kurtarılarak, hem merkezi hem de yerel düzeyde bir bütünlüğe kavuşturulmalıdır.

 • Doğal afetlere karşı çalışmalar sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak kamusal görevler arasında kalmalı, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile yerelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine izin verilmemelidir.

 • Zarar azaltma stratejisinin önemli bir parçası olan İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüdlerin yaptırılması yerel yönetimler için zorunlu olmalıdır.

 • Toplamda afet kültürünün oluşmasına yönelik olarak ilk ve lise öğretim programlarında Jeoloji ve afetlere hazırlık derslerine yer verilmelidir.

SAYGILARIMIZLA, 05.08.2004

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi

- Bir Kez Daha Uyarıyoruz !

17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin üzerinden üç yıl geçti yıllardır hükümetlerce izlenen rant politikaları ve ağır ihmaller nedeniyle önlenemez doğal bir olay olan deprem ülkemiz için kırk bin can kaybına, yirmi milyar dolar maddi zarara mal oldu. Bu büyük felaketten bir ders çıkarılacağı sanıldı. Ülkemizin deprem riski konusunda yıllardır uyarılarda bulunan yerbilimcilerinin tespitlerinin ciddiye alınacağı düşünüldü. Planlı kentleşme ve güvenli yapılaşmaya yönelik düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirileceği bu kez olsun umutla beklendi. Ancak üç yılın sonunda bu felaketin de daha önceki benzerleri gibi unutulduğu geleceğe ilişkin etkin ve kalıcı hiçbir önlemin alınmadığı açıkça görüldü. Herkesçe gözlenen bu durum Ulusal Deprem Konseyi ve Sayıştay raporlarında da dile getirilmiştir.

Uyarıyoruz! Nasıl bu güne kadar yaşanan doğal olayları, geçmiş siyasi iktidarların vurdum duymaz ve bilime sırt çeviren politikaları felakete ve afete dönüştürdüyse, bundan sonrakilerin felakete dönüşmesinden de bu günün politikacıları sorumlu olacaklardır.

İMF buyruklarının AB ye sözde uyum yasalarını jet hızıyla meclisten geçirenler üç yıllık zamanı boşa harcayarak bir tarihi fırsatı daha kaçırmışlardır.

Hükümet ortağı olan siyasal partiler kadar hali hazırda muhalefette olan diğer siyasi partilerde gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda hiçbir çaba harcamadıkları için aynı vicdani sorumlulukla karşı karşıyadırlar. Toplumun “ Huzur ve refahı … ülküsünden ayrılmayacağıma” namusu ve şerefi üzerine yemin eden yasama organı üyeleriyle kendi oylarıyla seçtikleri yürütme organı olan hükümet üyelerini bir kez daha hatırlatmayı zorunlu görüyoruz.

 • Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için gerekli önlemler önceden alınmalıdır.

 • Bunun için özellikle bilime dayalı planlı kentleşme ve sanayileşme gerçekleştirmelidir.

 • İkinci olarak mühendislik ilkelerine dayalı güvenli yapılaşma sağlanmalıdır.

 • Bunların gerçekleştirilebilmesi için kesin yaptırımlar içeren yasaların düzenlenmesi acil bir zorunluluktur.

 • İmar yasası, afetler yasası, yerel yönetimler yasası bilimin gerekleri doğrulturunda yeniden düzenlenerek meclisten geçirilmelidir.

 • Güvenli yapılaşmayı kamusal bir hizmet olmaktan çıkarıp, bir meta haline getiren böylece ticari şirketlerin kar hesaplarına terk eden ve uygulamada hiçbir yararı bulunmayan yapı denetim yasası yürürlükten kaldırılmalıdır. Bunun yerine merkezi idare, yerel yönetimler ve ilgili teknik meslek odalarının eş güdümlü ortaklaşa denetimini esas yeni bir yasa hazırlanmalıdır.

 • Zorunlu deprem sigortası, deprem sonrası zararları karşılamaya yönelik içeriği, bilimsel temele dayanmayan bir bölgelendirmeyi esas alan yapısı nedeniyle yürürlükten kaldırılmalıdır.

 • Tarımsal olan ovalar kamuya ait olan akarsu yatakları, deniz ve göl kıyıları ve orman yerleşime açmaları yasalarımızca da suç kapsamına alınmış olmalarına rağmen, uygulamada yağmacılara prim veren politikalar nedeniyle gittikçe yok edilmektedirler. Bu alanların yerleşime açılmasını teşvik eden imar aflarından derhal ve kesinlikle vazgeçilmelidir.

 • Son olarak diyoruz ki! İnsan doğa ilişkisini akıl, bilim ve kurumsal yarar temelinde düzenleyecek yasalar toplumumuz için AB uyum yasalarından çok daha yaşamsal öneme sahiptir. Ve acilen ele alınmaları gereklidir.

TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi

- 17 Ekim 2005 günü Seferihisar ve Urla Civarında gelişen depremle ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Basın Duyurusu

Bilindiği gibi son olarak 10 Nisan 2003 tarihinde 5,6 büyüklüğünde ve merkez üssü Seferihisar ilçesi yakınlarında olan ve Urla ile Seferihisar ilçelerinde hasar yaratıcı bir deprem ve buna bağlı magnitüdü 2,9 ile 4,2 arasında değişen artçı sarsıntılar olmuştu.

17.10.2005 tarihinde ise yine aynı jeolojik sistem için de, ilki sabah 08.45 sularında Kandilli Rasathanesi verilerine göre Seferihisar açıklarında gelişen 5,7 magnitüdlü deprem olmuştur. Bu depremi takiben saat 12:37’ye kadar biri Kuşadası körfezinde olmak üzere ve magnitüdü 2,7 ile 4,5 arasında değişen artçı sarsıntılar olmuştur. Bu artçı sarsıntılarla sönümlenmesi beklenen sismik aktivite, saat 12:46’da Urla-Uzunkuyu merkezüstü ve 5,9 magnitüdlü bir depremle yeniden ivme kazanmış ve bu depremi takiben İzmir’in batısında özellikle Seferihisar açıklarında en büyüğü 5,6 (saat 12:55) en küçüğü (saat 13:35 itibariyle) 2,6 olan bir seri artçı deprem daha gelişmiştir. Özellikle bu son artçı depremlerin bir kısmının Çeşme ilçesi ve İzmir körfezinde oluşması, İzmir’in batısında yer alan, genel de KD-GB(kuzeydoğu-güneybatı) gidişli jeolojik aktif zonların hareketlendiğini göstermektedir.

Son yıllarda elde edilen Coğrafi Bilgi Sistemi verilerine göre İzmir ve çevresindeki yerkabuğu, kuzeydoğu doğrultulu bir eksen boyunca güneybatıya doğru hareket etmektedir. Bu hareketin yaklaşık ekseni üzerinde bulunan Urla ve çevresi 2 milyon yıldan beri oluşmaya başlayan ve Urla havzası adı verilen genç bir “çökme” havzası içinde yer alır. Bu zon günümüzden yaklaşık 1,8 milyon yıl (pliyosen) öncesinde İzmir körfezi ve Gediz çöküntüsü Batı ucunda gelişen doğu-batı doğrultulu faylarla parçalanmaya başlamış fakat yaklaşık bir milyon yıl öncesinden bu yana yeniden aktif hale geçerek, 2003 Urla ve bugün gelişen depremleri üreten doğrultu atımlı fayların gelişmesine neden olmuştur.

2003’te gelişen depremler ağırlıkla Seferihisar-Yelki fay zonu üzerinde yoğunlaşmışken ilk saptamalara göre 17 Ekim 2005’te gelişen depremler Karaburun yükseltisi ile Urla çöküntü havzası sınırlarına yakın kesimlerde Yağcılar-Demircili fay zonunun Ege denizi içinde uzanan kolları üzerinde yer aldığı söylenebilir.

Sonuç:

 • İzmir ve batısında yer kabuğu kuzeydoğu-güneybatı yönünde hareket etmektedir.

 • Yerkabuğunun bu hareketi nedeniyle Urla ve Seferihisar çevresinde kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı fay zonlarında yeni kırılmalar gelişerek depremler oluşturmaktadır.

 • Bu son depremde bu kırılmalar neticesinde oluşmuştur.

Yapılması Gerekenler:

1- Urla havzası, Bornova havzası, Menderes, Kemalpaşa - Torbalı havzası, Manisa ve Akhisar havzalarında acilen bölgenin depremselliğine hizmet edebilecek 1/25.000-1/5.000 ve 1/1000 ölçekli jeoloji haritaları hazırlanmalı, bu bölgelerdeki iri fayların yeri, geometrileri, etki alanı, türü ve mekanizmalarını çözmeye yönelik jeolojik çalışmaları bir an önce yapılmalıdır.

2- Bu deprem yaratan zonlar ortaya konduktan sonra, bu zonlar üzerinde derin çukurlar açılarak jeoloji mühendislerince eski deprem kırıklarının kırılma periyotları ortaya konulmalıdır.

3- Bu zonlar üzerinde yer alan yerleşimlere ait imar planları, son veriler ışığında yeniden gözden geçirilerek imar planları yenilenmelidir.

4- Bina yapılacak alanlarda jeolojik, jeoteknik etütler ilgili birimlerce muhakkak istenmeli ve titizlikle takip edilmelidir.”

- 26.08.2005 günü Bir gün Gazetesinde konuk yazar olarak şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL’ ın “Felaketlerin Sorumlusu Doğa mı, İnsan mı?” konulu köşe yazısı yayınlanmıştır.

- Felaketlerin Sorumlusu Doğa mı, İnsan mı?

Toplumlar yaşadıkları toprakların önemini, özelliklerini tarihsel süreç içinde yaşayarak öğrenirler. Bir sonraki nesiller ise ancak tarihe baktıklarında, ülke topraklarının siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan nedenli hassas dönemlerden geçtiğini öğrenebileceklerdir. İşte bu ayrıntılar, o toprakların jeopolitik ve jeostratejik özellikleri kavramlarının içini doldurmaktır. Ancak yaşadıkları toprakların bu hassas konumunun, hangi doğal süreçlerle şekillendiği ve bu süreçlerin bu topraklara yerkürenin bir parçası olarak hangi olumluluk veya olumsuzlukları getirdiği düşüncesi hem bireylerin, hem de toplumun idari mekanizmalarının gözünden kaçmakta veya önemsenmemektedir.

Oysa ki böyle bir yargı; gelişmiş, bilimi ve teknolojiyi öne çıkaran, bireyinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasını ana ilke edinen ileri toplumlar için geçerli değildir. Bu tür bir öngörü, ancak gelişmemiş veya az gelişmiş devlet ve toplumlar için geçerlidir. Gelişmiş ülkelerde, yaşanan toprakların oluşum süreçleri ve bu süreçlerin kazandırdığı özellikler öncelikle araştırılır; yer altı ve yerüstü kaynaklarının dökümü çıkarılır, toplumsal ve ekonomik öncelikler belirlenir.Bir diğer yanda da , jeolojik olarak toplu yerleşim için uygun alanlar bulunur ve bilimsel tekniklerle araştırılır - irdelenir. Devamında ise mümkün olduğunca en güvenli yerleşim biçimleri ve teknikleri geliştirilir. Yaşadığımız ortamın özellikleri çok belirgindir, sadece amaca uygun bir gözle bakmak ve araştırmak yeterlidir. Tabiidir ki bu amaca uygun bakış ve araştırma işin uzmanlarınca yapılmalıdır. Ancak toplumları oluşturan bireylerin ve idari sisteminde eğitim bazında bu alt yapıya, bilince sahip olması gerekmektedir.

Anlatımı biraz daha özele indirgeyecek olursak, ülkemizin yerleşim birimlerinin %90’ ı deprem açısından risk altındadır. Bu riskin jeolojik nedenleri konunun uzmanı yerbilimciler tarafından, bilimsel ortamlarda ve medyada uzun uzun anlatılmıştır.KAF’ı (Kuzey Anadolu Fayı), DAF’ı (Doğu Anadolu Fayı), Anadolu topraklarının her yıl milim milim batıya itildiğini toplumun büyük kesimi aşağı yukarı bilmektedir. Ancak alt yapısı olmayan bu üst bilgiler, daha çok 17 Ağustos gibi ülke tarihindeki en fazla can kaybına neden olan Marmara depreminden sonra gündeme gelmiştir. Ortaya çıkan korku ve panik ortamında, topluma tepeden inme bilgiler yağmaya başlamıştır. Toplum bireylerinin bu konuda alt yapısının olmaması doğaldır. Çünkü eğitim sistemi içinde bu yaşamsal olgunun nedenleri ve ülkemizin taşıdığı doğal özellikler ve riskler hiçbir zaman eğitim programlarına ciddi biçimde girmemiştir. Oysaki gelişmiş toplumlarda ülkenin var olan doğal özellikleri ve öncelikle yaşamı etkileyen bölümler ana okulundan itibaren yaşamın bir parçası olarak öğretilir (Örn: Japonya). Toplumdaki bu eğitim boşluğundan kaynaklanan alt yapı eksikliği, belirli bir oranda mazur görülebilir. Ancak toplumun idari mekanizmasında bunca konunun uzmanı teknik eleman ve bilim insanı varken, üstelik bunca can kaybı söz konusu iken, hala bilimsellikten uzak gerçeği özümsememiş ve klasik bürokrasi veya yerel yönetim mantığı ile hareket edilmesini kabul etmek mümkün değildir.

Bu mantık, var olan az sayıdaki (yetersizde olsa) teknik uygulama, genelge ve yasaların delinmesine neden olmaktadır. Tabii bu uygulama hatalarında, yapılacak araştırmaların bilimsel temelde, insan hayatına ve de yapı güvenliğine yönelik olduğu temel ilkesini unutarak, bu çalışmalara adeta mesleki bir etki alanı, salt ticari alan gözü ile bakan bazı meslek disiplinlerinin veya birimlerinin birey boyutunda kişisel hatalarının veya beklentilerinin de payı olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Oysa bilimin ve mühendisliğin temel ilkesi, insanlık adına yeni bir şeyler üretmek, riskler için en ekonomik ve uygulanabilir çözümler üreterek insanlığın hizmetine sunmaktır. Görülmüştür ki Türkiye’de gerek idare yapılanmanın sorumluları, gerekse bilimsel söylemlerin sahipleri tek bir ağız ve kavramda henüz birleşememişlerdir. Yaşadığımız ülkede her an doğal sürecin bir parçası olarak, 17 Ağustos benzeri felaketler gündeme gelebilecektir. Marmara depremi gibi on binlerce insanımızın hayatına ve milyarlarca dolar milli servet kaybına neden olan doğa olaylarına karşı alınabilecek önlemler konusunda, idari birimlerin ve toplumların yeterince hassas olmamasını biz Jeoloji Mühendisleri olarak anlamakta zorluk çekmekteyiz. Hala Büyükşehir Belediyelerinde dahi, imar planlamalarının yapımında , yer seçiminde , zemin etüt ve jeoteknik çalışmaları koordine edecek tek bir jeoloji Mühendisinin dahi istihdam edilmemesini, kadrosuzluk bahanesine sığınılmasını ,sınırlı sayıda mühendise de yetki verilmemesini çok önemli bir hata olarak görmekteyiz.

Ülkemizin, yer kabuğu hareketlerinin kesişme noktalarının üzerinde ve depremsellik açısından oldukça aktif bir kuşakta yer aldığı, Ege Bölgesinin ise yurdumuzun bu konuda en hassas bölgelerinin başında geldiği gerçeği biz yer bilimciler tarafından usanmadan hatırlatılmaya devam edilecektir. Başka büyük felaketlerle karşı karşıya gelmeden bilimin ve sağ duyunun ışığında yeniden yapılanmanın zamanı çoktan geçmektedir. Bunu yapmamanın bedeli, insan hayatı ve milli servettir. Biz yerbilimciler deprem olduktan sonra, “İnsanlarımız nasıl kurtarılsın?” dan önce, insanlarımız nasıl ölmez düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız doğanın şartları çok açıktır. Eğer bu topraklarda yaşıyorsak oyunu kuralına göre oynamak zorundayız. Doğa kendisiyle uyumlu olmayanı hiçbir zaman affetmez. Doğa felaketlerin kaynağı değil, var oluşumuzun, güzelliklerin, yaşamın kaynağıdır. İnsan faktörünü göz ardı ederek bütün faturayı doğaya çıkarmak bilime ters düşmek veya ihanettir.”

BÖLÜM 4

7. DÖNEM ŞUBE ÇALIŞMALARI

4.1 Danışma Kurulu Toplantıları

Şubemizin 2004 – 2005 yıllarındaki 7. çalışma döneminde üç kez danışma kurulu toplantısı yapılmıştır.

4.1.1 “28.02.2004” Tarihli Danışma Kurulu

İlk danışma kurulu toplantısı 28 Şubat 2004 tarihinde yapılmıştır. Yapılan toplantıda şubemiz genel kurulu ve seçimler değerlendirilmiş, şubemizdeki uzmanlık komisyonlarında yer almak isteyen üyelerimiz belirlenmiştir. Şubemizce düzenlenen anketler dağıtılmış ve üyelerin değişik konulardaki önerileri alınmıştır.

4.1.2 “15.06.2005” Tarihli Danışma Kurulu

2. Danışma Kurulu 15 Haziran 2005 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda 2005 yılının ilk yarısındaki çalışmaların genel değerlendirilmesi yapılarak İKK, temsilcilik ilişkileri, tescilli bürolarla ilgili sorunlar ve çözümlerine yönelik bilgi verilmiştir.

Üyelerce, üniversite eğitimdeki alt yapı eksikliği, yeraltı sularının aranması ve ilgili kanunun aksayan yönleri, sondaj maliyetlerinin artışının birim fiyatlara yansıması gerekliliği, jeofizik mühendisleri ile bazı bölgelerde yaşanan yetki karmaşası ve laboratuarlara Bayındırlık Bakanlığı onayının getirilmesi konuları tartışmaya açılmıştır (Fotoğraf 1).

4.1.3 “10.12.2005” Tarihli Danışma Kurulu

Bu çalışma döneminin 3. danışma kurulu 10 Aralık 2005 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda, iki yıllık çalışma dönemi hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış ve üyelerden, gelecek döneme yönelik önerileri alınmıştır. DEÜ Jeoloji Mühendisliği

Fotoğraf 1. 15.06.2005 tarihli Danışma Kurulu Toplantısı

Bölümü ile ortaklaşa veya destek verilecek bilimsel toplantılar (sempozyum, workshop, v.b.), idari ve teknik konularda birlikte hareket edilmesi ağırlıkla dile getirilmiştir. Bunun yanında, jeolojik miras ile ilgili oda çalışmalarının daha ileriye ve geniş platformlara taşınması önerilmiştir. Bir diğer önemli konu olarak genç üyelerin meslek odalarına ilgisinin azlığına yönelik bugünkü toplumda yaşanan bireysellik olgusu, sosyal, kültürel ve ekonomik erozyonun, meslek odalarının sahiplenilmesinde yarattığı olumsuzluklar anlatılmıştır.

4.2 Mesleki Uygulama ve Mesleki Denetim

4.2.1 Jeolojik - Jeoteknik Etütler ve Zemin Etütleri

Şubemiz 7. dönem çalışmalarının en yoğun olduğu konulardan ilki serbest piyasada çalışan üyelerimizin büyük çoğunluğunu ilgilendiren zemin etütlerinin yapımı ve raporlanmasıdır.

Serbest çalışan meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti önlemek ve yapılacak olan arazi - laboratuar çalışmalarını belli standartlarda tutmak amacı ile Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe giren Jeoteknik Standartlar ve Asgari Ücret uygulaması şubemiz yönetim kurulu tarafından başlatılmıştır.

Sözkonusu şartname hazırlanırken, geçmişte konu ile ilgili bugüne kadar yayınlanmış olan şartnameler (Bayındırlık,…vb), ilgili TSE’ ler, EuroCode-7 ve yayınlardan faydalanılarak, şubemiz Jeoteknik Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

Gerekli görüldüğünde tescilli bürolarla yapılan toplantılar ile yeni uygulamalar anlatılmış ve üyeleri ilgilendiren konular tartışılarak kapsamlı ve gerekli eklemeler yapılmıştır.

Şubemiz tarafından uygulanması düşünülen bir başka konu da yerinde yapılacak denetimlerdir. Ancak bu çalışma yalnızca meslektaşlarımızın görev aldığı belediyelerde, belediye sınırları içerisinde ve belediyelerde görev alan meslektaşlarımız tarafından yapılması sağlanmıştır. Balçova, Aliağa, Selçuk, Çiğli ve Karşıyaka belediyelerinde görev alan meslektaşlarımız bu belediye sınırları içinde yapılan sondajlı zemin etüt çalışmalarını yerinde kontrol etmekte ve onların olurları ile hazırlanan raporlar denetlenmektedir.

Bayındırlık Bakanlığı’ nın 10 Ağustos 2005 tarihinde yayınlamış olduğu Rapor Yazım Genel Formatı kapsamında hazırlanmakta olan zemin etüd raporlarının yazım kuralları anlatılmıştır.

Hazırlanan zemin etüd raporları şube binamızda Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri denetçi olarak belirlenen meslektaşımız tarafından denetlenmektedir. Mesleki denetim kapsamında şubemizde 2004 yılında 2453, 2005 yılında 3785 adet rapor denetlenerek onaylanmıştır.

Zemin etütlerinde yapılan deneyler için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylı laboratuarların kullanılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’ nin uygulamaya başlaması ve İzmir ili sınırları içinde Bakanlık onaylı laboratuvarların olmaması nedeni ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanı Fügen SELVİTOPU ile Yönetim Kurulumuzun yaptığı toplantı sonucu TSE onaylı laboratuvarların Bakanlık onayı alıncaya kadar deney raporlarının kabul edilmesi hususunda görüş bildirilmiş ve bir aylık ek süre alınmıştır. 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren, Bakanlık onaylı laboratu- varların hizmete girmesi ile, meslektaşlarımızın hazırlayacağı zemin etüd raporlarında sözkonusu laboratuarların deney raporlarının kullanılması gerekliliği meslektaşlarımıza duyurulmuştur.

4.2.2 Maden Arama Faaliyet Raporları

Madencilik sektörü ile ilgili “Maden Arama Faaliyet Raporları” nın vizeleri odamız tarafından yapılmaya devam etmektedir.

4.2.3 ÇED Raporları

Şubemizce düzenlenen “Jeoloji Mühendisliğinde ÇED Raporlarının Hazırlanması” adlı seminer, 01.04.2005 tarihinde uzman Ahmet Oğuz ÖZTÜRK (Çevre ve Orman Bakanlığı – Ankara) tarafından meslektaşlarımıza sunulmuş (Fotoğraf 2), konu ile ilgili sorular tartışılmış, ÇED raporlarında Jeoloji Mühendisleri’ nin konumu irdelenerek üyelerimizin mesleğimizle ilgili farklı bir çalışma alanını tanıması amaçlanmıştır.

Fotoğraf 2. ÇED Semineri

4.3 Kent ve Çevre Sorunları İle İlgili Çalışmalar

Şubemiz, depremsellik konusunda geçmişten gelen birikimi ile, bu çalışma döneminde de kamuoyunu aydınlatmaya devam etmiştir. Önemli yıldönümlerinde (17 Ağustos, 12 Kasım vb.) ve yaşanan depremlerde (Ekim 2005 İzmir ve Çevresi Depremleri vb.) basın açıklamaları hazırlanmış, gazete ve televizyonlara demeçler verilmiştir.

Şubemiz tarafından değişik kaynaklardan derlenerek hazırlanan “İzmir ve Çevresinin Depremselliği” isimli CD ile çeşitli platformlarda (valilik, okullar vb) bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Yerel Gündem 21 kapsamında, “Doğal Afet Kaynaklı Kriz Yönetimi” çalışma grubu içerisinde faaliyetlerimiz sürmüştür. Bu çalışmalar sırasında, odamızda mevcut olan ve MTA tarafından bastırılan “Deprem” isimli kitap kişi ve kurumlara dağıtılmıştır.

2005 yılı Mart ayının ortalarından itibaren bir iş adamının; Urla - Alaçatı bölgesinde, 37800 dönümlük hazine arazisine ‘‘Zeytin dikeceğim’’ söylemi ile metrekaresine 5.-Ykrş fiyat teklif etmek sureti ile talip olması ve yerel bir basın organının bu olayı destekleyerek manşetlere taşıması, İzmir gündemini oldukça uzun süre işgal etmiştir. Bunun üzerine konuyu araştıran İKK birimleri ve şubemiz, zeytin dikilmesine uygun olmayan bu alanın farklı amaçlarla edinilmek istendiğini ortaya koyarak kamuoyunu aydınlatmıştır. Odamızın da aktif katkı koyduğu bu çalışmalarda 01 - 06 Nisan 2005 tarihlerinde basın açıklamaları yapılmıştır. Ayrıca ilgili basın organının kurumsal haklarımıza saldırısı üzerine TMMOB olarak hukuksal girişimlerde bulunulmuştur. Sözkonusu gazetenin odalar aleyhine açmış olduğu “Manevi Tazminat” davası İzmir 4. Asli Hukuk Mahkemesi’nin 2005/381 esas nolu kararı ile reddedilmiştir.

İzmir gündeminde olan bir başka önemli konu da Gediz Deltası’ na liman yapılması ile ilgili gelişen süreçtir. İKK olarak yapılan basın açıklaması: “Gediz Deltası gibi önemli bir sulak alana; bir liman ve ilişkili tesislerin yapılması tasarısı; doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin ortadan kalkmasına, tatlı – tuzlu su ekosisteminin bozulmasına ve izmir’ in bu zenginliklerini kaybetmesine yol açacaktır. Söz konusu proje; bütün olarak başta kıyı yasası ve ilgili yönetmelikleri, ramsar sözleşmesi ve ulusal sulak alan yönetmeliği olmak üzere çeşitli uluslar arası yasa ve yönetmeliklere aykırıdır.” olup, İzmir İl Koordinasyon Kurulu” na bağlı odalar tarafından sahip olduğumuz, kaybedildiğinde geri kazanımı olanaksız olan doğal kaynaklarımızın ve yaşam ortamlarının, kamunun ortak değerleri olduğu esasından hareketle, Ramsar Sözleşmesi kararlarının bir an önce işletilmesinin gerçek kamu yararının korunması ve gözetilmesi açısından temel ilke olması gerekliliği vurgulanmıştır.

Kısaca “Elele Hareketi” olarak adlandırılan, İzmir, Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi, Bergama’ da siyanürle altın işletmesine karşı yürütülen hukuksal ve toplumsal mücadele sürecinde, 1992 yılında oluşmuş bir platformdur. Çalışmalarının temelini sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunulması oluşturmaktadır. Platform, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünyada yenilenemeyen yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kamu yararı esas alınarak özenli kullanımını savunmakta ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

Bu süreçte platformun katılımcıları artmış, ilgi alanı genişlemiştir. Elele Hareketi Katılımcıları, TMMOB’ye bağlı mühendis odaları ile çeşitli meslek örgütleri (Baro, Tabip Odası), sendika, vakıf, siyasi parti ve diğer toplum örgütlerinden oluşmakta olup, bunların sayısı elliye yakındır. Jeoloji Mühendisleri Odası yasa, tüzük ve yönetmelikleri gereği, doğal kaynaklarımızın değerlendirilirken kamu yararı gözetmek ilkesi doğrultusunda platform içinde yer almıştır.

Elele Hareketi’ nin gündemini, altın madenciliği çevre ve insan sağlığını dolayısıyla toplumun genelinin yaşamını etkileyen olaylar ve konular oluşturmaktadır. Bu hareketi oluşturan katılımcılar, belirlenen konularda kendi uzmanlıkları ve duyarlılıkları ile çalışmalara katılmakta, mesleksel bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorunların çözümünde kullanarak, meslek etiği değerlerine sahip çıkmaktadırlar. Bu çerçevede çalışmalarını;

 • Bilimsel raporlar düzenlenmesi,

 • Bilgilendirme, bilinçlendirme ile kamuoyu oluşturulması,

 • İdari başvurular yapılması, davalar açılması biçiminde yürütmektedir.

Elele Hareketi’ nin sekreterya görevi, hareketin içindeki meslek odaları tarafından birer yıllık dönemler halinde dönüşümlü olarak gerçekleştirilme olup, Mayıs 2005 tarihinden itibaren de Ege Bölgesi Kimya Mühendisleri Odası bu görevi yürütmektedir.

Bergama - Ovacık Dosyası : Çevre hakkının savunulması denilince ilk akla gelen mücadele Bergama - Ovacık Altın Madeni’ dir. Siyanür Liç’ i özütleme metodu ile çalışan Bergama’ nın Ovacık köyündeki madene karşı on beş yılı aşan bu mücadele, toplumsal ve hukuksal platformda devam etmektedir. Bu süreçte;

 • Hiçbir şiddete başvurmadan, tüm dünyanın ilgisini çeken ve olumlanan bir köylü hareketi doğmuş, örnek bir toplumsal mücadele yürütülmüş ve yürütülmektedir,

 • Örnek bir hukuksal mücadele sürdürülmüş, örnek mahkeme kararları verilmiştir,

 • Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile hiç bağdaşmayan kötü idari uygulamalar yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Efem Çukuru Dosyası : İzmir – Menderes - Efemçukuru Köyü yakınlarında, TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.1999 tarihli 5419 sayılı Maden İşletme Ruhsatı ve işletme izni verilmiştir.

İzmir’ in içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Tahtalı Barajı ile yakın gelecekte kentin içme suyu gereksinimini karşılayacak olan Çamlı Barajı’ nı besleyen havza içinde yer alan Menderes - Efemçukuru Köyü Yöresinde doğal yapıyı bozacak her türlü faaliyet, su kaynaklarının kirlenmesine yol açacağı kesindir. Bu nedenle, bu bölgede doğal yapıyı bozacak, su kaynaklarının kirlenmesine yol açacak hiçbir faaliyete izin verilmemesi gerekmektedir. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Üyeleri ve Elele Platformu tarafından söz konusu işletme ruhsatının iptali için dava açılmıştır.

Davayı gören İzmir 4. İdare Mahkemesi, 2003/380 Esas sayılı 16.06.2004 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve daha sonra da yargılamayı sonuçlandıran mahkeme, 03.12.2004 tarih ve 2004/1547 Karar sayılı kararı ile “dava konusu edilen altın - gümüş madeninin işletilmesi halinde, yapımı DSİ tarafından planlanan Çamlı Barajı’ na, bitki örtüsü ve tarım alanlarına zararı olabileceği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak; Mahkeme maden işletme ruhsatında kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığından maden işletme ruhsatının iptaline” karar verilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili firmanın ruhsatlarını mahkeme kararı doğrultusunda iptal etmişse de; firma bölgede ÇED çalışmalarını yürütmektedir; Kamu yararı temelinde mesleki görüşümüz gereği; Efemçukuru öncelikle İzmir’in “Tek Ciğeri” durumundadır.

Eşme - Kışladağ Dosyası : Uşak’ ın 35 km. güneybatısında, Eşme - Ulubey arasındaki yükseltiyi oluşturan Kışladağ - Altın cevherleşmesi, TÜPRAG Ltd. (ABD - Eldorodo Gold) işletme ruhsatlıdır. Fizibilite çalışmaları sonucunda, 1.23 gr/ton altın tenörlü, 132 milyon ton rezerv belirlenmiştir. Yılda, ortalama 6,5 – 10 milyon ton üretimle, 17 yılda tamamen üretileceği öngörülmektedir. Yıllık 10 milyon ton cevher üretimi için ortalama günlük 25 - 30 bin ton cevherli kaya 15 - 20 bin ton altere (altın içermeyen) kaya olmak üzere toplam 45 - 50 bin ton kaya üretimi yapılacaktır.

Bu gerçeğe karşın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu belgesi verilmiştir. Konu hakkında Manisa İdare Mahkemesine (ÇED) olumlu raporunun iptali için dava açılmış ve dava devam etmektedir. Buna karşın adı geçen madencilik şirketi tüm yasal izinlerin alındığı açıklamasını yaparak faaliyetlerini sürdürmektedir.

4.4 Meslek İçi Eğitim Çalışmaları

4.4.1 Jeoteknik

Bu çalışma döneminde, eğitim çalışmalarının ağırlıklı konularını jeoteknik konularındaki eğitim seminerleri oluşturmuştur. Serbest piyasada zemin etüt raporlarının hazırlanmasında şubemizin ortaya koyduğu teknik şartnamenin uygulanmasında üyelerimizin bilgilerinin tazelenmesi ve sunulan konuların raporlarda kullanılarak rapor kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Yapılan Jeoteknik Seminerler:

1. Taşıma Gücü Hesaplamaları - 29.01.2005 (Fotoğraf 3)

a. Kayalarda Taşıma Gücü Hesabı

Doç. Dr. Yalçın KOCA (DEÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

b. Ayrık Zeminlerde Taşıma Gücü Hesabı

Hakkı Batur DEMİRAY (DSİ 2. bölge Müdürlüğü)

2. Zeminlerde Oturma Çeşitleri ve İyileştirme Yöntemleri – 12.02.2005 (Fotoğraf 4)

Fevzi METE (Jeoloji Müh.)

3. Sıvılaşma Kriterleri ve Alınabilecek Önlemler – 26.02.2005 (Fotoğraf 5)

Dr. Cem KINCAL (DEÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

4. Şev Stabilite Analizleri ve Taşıma Gücü Hesaplamaları– 09.04.2005

a.Şev Stabilite Analizleri ve Değerlendirmesi

Prof. Dr. Necdet TÜRK (DEÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

b.Taşıma Gücü Hesaplama Yöntemleri (Tekrar)

Fotoğraf 3. 29.01.2005 tarihli Jeoteknik Semineri

olup seminerlere üyelerimizden geniş bir katılım gerçekleşmiştir. Seminerlere katılan üyelerimize katılım sertifikası ve seminer notlarını içeren CD ücretsiz olarak verilmiştir. Seminer notları kitapçık haline getirilmiş ve ücret karşılığında üyelere satışa sunulmuştur.

Fotoğraf 4. 12.02.2005 tarihli Jeoteknik Semineri

Fotoğraf 5. 26.02.2005 tarihli Jeoteknik Semineri

4.4.2 Jeotermal

Çalışma dönemi içerisinde en etkin komisyonlardan biri olan Jeotermal Komisyonu’ nun, Yönetim Kurulu ile birlikte yaptığı çalışmaların başında 4 Mart 2005 tarihinde İzmir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBMM Enerji Komisyonu Üyesi Milletvekilleri’ nin konuşmacı olarak katıldığı ve yaklaşık 200 davetlinin izlediği ‘‘İzmir’ de Jeotermal Enerji, Kullanımı ve Jeotermal Enerji Yasası’’ adlı sempozyum gelmektedir (Fotoğraf 6, 7, 8).

Fotoğraf 6. Jeotermal Enerji Sempozyumu

Şube Yönetim Kurulumuza yapılan resmi başvuru ile oluşturulan EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) bünyesindeki Enerji Komisyonu içerisinde yer alan Jeotermal Alt Komisyonu’ nun çoğunluğu odamız üyelerinden oluşmakta ve çalışmalar aktif bir biçimde sürdürülmektedir.

EGEV (Ege Bölgesi’ nin Ekonomisini Güçlendirme Vakfı) tarafından; Ege Bölgesi’ nin kalkınmasında lokomotif kaynak olarak görülen Jeotermal Enerji için DPT uzmanları ile ortak bir çalışma grubu oluşturulmuş ve şubemiz bu çalışma grubuna resmen davet edilmiştir. Şubemiz grup içerisinde bu enerjinin

Fotoğraf 7. Jeotermal Enerji Sempozyumu (I. Bölüm)

Fotoğraf 8. Jeotermal Enerji Sempozyumu (II. Bölüm)

disipline edilmesi hukuki ve teknik kullanım kuralları ve ekonomik boyutunun irdelenmesine yönelik çalışmaların bizzat içerisinde yer almıştır.

Gerek EBSO bünyesindeki Alt Komite kimliği gerekse şubemiz Jeotermal Çalışma Grubu kimliği altında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ nin yarı yarıya hissedar olduğu İzmir Jeotermal A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu ile karşılıklı bilgi aktarımı ve yardımlaşma konularında bir toplantı yapılmış ve adı geçen konular için mutabakata varılmıştır.

“İzmir’ de Jeotermal Enerji, Kullanımı ve Jeotermal Yasası Sempozyumu” Programı aşağıdaki gibi uygulanmıştır.

I. BÖLÜM : SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Sacit ÖZER

 • İzmir Metropol Jeotermal Alanında Yapılan ve Yapılması

Gereken Jeotermal Çalışmalar

Dr. Servet YILMAZER (Jeoloji Yük. Mühendisi)

 • Jeotermal Yasa Tasarısı ve İzmir Beklentileri

Hakkı ÜLKÜ (İzmir Milletvekili)

 • İzmir’ de Jeotermal Kullanımına Yönelik Yeni Adımlar

Turabi ÇELEBİ (İzmir Jeotermal A.Ş. Murahhas Azası)

 • Jeotermal Alanlarda Jeolojik Araştırmaların ve Çok Disiplinli

Yaklaşımların Önemi

Tahir ÖNGÜR (Jeoloji Yük. Mühendisi)

 • Jeotermal Sondaj Uygulamalarında Jeolojik-Teknik Sorunlar ve

Çevresel Boyutları

Çetin KARAHAN (Jeoloji Mühendisi)

 • Jeotermal Sistemlerin Jeolojik Özellikleri

Dr. İsmail Hakkı KARAMANDERESİ

II. BÖLÜM : PANEL

“Jeotermal Enerji Kullanımının Ekonomik Boyutları ve Jeotermal

Yasasından Beklentiler”

Panel Yöneticisi : Prof. Dr. Eran Nakoman

Panelistler:

İsmail KATMERCİ İzmir Milletvekili, TBMM Enerji Komisyonu Üyesi

Sedat UZUNBAY İzmir Milletvekili, TBMM Enerji Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Mehmet ŞENER Jeoloji Mühendisleri Odası BTK Üyesi

Sinan ARSLAN MTA Ege Bölge Müdürü

Hasan ŞENTÜRK Agrobay Seracılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir’ de Jeotermal Enerji Kullanımı ve Jeotermal Enerji Yasası” Sempozyumu Sonuç Bildirgesi:

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesince, 04.03.2005 tarihinde, İZTO (İzmir Ticaret Odası) Meclis salonunda düzenlenen ve İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, MTA Ege Bölge Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Jeotermal A.Ş. tarafından desteklenen “İzmir’ de Jeotermal Enerji Kullanımı ve Jeotermal Enerji Yasası” Sempozyumu, başta İzmir Valisi Yusuf Ziya GÖKSU, İzmir Milletvekilleri Sn. İsmail KATMERCİ (TBMM Enerji Komisyonu Üyesi), Sn. Sedat UZUNBAY (TBMM Enerji Komisyonu Üyesi), Sn. Hakkı ÜLKÜ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz KOCAOĞLU, Vali Yardımcısı Sn. Fethi ÖZDEMİR, İZTO Başkanı Sn. Ekrem DEMİRTAŞ ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, üniversite temsilcileri, vakıf başkanları, özel sektörden iş sahibi ve temsilcileri ile çok sayıda konunun tarafı bireysel katılımcı ve meslektaşlarımızın katılımları sonucu başarılı, fonksiyonel ve amacına ulaşarak tamamlanmıştır. Yaklaşık 200 davetli katılımcı sempozyumu izlemiştir.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesindeki Jeotermal Çalışma Grubu’ nun sempozyum sonrasında 10 gün süren titiz çalışmaları ile toplantı ve panelin konuşma metinleri, notları, ses kayıtları deşifre edilerek hazırlanan Teknik ve İdari Görüşler Bölümü bilgilerinize sunulmuştur.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak mesleğimizin direkt içinde yer aldığı bu uzmanlık konusunda belirleyici rolünü, kamusal kurum anlayışı ile bundan sonra da büyük bir özenle sürdürmeye ve üzerine düşen görevleri de bilimin ve tekniğin ışığında yerine getirmeye hazır olduğunu bir kere daha yineler, saygılarımızı sunarız.

JMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Adına

Dr. Hasan BAYKAL

Sempozyumda Oluşan İdari Ve Teknik Görüşler :

Türkiye, dünyada jeotermal enerji kaynak zenginliği açısından 7. ülke olup kullanımda 5. sıradadır. İzmir, jeotermal enerji kaynakları yönünden ülkemizin önemli potansiyele sahip illerinden biridir. İzmir metropol alanında bulunan jeotermal alanlar; Balçova - Narlıdere, Güzelbahçe - Urla, Karşıyaka -Menemen, Torbalı - Kemalpaşa, Seferihisar ve Aliağa jeotermal alanlarıdır. Burada sözü geçen alanlardan en büyükleri Balçova-Narlıdere, Seferihisar ve Aliağa jeotermal alanlarıdır.

Balçova - Narlıdere jeotermal alanında MTA tarafından 1963 yılında başlatılan çalışmalardan sonra 1982 yılından itibaren farklı zamanlarda araştırma, sondaj ve üretim çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda 1982-1983 yıllarında 10 adet BG serisi kuyu açılarak sığ jeotermal alanın yayılımı ve gradyan değerleri belirlenmiştir. Daha sonra beklenen alanlarda B serisi olarak ifade edilen kuyu içi eşanjörlü sığ ısı üretim kuyuları açılmıştır. Zaman içerisinde kabuklaşmayı giderici inhibitörlerin kullanılmasıyla birlikte kuyu içi ısı eşanjörlü kuyulardan derin üretim kuyularına geçilmiştir. 1994-2004 yılları arasında bu alanda 10 adet BD serisinde derin kuyu açılmıştır. Bunların dışında, Narlıdere’ de sığ ve derin olmak üzere 2 adet jeotermal kuyu bulunmaktadır. Balçova alanında açılan kuyuların mevcut potansiyeli 145 x 106 Kcal/h’ dir. Söz konusu enerji ile Balçova ve Narlıdere ilçelerinde 17.000 konut eşdeğeri ısıtma yapılmakta ayrıca fizik tedavi biriminde de kullanılmaktadır.

İzmir metropol alanında bulunan diğer jeotermal sahalarda üretime ve ısıtmaya yönelik ciddi anlamda bir aktivite yoktur. Seferihisar sahasında, 1972-1974 yıllarında 26 adet (3.035 m) gradyan sondajı; Karakoç – Cumalı – Tuzla - Doğanbey bölgesinde 8 adet sığ ve derin üretim sondajları açılmış ve bunların kullanılabilir potansiyelleri 120 x 106 Kcal/h’ dir. Çalışma yapılan bir diğer alan ise Aliağa olup, bu jeotermal alanın Samurlu bölgesinde üretim amaçlı kuyular açılmıştır. Aliağa bölgesinin mevcut görünür potansiyeli 25 x 106 Kcal/h’ dir.

Tüm sözü geçen sahalardan Balçova jeotermal sahası; ülkemizde ilk jeotermal kuyunun açıldığı, ilk kez rezervuar ve performans etüdü yapılan, üzerine önemli araştırmalar yapılmış ve en büyük bölge ısıtma sistemine sahip sahadır. Üniversite ile sanayi işbirliğinin sağlanması anlamında en iyi örneklerden biridir.

Ülkemizde jeotermal kaynaklarımızla ilgili yasa ve yönetmelikler bulunmamaktadır. Meclise gönderilen üç adet jeotermal yasa taslağı vardır. Ancak yasalar birbiriyle bir bütünlük oluşturmamaktadır. Jeotermal enerjiden sağlıklı bir şekilde faydalanılabilmesi için konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler uzman teknik personellerden oluşturulacak komisyonlarda yeniden gözden geçirilip günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Hangi yasanın hangi kurum ve kuruluşlarca uygulamaya konulacağı, yasanın uygulamasında ne gibi sorumluluklar bulunacağı ve yasanın uygulanıp uygulanmadığının kimler tarafından kontrol edileceği net bir şekilde belirtilmektedir. Jeotermal enerji kaynaklarıyla ilgili yetki sahibi araştırma ve denetleme kurumları oluşturulmalı, uygulama sırasında hangi mühendislik dallarının ortak çalışma yapacağı ve hangi işten kimin sorumlu olacağı, yapılacak ve işletilecek sahalarda görev alacak personelin nasıl yetiştirilmesi gerektiği, hizmet alacak insanların konuyla ilgili eğitim çalışmalarıyla nasıl bilgilendirileceği ve sorumlulukların neler olacağı belirtilmelidir. Jeotermal enerjinin korunmasına, yönetimine, kontrolüne ilişkin yasa ve yönetmelikler ile endüstri alanındaki sıcak su, elektrik enerjisi üretimi, konutsal ısınma, seracılık, köy ve kentlerde içme ve sulama suyu, taşkın korunması gibi alanlar ve çevre sağlığının iyileştirilmesi konularında günün koşullarına uygun tüzük ve yönetmelikler hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak;

 • Öz varlığımız olan jeotermal kaynakların belirlenmesi ayrıntılı jeolojik çalışmalarla ortaya konabilmektedir. Jeoloji biriminin bir uzmanlık konusu olan bu araştırmalardan itibaren kullanıma kadar geçen hizmet yelpazesi multi disipliner bir çalışma ortamı gerektirir. Ancak deneyimli jeoloji mühendisleri doğal olarak çalışmanın lokomotifi ve yönlendiricisi konumdadırlar.

 • Jeotermal Enerji, reenjeksiyon (geri basım) yapıldığı taktirde yenilenebilir, kesintisiz ve kömür, petrol gibi fosil yakıtlara oranla daha az çevre kirliliği yaratması bakımından ve bunlardan daha önemlisi kendi öz kaynağımız olmasından dolayı çok önemli bir enerji çeşididir.

 • Jeotermal enerjinin, temiz ve çevre dostu sıfatının devam ettirilmesi için; etüd, sondaj ve uygulamalarında bilimsel ve teknolojik kurallara bağlı kalınmalı, yeni gelişmeler takip edilmelidir.

 • Türkiye, dünyanın jeotermal enerji potansiyeli açısından en zengin 7. kullanımda 5. ülkesi konumundadır. Enerji ihtiyacı gittikçe büyüyen ülkemizde bu oranın hızla arttırılması gerekir. Bu nedenle amaca yönelik araştırma ve çalışmalara daha fazla olanak ve kaynak sağlanmalıdır.

 • Jeotermal rezervuar parametrelerinin korunması ve çevreye jeotermal akışkanın atılmaması için reenjeksiyon (geri besleme) mutlaka yapılmalı ve denetlenmelidir. Jeotermal projelerde reenjeksiyon projenin başından itibaren planlanmalıdır.

 • Jeotermal sondaj uygulamalarının nasıl yapılacağı bir yönetmelikle belirlenmelidir. Jeolojik özelliklerin bilinmesi, rezervuar modeli ortaya çıkarılması ve sahanın nasıl geliştirileceği iyice hesaplanmalıdır. Tüm bu çalışmalar yapılırken çalışmaların her aşamasında deneyimli bir jeoloji mühendisi bulunmalıdır.

 • Bu çalışmaların denetimi ise ilgili meslek odaları tarafından denetlenmelidir. Çıkması beklenen jeotermal yasasında; kullanılacak olan sıcak suyun, işletmelerin ölçeğine ve aynı zamanda suyun sıcaklığına uygun fiyatlandırılması gerekmektedir. Ayrıca tarımla uğraşan kesimler için kullanımda ve ücretlendirmede tarımsal destekleme politikalarına uygun olarak ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir.

 • Jeotermal enerji arama çalışmaları uzman jeoloji mühendislerince planlanıp yürütülür. Amaca uygun jeoloji haritasının hazırlanması, araziden numunelerin alınması, (petrografik, jeokimyasal,…v.b.) gerekli jeofizik çalışmaların önerilmesi, sondaj yerlerinin tesbiti ve sondajların takibi, rezervuarların ortaya çıkarılması gibi çalışmalar jeoloji mühendisliği disiplininin görevidir. Kullanım aşamasında da enerji kaynağının takibinde mutlaka sahayı bilen deneyimli jeoloji mühendisleri çalışma grubunda yer almalıdır.

4.4.3 Madencilik ve Çevre

Şubemiz madencilik konuları ile ilgili olarak aşağıdaki seminerleri gerçekleştirmiştir.

 • 6 Ekim 2004’ de şube binamızda, madencilik ve çevre ilişkisinde önemli bir konu olan “Asit Maden Drenajı” kavramı ile ilgili seminer MTA Maden Analizleri ve Teknoloji Daire Başkanı Maden Yüksek Mühendisi Mehmet Karadeniz tarafından verilmiştir. Bu seminere meslektaşlarımızın yoğun ilgisi olmuştur.

 • 24.04.2005 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde “Jeoloji Mühendisliği’nde Çevresel Etki Değerlendirmesi” semineri Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanı Ahmet Oğuz Öztürk tarafından verilmiştir. Bir gün süren bu seminerde, anlatım çoğaltılarak katılımcılara sunulmuştur. Seminere %90’ı üyemiz olmak üzere 100 kişi katılmıştır.

 • 27.11.2005 tarihinde DESEM bordo salonunda, “Maden Kanunu ve Yönetmelik Uygulamaları” ile ilgili seminer Jeoloji Mühendisi Fatma Koyuncu tarafından üyelerimize sunulmuştur.

4.4.4 Doğal Taşlar

10 Haziran 2005 tarihinde şubemizce DESEM’ de, akademisyen ve sektör temsilcilerinin katılımı ile “Doğal Yapıtaşları Eğitim Semineri” düzenlenmiştir. Seminere 110 kişilik yoğun bir katılım olmuştur (Fotoğraf 9).

Eğitim Seminerinin konuları:

I. OTURUM:

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Özcan DORA

Oturum II. Başkanı : Sabri YILDIRIM (Jeoloji Y. Müh.)

 • Doğal yapı Taşı Endüstrisinin Ülkemizdeki Gelişimi

Prof. Dr. Erdoğan YÜZER

İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl.

 • Antik Dönemlerde Mermer Ocağı İşletme ve Üretim Teknolojileri

Dr. Saldıray İLERİ

II. OTURUM:

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Sacit ÖZER

Oturum II. Başkanı : Doç. Dr. Hülya İNANER

 • Mermer Yataklarının Arama ve İşletilmesinde Karbonat Fasiyesi Analizleri

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

DEÜ Torbalı M.Y.O.

 • Doğal Yapı Taşı İhracatında Standartların Önemi

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU

Ege Jeoteknik (İzmir)

III. OTURUM:

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Eran NAKOMAN

Oturum II. Başkanı : Gültekin DİKİLİKAYA (Jeoloji Müh.)

 • Mermer Ocaklarında Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler

Yrd. Doç. Dr. A. Bahadır YAVUZ

DEÜ Torbalı M.Y.O.

 • Doğal Yapı Taşları Açısından Maden Kanunu

Selçuk ŞAHİN (Maden Müh.)

Şahin Madencilik (Ankara)

 • Mermer Aramacılığında Lapyaların Önemi

Deniz İskender ÖNENÇ (Jeoloji Yük. Müh.)

MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt Daire Başkanlığı (Ankara)

IV. OTURUM:

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necdet TÜRK

Oturum II. Başkanı : Meral ÖZÇALIK (Jeoloji Müh.)

 • Doğal Yapı Taşı Fabrikacılığında Kalite Kontrol ve Önemi

Serdar AŞKIN (İşletmeci)

DEÜ Torbalı M.Y.O.

 • Doğal Yapı Taşlarının Blok Üretimindeki Yeni Teknolojiler

Yrd. Doç. Dr. Zeki KARACA

DEÜ Torbalı M.Y.O.

 • Doğal Yapı Taşı Üretim ve İşlemesinde kullanılan Sarf Malzemeleri

Ali İhsan YENİEV (Jeoloji Müh.)

İnan Madencilik A.Ş.

V. OTURUM:

Oturum Başkanı : Dr. Hasan BAYKAL

Oturum II. Başkanı : Gönül KAYA (Jeoloji Müh.)

 • Mermer Fabrika Üretim Teknolojisi

Adnan ÜZÜMLÜ (Jeoloji Müh.)

Enversan Mermer Granit San. A.Ş.

 • Doğal Yapı Taşlarının Malzeme Özellikleri ve İlgili Standartlar

Yrd. Doç. Dr. A. Bahadır YAVUZ

DEÜ Torbalı M.Y.O.

Fotoğraf 9. Doğal Yapıtaşları Eğitim Semineri

4.4.5 Yeraltı Suları

22 Mart 2004 Dünya Su Günü nedeniyle şubemizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı “Kemalpaşa Ovasının Geçmişten Bugüne Hidrojeolojik Durumu ve Su Kalitesi” konulu panelde, üyemiz Adnan ÇİL; Kemalpaşa Ovası’ nın kapalı bir havza olduğunu, İzmir’ e yakın olan bu havzanın adeta mikro klima niteliği taşıması nedeniyle havzaya hayat verdiğini, ancak eldeki bu kıymetin kaybedilmemesi ve korunabilmesi için tek varlığı olan yer altı suyu potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “ Kemalpaşa Havzası’ nda içme, kullanma, sulama ve sanayi suyu kullanımının ve gereksiniminin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunun, bu nedenle yoğun su kullanımından dolayı yeraltı suyunu korumak amacıyla Yiğitler Barajı’ nın ivedilikle devreye alınması gerektiğini belirtmiştir.

22 Mart 2005 “Dünya Su Günü” Kimya Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve şubemizin birlikte düzenledikleri “Kemalpaşa Yöresi’ nin Su Kaynakları, Sorunlar ve Görüşler” konu başlıklı panele Yer altı Suları Komisyonu Üyemiz Adnan Çil panelist olarak katılmış ve şubemiz görüşlerini, günümüz güncelinde yer altı suyunun önemi, kullanımı, havza yönetimleri kavramına yönelik açıklamalarda bulunmuştur.

4.4.6 Jeolojik Miras

Jeolojik Miras, Türkiye için yeni bir kavram olmakla birlikte, bu konuda yurt dışında son yıllarda pekçok kongre, konferans, seminer ve workshoplar düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilmektedir. Jeolojik Miras ile ilgili makale, kitap broşürler yayınlanmakta, WEB sayfaları düzenlenmektedir. Avrupa’lı komşularımız Jeolojik Miras listelerini tamamlamışlardır.

Jeolojik miras, jeopark ve jeoturizm Türkiye için yeni ama çok önemli kavramlardır. Ülkemiz gerek kültürel gerekse doğal güzellikleri açısından son derece şanslıdır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturan ülkemiz medeniyetler arasında da köprü oluşturmaktadır. Avrupa’da 1988 yılında Hollanda’da Yerbilimi koruma çalışma grubu kurulmuş, 1991 yılında Fransa’da yapılan Digne toplantısında jeolojik miras ile ilgili yeryuvarının haklarını içeren ilk bildiri yayınlanmıştır. Avrupa Jeolojik Mirasını Koruma Derneği ProGEO ilk toplantısını 1993 yılında Almanya’da yapmıştır. Çalışmalarına her gün daha da gelişerek devam etmektedir. Ülkemizde jeolojik miras ile ilgili ilk yazılar 1970’li yıllarda Yeryuvarı ve İnsan dergisinde yayınlanmıştır. Jeolojik mirasımızla ilgili bu ilk çalışmalar çok önemlidir. Ancak bizler bu mirasın korunmasında ve tanıtılmasında fazla etkin olamamışız. Yasalarımızdaki boşluklar ve diğer faktörler buna imkan vermemiş. MTA Tabiat Tarihi Müzesinde bu mirasın bir kısmı korunmaktadır. Milli parklar, doğal anıtlar ve özel koruma alanları da koruma için yeterli olamamıştır.

Günümüzde bu mirasın yerinde korunması daha fazla önem kazanmıştır. 2000 yılında Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) kurulmuştur. Dernek vasıtasıyla Türkiye’nin ilk kez bir jeolojik miras envanteri hazırlanmıştır ve çalışmalara devam edilmektedir. Dünyada jeolojik mirasın korunması ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Jeopark ve jeoturizm kavramları hem koruma hem de ekonomik açıdan gelir sağlamayı gündeme getirmektedir. Avrupa’da 17 Çinde ise 8 adet jeopark UNESCO tarafından tescil edilmiştir.

Pek çok ülke yeni jeopark alanlarını tescil ettirmek için UNESCO’ya başvurmuştur. Türkiye’ de 33 adet milli park vardır ve bunlar jeolojik, biyolojik ve kültürel açıdan önemlidir(Fotoğraf 10). Bunların dışında da ülkemiz jeopark olabilecek pek çok jeolojik açıdan eşsiz güzelliklere sahiptir. Jeoparklar aynı zamanda potansiyel jeoturizm alanlarıdır. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak, yeni mezunlarımıza yeni iş imkanları yaratabilecek, bu konularda biz jeoloji mühendislerine çok önemli görevler düşmektedir.

Bu çalışma döneminde Jeolojik Miras kavramını öğrencilerimize tanıtmak için Seferihisar harita kampında ve daha geniş kitlelere tanıtmak için Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seminer salonunda Jeoloji Mühendisleri İzmir Şubesi tarafından iki adet seminer düzenlenmiştir.

Fotoğraf 10. Türkiye’ nin Jeolojik Mirasına örnek :

Yerkabuğunun evrimini açıklayan tipik lokalitelere, görsel yanı büyük olan jeoloji elemanları, kendisi iyi bilinen olay veya süreçlerin güzel temsilcileri, çok seyrek rastlanan oluşumlar, korunmaları gereken jeolojik miras parçalarıdır. Önemli fosil yatağı, tektonik yapı, tip kesit, yerşekli, mineral topluluğu, maden yatağı, kayaç vb. olabilirler. Bunlar hem yerkürenin öğrenilmesi hem de yerbilimi eğitimi için her zaman gereklidir. Yok olmaları durumunda jeolojik evrimin bir parçası, bir kaydı silinmiş oluyor. Gelecek nesiller yerküreyi bunlarsız nasıl tanıyabilirler? Çok çeşitli oluşumları ile Türkiye “jeolojik park” gibidir. Bu GeoParkın elemanlarını koruyabilir ve tanıtımlarını iyi yapabilmemiz durumunda, Kapadokya ve Pamukkale benzeri, uluslararası ziyaretçi çeken onlarca yöremiz olur ve böylelikle meslek turizmi için bu büyük potansiyeli değerlendirilebilir (Fotoğraf 11).

Fotoğraf 11. Türkiye’ nin Jeolojik Mirasına örnek : Kapadokya

4.5 Şube Fiziki Çalışmaları

7. Dönem Yönetim Kurulu sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi ve şube binasının olabildiğince fonksiyonel kullanılabilirliğini sağlamak amacı ile zemin katta sokağa bakan oda ve mutfak kısmında gerekli tadilatları yaparak, bu bölümün kafeterya ve dinlenme salonu olarak üyelerin kullanımına sunmuştur. Şubemiz böylelikle kablolu yayınların izlenebildiği televizyon, aylık kültürel dergiler, oda bültenlerinin bulunduğu bir ortama kavuşmuştur. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında üyelerin kullanımına internet bağlantılı bir bilgisayar sunulmuştur.

Şube binamızın teras kısmının tabanı seramik kaplanmış, alanın yarıya yakın bölümü üstü kapalı geriye kalan kısmı açık bırakılarak düzenlenmiş, “Şube Açılışı”, “Mesleğe Hoş Geldin Kokteyli” gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Şubemizin kütüphanesi, önceki yıllarda yeni yayınların kazandırılamaması ve ardı ardına taşınmalar sonucu gelişememiş oluşu şube yönetim kurulunca değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak fonksiyonelliği artırılmıştır. Gerek meslektaşların bağışları, gerekse yeni yayınların kazandırılması ile şube kütüphanesinin gelişmesi sağlanmıştır.

Şube binamızın ikinci katında sokağa bakan oda seminer odası olarak düzenlenmiş, yapılacak sunular için yardımcı gereçlerin (yazı tahtası, sandalye, projeksiyon cihazı, dizüstü bilgisayar, vb) şubemize kazandırılması ile 30 kişilik toplantı ve seminerler için kullanılabilecek bir ortam yapılandırılmıştır. Şubemize bağlı tescilli bürolarla toplantılar, 06.10.2004 tarihinde Madencilik Komisyonu’ nun organize ettiği “Asit Kaya Direnajı” semineri bu salonda gerçekleştirilmiştir.

4.6 Sosyal Etkinlikler

2004 - 2005 çalışma dönemi şube sosyal etkinlikleri yönünden oldukça aktif geçirilmiştir. Şubemizin geleneksel “Jeoloji Gecesi” 4 - 5 Mayıs 2004 tarihinde bir organizatör firmanın katkısı ile Kuşadası Eldorador Festival Otel’ de üye ve yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 30 Nisan 2005 tarihinde ise Özdere’ de Grand Efe Otel’ de gerçekleştirilen jeoloji gecesi yoğun bir katılım ve coşku ile geçmiş, meslek onur plaketleri sahiplerine takdim edilmiştir (Fotoğraf 12, 13).

Fotoğraf 12. 30.04.2005 tarihinde yapılan Jeoloji Gecesi

Fotoğraf 13. 30.04.2005 tarihinde yapılan Jeoloji Gecesi – Plaket Takdimi

29 Mayıs 2004 tarihinde şubemiz, D.E.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Topluluğu’ nun (JEOT) katkıları ile Buharkent (Denizli) Jeotermal Sahasına inceleme gezisi ve kültür amaçlı Afrodisyas Antik Kenti gezisi gerçekleştirilmiştir. İzmir – Buharkent arası güzergahta katılımcı Dr. İ. Hakkı KARAMANDERESİ ’nin tanıtımlarıyla termal aktivitelerin oluşum şekilleri ve güncel kullanılabilirlikleri, Buharkent Termal Sahasında da yörenin genel jeolojisi, tektoniği ve termal verimi öğretim üyelerinin de katkıları ile katılımcılara tanıtılmıştır.

Fotoğraf 14. 29.05.2005 tarihinde yapılan Buharkent Teknik Gezisi

6. çalışma döneminde satın alınmış ve fiziksel fonksiyonelliği 7. dönemde de süren şube binamızın açılışı 13.10.2004 tarihinde geniş protokol ve üye katılımı ile yapılmıştır. Açılış töreni, şube binamızın teras katında verilen kokteyle gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraf 15. 13.10.2004 tarihinde yapılan şubemizin açılışı

Fotoğraf 16. Şube açılış kokteyli

7. dönemde gerçekleştirilen ve şubemiz için gelenekselleşmesini yönetim kurulu olarak arzu ettiğimiz bir başka aktivite de 07.06.2005 tarihinde Paleontoloji ve Tarihsel Jeoloji hocamız merhum Prof. Dr. Erol AKYOL’ un ölüm yıldönümünde DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen yarım günlük anma toplantısıdır.

Fotoğraf 17. Prof. Dr. Erol AKYOL’ un ölüm yıldönümü toplantısı

Fotoğraf 18. Prof. Dr. Erol AKYOL’ un kabri

Değerli hocamızın mesai arkadaşları, öğrencileri ve sevenlerinin katılımı ile DEÜ Mühendislik Fakültesi C-101 anfisinde gerçekleştirilen programda sohbetlerin yanı sıra, çalışmaları ve kişiliği tanıtılmış, çalışma arkadaşlarından Prof. Dr. Engin MERİÇ tarafından “Türkiye Kıyılarında Güncel Foraminiferler Üzerinde Araştırmalar” konulu seminerinin ardından merhum hocamızın mezarlıktaki kabri ziyaret edilerek anma toplantısı sonlandırılmıştır.

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nün her yıl düzenlediği “Harita Alma Kampı” 2004 ve 2005 Eylül aylarında Gümüldür’ deki DEÜ Dinlenme Kampında gerçekleştirilmiş, mesleki tanıtım ve oda – öğrenci diyaloğunun pekiştirilmesi amacı ile her iki yılda da kamp şube yönetim kurulu üyelerince ziyaret edilmiş, raporları dereceye giren öğrencilere odamız adına hediyeler verilmiştir.

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olan üyelerimiz için 2004 ve 2005 Haziran aylarında “Mesleğe Hoş Geldin” kokteyli öğretim üyeleri, şube yönetim kurulu ve davetli üyelerimizle gerçekleştirilmiştir.

Ağustos 2005’ de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ nın düzenlediği “Dikili 4. Yaz Eğitim Kampı” na Odamız adına Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL ve DEÜ Jeoloji Mühendisleri Bölümü öğrencileri ile birlikte katılmışlardır. Şube Başkanımız Dr. Hasan BAYKAL, odamızı temsilen “Mühendislikte Meslek Birlikteliği ve Kırılmalar” konulu bir konuşma yapmıştır.

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nün her yıl düzenlediği Bitirme Projeleri yarışması ve ödül törenine bu dönemde de yönetim kurulu olarak katılım sağlanmış, şubemiz tarafından çeşitli hediyeler dereceye giren öğrencilere verilmiştir. Yönetim Kurulumuzca aynı hassasiyet öğrencilerimizin mezuniyet töreninde de gösterilmiş, böylelikle oda – öğrenci diyalogunun DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nün de katkıları ile geliştirilmesi sağlanmıştır.

BÖLÜM 5

2004 - 2005 YILI ŞUBE ÇALIŞMALARI KRONOLOJİSİ

5.1 2004 Yılı Şube Çalışmaları:

 • 15.01.2004 : Tescilli Bürolarla Yapılan Toplantı - Tescilli büroların geniş katılımıyla şubemizce düzenlenen toplantıda gelecek döneme ilişkin öneriler ve isteklerin değerlendirilmesi yapılmıştır.

 • 24 - 25.01.2004 : Şube Genel Kurulu

 • 28.02.2004 : Danışma Kurulu Toplantısı, geniş üye ve tescilli büroların katılımıyla şubemiz genel kurulu ve seçimleri değerlendirilmiş, şubemiz dahilindeki ihtisas komisyonları belirlenmiş ve belirlenen komisyonlara üye yazılımı yapılmıştır. Şubemizce düzenlenen anketler sonucunda geleneksel jeoloji gecesinin yapılma şekli belirlenmiştir. Ayrıca Merkez Genel Kurulu’ na taşınacak sorun ve öneriler tespit edilmiştir.

 • 13 - 14.03.2004 : Saint Joseph Fransız Lisesi’ nin düzenlediği Meslekler ve Eğitim Tanıtım Fuarı’ na katılım sağlanarak şubemizce stant açılmış, mesleğimizi tanıtıcı poster, afiş ve yayınlarımız sergilenmiştir.

 • 22.03.2004 : Dünya Su Günü nedeniyle şubemizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı ‘‘Kemalpaşa Ovasının Geçmişten Bugüne Hidrojeolojik Durumu ve Su Kalitesi’’ adlı bir panel düzenlenmiş ve şubemizi temsilen konuşmacı olarak üyemiz Adnan ÇİL katılmıştır.

 • 01-04.04.2004 : 10. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’ na Katılım - 01-04 Nisan tarihleri arasında yapılan fuara odamız ilk kez stand açarak katılmış olmasına rağmen yoğun ilgi görmüş ve geniş bir ziyaretçi kitlesi tarafından standımız ziyaret edilmiştir. Genel Merkez BTK üyelerimizden Dr. Eşref ATABEY ve Deniz İskender ÖNENÇ etkinliğin bir bölümüne katılarak katkıda bulunmuşlardır.

 • 07.04.2004 : Yerel Gündem 21 Çerçevesinde Düzenlenen Toplantıya Katılım - Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları’ nın da katıldığı ve gelecek döneme ilişkin problem ve komisyonların belirlendiği toplantıya şubemiz adına Gültekin DİKİLİKAYA ve Tuncay TIMARCI katılmıştır.

 • İzmir Valiliği’ nin talebi üzerine, Kriz Yönetimi Merkezi ile koordinasyonlu olarak şubemizce düzenlenen ve 07.04.2004’ te başlayıp 4 hafta boyunca süren seminerleri İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL ve 2. Başkan Fikri METLİ vermiştir. Her oturum 80 kişilik katılımlarla gerçekleşmiş, toplam 350 görevli personele Ege Bölgesinin Depremselliği ve İzmir metropol zeminlerinin deprem anındaki davranışları, olabilecek hasarlar ve alınması gereken önlemler konusunda teknik brifing verilmiştir. Şubemizce yapılan bu eğitim çalışması valilikçe takdirle karşılanmış ve odamıza İzmir Valiliği’ nin bir plaketi takdim edilmiştir.

 • İzmir, Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran / Küçükdere Elele Hareketi Toplantısı’ na Katılım - Toplantıya odamız adına Halil Erdal TARI ve Gönül KAYA katılmışlardır.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nün düzenlediği ‘‘Mühendislikte Akreditasyon’’ Danışma Kurulu’ na çağrılı olarak şubemiz Yönetim Kurulu katılmış, toplantıda eğitimin niteliği ve gelecekte üniversitelerden mezunların akreditasyonu ve uyum konuları tartışılmıştır.

 • 22.04.2004 : Yerel Gündem 21 “AB Sürecinde Türkiye” İzmir Çalışma Grubu Toplantısına Odamız Adına Tuncay TIMARCI katılmıştır.

 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ nın düzenlediği “Su ve Afetler” konulu panele odamız adına Kubilay OFLOZER katılmıştır.

 • 22.04.2004 : Ekonomik Çözüm ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ nin düzenlediği “Mermerin Bugünü ve Geleceği” konulu panele odamız adına Gültekin DİKİLİKAYA katılmıştır.

 • 29.04.2004 : Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünce Ramazan SARI’ ya mansiyon ödülünün verildiği törene Dr. Hasan BAYKAL, Gültekin DİKİLİKAYA, Tuncay TIMARCI katılmıştır.

 • Elele Hareketi Bergama Altın madenlerinin çevreye etkisi ile ilgili inceleme gezisine odamız adına Sabri YILDIRIM katılmıştır.

 • 08 - 09.05.2004 : Şubemizin Geleneksel 19. Jeoloji Gecesi Eldorador Festival Hotel 4*/Kuşadasında 215 kişilik üye katılımıyla gerçekleşmiştir.

 • 24.05.2004 : Yönetim Kurulumuzca Bornova Belediye Başkanı ziyaret edilerek, odamız ile belediyenin iş birliği konuları irdelenmiştir.

 • 25.05.2004 : Yönetim Kurulumuzca Karşıyaka Belediye Başkanı ziyaret edilerek, odamız ile belediyenin iş birliği konuları irdelenmiştir.

 • Şubemizin Jeoloji eğitimine katkı programı içinde D.E.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Aktif eğitim öğrencilerine yönelik jeotermal enerji kullanımının yapıldığı Buharkent ve Afrodisiyas teknik gezisi, bizzat bölüm başkanı ve bazı öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 • 27 - 30.05.2004 : TMMOB Genel Kurulu’ na Yönetim Kurulu üyeleri Gültekin DİKİLİKAYA ve Fikri METLİ katılmışlardır.

 • 28.05.2004 : Gördes zeolit madenlerinin yapısı ve kullanım alanlarının tanıtılması paneline şubemiz adına Endüstriyel Hammaddeler Komisyonu Üyesi Hüseyin TÜRKBİLEĞİ katılmıştır.

 • 01.06.2004 : İzmir şubeye bağlı tescilli bürolarla uygulamada yaşanan sorunlar ve çözümüne yönelik konuların tartışıldığı bir toplantı yapılmıştır.

 • 10.06.2004 : Narlıdere Belediye Başkanı ziyaret edilerek yürürlükteki işbirliği protokolü ve birlikteliğin yinelendiği ziyarete Dr. Hasan BAYKAL, Fikri METLİ, Gültekin DİKİLİKAYA ve Tuncay TIMARCI katılmışlardır.

 • 04 - 05 - 06.06.2004 : Sivil Toplum Kuruluşları fuarına şubemiz stant açarak katılmıştır.

 • Üniversite öğrencilerinin kurmuş olduğu “JEOT” topluluğu kendi içerisinde düzenlediği kokteyli odamızda verilmiştir. Kokteyle yaklaşık 40 öğrenci ve Doç. Dr. Tahir EMRE ve Prof. Dr. Necdet TÜRK katılmıştır.

 • 21.06.2004 : Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi sergisine Yönetim Kurulundan Dr. Hasan BAYKAL, Gültekin DİKİLİKAYA, Tuncay TIMARCI katılmışlar ve derece alan öğrencilere odamız yayınlarından hediyeler vermişlerdir.

 • 23.06.2004 : ESİAD (Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği)’ ın düzenlediği “Yabancı Sermayenin Türkiye’ye Girişi ve Yabancı Sermayenin Önündeki Engeller” konulu toplantıya davet edilen Dr. Hasan BAYKAL ve Tuncay TIMARCI toplantıya izleyici olarak katılmışlardır.

 • 02.07.2004 : Sivas Katliamı ile ilgili yapılan basın toplantısına yönetim kurulundan Gültekin DİKİLİKAYA katılmıştır.

 • 07.07.2004 : Şubemiz binasında yeni mezun olan öğrencilerimize mesleğe hoş geldin kokteyli verilmiştir.

 • 09.07.2004 : DEÜ Mühendislik Fakültesince, Buca Gölet’ de yapılan mezuniyet törenine Yönetim Kurulu üyelerinden Kubilay OFLOZER, Mustafa GÜNAY ve Sabri YILDIRIM katılmıştır. İlk üç dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilmiştir.

 • 30.07.2004 : TRT FM ‘‘Bir Bilene Soralım’’ adlı programa, Jeotermal Enerji Nedir? Jeoistatistik Nedir? Jeopolitik Nedir? Jeoteknik Nedir? gibi konu başlıkları hakkında bilgi vermek üzere İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL konuşmacı olarak katılmıştır.

 • 03.08.2004 : Zemin etüdlerinin hazırlanmasıyla ilgili olarak Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile bir toplantı yapılmıştır.

 • 09.08.2004 : SCBS - Türk kanalına depremlerle ilgili canlı yayına konuşmacı olarak Basın Komisyonu Başkanı H. Batur DEMİRAY katılmıştır.

 • 17.08.2004 : TMMOB İKK ile düzenlenen ve mühendislik, bölgesel sorunlarla ilgili basın toplantısına şubemiz de katkı koymuş ve katılmıştır.

 • 17.08.2004 : Demokrat Radyo’ da depremle ilgili canlı yayın programına odamız Basın Komisyonu Başkanı H. Batur DEMİRAY katılmıştır.

 • 18.08.2004 : Konak Belediye Başkanı Sn. Muzaffer Tunçağ’a odamız çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere yönetim kurulu üyerimiz Dr. Hasan BAYKAL, Gültekin DİKİLİKAYA, Tuncay TIMARCI ve Kubilay OFLOZER bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

 • 18.08.2004 : Avrupa parlamentosu üyesi Sn. Cem ÖZDEMİR’ in konuşmacı olduğu Avrupa Birliği - Türkiye ilişkisi konusundaki söyleşiye İzmir Şube başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmıştır.

 • 01.09.2004 : Dünya Barış Günü nedeniyle yapılan söyleşiye Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Gültekin DİKİLİKAYA katılmıştır.

 • 06.09.2004 : D.E.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü harita alım kampına, oda çalışmaları, üniversite ve öğrenci ilişkileri, mesleğimizin çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz Gültekin DİKİLİKAYA ve Sabri YILDIRIM katılmışlardır.

 • 08.09.2004 : Yeni adli yılın açılış töreni ve meslekte 40 ve 50. yılını tamamlayanlara plaket törenine şube başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmıştır.

 • 09.09.2004 : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ nın verdiği 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu resepsiyonuna şube başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmıştır.

 • 29.09.2004 : “İzmir’in Jeotermal ile Isıtılması Sempozyumu” na konuşmacı olarak odamız adına Servet YILMAZER katılmıştır.Sempozyumu yönetim kurulundan Dr. Hasan BAYKAL, Tuncay TIMARCI, Sabri YILDIRIM izlemişlerdir.

 • 02.10.2004 : Aydın İl Temsilciliğimizin düzenlediği yemeğe şubemiz adına Dr. Hasan BAYKAL ve eşi, Tuncay TIMARCI ve eşi ve Sabri YILDIRIM katılmışlardır.

 • 06.10.2004 : Madencilik ve Çevre ilişkisinde yer altı ve yerüstü suları açısından önem taşıyan “asit maden drenajı” kavramı ile ilgili olarak Maden Yük. Müh. Mehmet KARADENİZ (MTA Genel Müdürlüğü) tarafından şubemizde bir sunu yapılmış ve üyelerimizce ilgi ile izlenmiştir.

 • 11.10.2004 : Ege TV’ nin saat 19:30’ daki ana haber bültenine İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL telefon bağlantısıyla katılarak Ballıkuyu Heyelanı ile ilgili teknik bilgi vermiştir.

 • 13.10.2004 : Şubemizin resmi açılış töreni Konak Belediye Başkanı Muzaffer TUNÇAĞ tarafından yapılmıştır. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’ nün temsil edildiği, belediye başkanlarının, TMMOB, meslek odaları, üniversite öğretim üyeleri ve üyelerimizden toplam 150 kişilik geniş katılım ile gerçekleşen açılış töreni ve kokteyl meslek odamızın saygınlığına yakışır bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

29.10.2004 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İzmir Valisi’ nin verdiği Cumhuriyet Resepsiyonu’ na İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL ve eşi Yrd. Doç. Dr. Alev BAYKAL katılmışlardır.

 • 20.11.2004 : İzmir Şube’ ye bağlı tescilli bürolarla Jeoteknik Şartname sonrasında teknik ve ticari sorunların tartışıldığı danışma kurulu toplantısı yapılmıştır.

18.12.2004 : İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL Sekizinci Gün gazetesine verdiği röportajda İzmir metropolitan alanı içinde yerleşim birimleri depremselliği ve zemin özellikleri ile ilgili bilgi vermiştir. Röportaj 1 ve 3. sayfalarda yayınlanmıştır.

30.12.2004 : İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, SKY TV’ de 11:15 -12:00 saatleri arasında canlı yayınlanan Haber Aktif programına stüdyo konuğu olarak katılmış ve Güneydoğu Asya depremi, tsunami, Ege’ nin ve İzmir’ in depremselliği ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir.

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Akreditasyon İzleme Komisyonu ile yapılan toplantıda jeoloji eğitiminin dünü, bugünü, geleceği ve akreditasyonu ile ilgili olarak Jeoloji Mühendisleri Odası’ nın görüşleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan BAYKAL, Gültekin DİKİLİKAYA, Tuncay TIMARCI ve Sabri YILDIRIM tarafından komisyona aktarılmıştır.

 • Manisa İl Temsilciliğinde, il temsilcileri ve yardımcıları ile şube - temsilcilik ilişkileri ve il temsilciliğinin çalışma programı, idari ve teknik sorunlarını içeren toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Sabri YILDIRIM, Tuncay TIMARCI ve Kubilay OFLAZER katılmışlardır.

5.2 2005 Yılı Şube Çalışmaları:

 • 06.01.2005 : Aydın il temsilciliğindeki “Güneydoğu Asya Depremleri” ile ilgili konferansa şubemizi temsilen yönetim kurulu üyeleri Sabri YILDIRIM, Kubilay OFLOZER ve Mustafa GÜNAY katılmışlardır (Fotoğraf 19).

Fotoğraf 19. Aydın İl Temsilciliğimizin düzenlediğiGüneydoğu Asya Depremleri” Semineri

 • 10.01.2005 : Şube binamızda İzmir TV tarafından şube başkanımız Dr. Hasan BAYKAL ile “İzmir’in Depremselliği ve Jeoteknik Sorunları” konulu bir röportaj yapılmış ve bu röportaj adı geçen televizyonun 19.00 ana haber bülteninde yayınlanmıştır.

 • 11.01.2005 : İzmir TV’ de “Şehir ve İmar” konulu panele Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan Baykal canlı yayında stüdyo konuğu olarak katılmıştır.

 • 12.01.2005 : “Ege’ de Sekizinci Gün” gazetesine, İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL tarafından “İzmir ve Çevresinin Jeotermal Enerji Alanları” ile ilgili bir röportaj verilmiştir.

 • 28.01.2005 : İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Sn. Ekrem DEMİRTAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Gültekin DİKİLİKAYA ve Tuncay TIMARCI tarafından ziyaret edilerek İZTO ile ortak çalışma konuları irdelenmiş öncelikle Jeotermal Sempozyumu için mütabakat sağlanmıştır.

 • 29.01.2005 : Şubemizin Meslek Eğitim Programı (MEP) çerçevesinde düzenlediği jeoteknik eğitim seminerlerinden ilki (Taşıma Gücü ve Hesaplamaları), Doç. Dr. Yalçın KOCA (D.E.Ü) ve Hakkı Batur DEMİRAY (DSİ 2. Böl.) tarafından verilmiş ve seminere 67 meslektaşımız katılmıştır.

 • 10.02.2005 : İzmir Yerel Gündem 21 “Doğal Afet Kaynaklı Kriz yönetimi “Çalışma grubunun Konak ilçesi içersindeki ilk toplantısı Gültepe semtinde Vali Yusuf Ziya GÖKSU, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Konak Belediye Başkanı Muzaffer TUNÇAĞ ve halkın katılımıyla geçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda yerbilimleri olarak Jeofizik Mühendisleri Odası ile ortak hazırlanan bir sunum yapılmıştır. Odamız adına bu çalışmalara yönetim kurulu üyelerimizden Tuncay TIMARCI ve Gültekin DİKİLİKAYA katılmışlardır.

 • 12.02.2005 : Jeoteknik eğitim seminerlerinin ikincisi “Zeminlerde Oturma Çeşitleri ve Islah Yöntemleri” DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden Fevzi METE tarafından verilmiştir. Seminere 74 meslektaşımız katılmıştır.

 • 19.02.2005 : TRT İzmir Televizyonu tarafından hazırlanan saat 12:15’ te TRT İnt kanalında canlı yayınlanan web sitesi tanıtım programına Jeoloji Mühendisleri Odasının Genel Merkez çalışanlarından Serap KURT odamız adına katılmış ve Web sitemizin tanıtımını yapmıştır.

 • 26.02.2005 : Jeoteknik seminerlerin üçüncüsü, D.E.Ü Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nden Jeoloji Yük. Mühendisi Dr. Cem KINCAL tarafından “Sıvılaşma Kriterleri ve Alınabilecek Önlemler” konusunda verilmiştir. Seminere şube, merkez ve il temsilciliklerimizden 92 meslektaşımız katılmıştır.

 • 02.03.2005 : Muğla il temsilciliğimizin düzenlediği “Muğla İli ve Çevresi Depremselliği, İmar Süreçlerinde Jeolojik Hizmetlerin, Kentleşme süreçlerinde Diri Fayların Önemi ve Deprem Önlemleri Konferansı” na Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına 2. Başkan Fikri METLİ katılmıştır.

 • 04.03.2005 : Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ nin, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, MTA Ege Bölge Müdürlüğü ve İzmir Jeotermal A.Ş’ nin desteğiyle düzenlediği “İzmir’ de Jeotermal Enerji Potansiyeli, Kullanımı ve Jeotermal Enerji Yasası Sempozyumu” İZTO meclis salonunda gerçekleştirilmiştir. Açılış ve ilk seansı izleyen İzmir Valisi Yusuf Ziya GÖKSU ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU’ nun yanısıra konunun uzmanı kamu kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri, özel sektörden ve kurumlardan yaklaşık 190 meslektaşımız ile ilgili diğer meslek kuruluşlarından katılım olmuştur. Sempozyumun ikinci bölümünde TBMM Enerji Komisyonu üyesi iki milletvekilinin de katıldığı ve 5 panelistin konuştuğu panelde Jeotermal Enerji Yasası değişik yönleri ile irdelenmiştir.

 • 22.03.2005 : Dünya Su Günü çerçevesinde Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ nin düzenlediği Panele Odamızın Yeraltı Suları Komisyonu üyesi Adnan ÇİL konuşmacı olarak katılmıştır.

 • 26.03.2005 : Şubemiz Mesleki Eğitim Programı (MEP) çerçevesinde iki çalışma konusunu içeren, 2. Jeoteknik Eğitim Seminerinin tekrarı düzenlenmiş ve katılım sertifikası verilen seminere 84 üyemiz katılmıştır.

 • 31.03.2005 - 03.04.2005 : Uluslararası Mermer ve Doğal Taşlar Fuarı’ na şubemiz stant açarak katılmıştır. Oda yayınları ve sektöre yönelik meslek odamızın faaliyetleri tanıtılmıştır. Fuar süresince standımız gerek profesyonel katılımcılardan gerekse ziyaretçilerden yoğun ilgi görmüştür.

 • 06.04.2005 : İzmir’de yerel bir gazete tarafından başlatılan, kamu arazilerinin zeytin dikilerek ekonomiye kazandırılması kampanyasının aslında bazı kişilere çok düşük bedelle tapulu arazi vermek yolundaki bilgiler, İzmir İKK tarafından değerlendirilmiş ve konu bir basın bildirgesi ile kamu oyuna duyurularak bu çalışmanın kamu yararına olmadığı yönünde hukuksal ve teknik bilgiler verilmiştir. Odamızın da içinde aktif bir biçimde bulunduğu bu basın toplantısı ve bildirisi sonrasında ilgili gazetenin İzmir’deki TMMOB’ ye bağlı odalara ve yönetim kuruluna karşı başlattığı karalama kampanyasına karşılık TMMOB İzmir İKK olarak dava açılmış, şubemiz de TMMOB hukukçularına vekalet vererek dava sürecinde yer almıştır.

 • 09.04.2005 : Şubemiz, Mesleki Eğitim Programı (MEP) çerçevesinde düzenlenen ve Şev Stabilitesi Analizlerine yönelik 5. Jeoteknik Eğitim Semineri’ ni, Prof. Dr. Necdet TÜRK vermiştir. Katılım sertifikası verilen seminere 95 üyemiz katılmıştır.

 • 20.04.2005 : İzmir’in metropol ilçelerinden Karşıyaka Belediyesi İmar Komisyonu’ nca jeoteknik ve zemin etütlerine yönelik sorunların tartışıldığı toplantıya Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL ve sayman üye Tuncay TIMARCI katılmışlardır.

 • 24.04.2005 : “Jeoloji Mühendisliğinde ÇED Raporlarının Hazırlanması Semineri”, Çevre ve Orman Bakanlığı’ ndan uzman Sn. Ahmet Oğuz ÖZTÜRK tarafından 1 tam gün olarak verilmiştir. Ayrıca anlatım çoğaltılarak seminer esnasında üyelere sunulmuştur. Katılım sertifikalı seminere % 90’ı üyelerimizden olmak üzere 100 kişi katılmıştır.

 • 26.04.2005 : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İzmir’in yeni vizyonu ve fuar alanı seçimi ile ilgili TMMOB’ye bağlı odaların şube başkanlarına toplantı daveti yapılmıştır. Sunumu bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz KOCAOĞLU’ nca yapılan toplantıya şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmıştır. Toplantıda İzmir’in yeni projeleri konusunda meslek odalarının görüşleri alınmıştır.

 • 30.04.2005 – 01.05.2005 : Şubemizin 20. geleneksel Jeoloji gecesi yatılı olarak Hotel Grand Efe’ de (4*) gerçekleştirilmiştir. Aileleri ile 190 üyemiz bu çoşkulu gecede bir arada olma fırsatını değerlendirmiştir.

 • 14 - 15.05.2005 : Kuşadası Fantasia Otelde, EGEV (Ege Bölgesi Ekonomisi Güçlendirme Vakfı) tarafından düzenlenen, Jeotermal enerjinin her boyutu ile bölge ekonomisine olası katkılarının tartışıldığı çalışma toplantısına Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL ile Jeotermal Komisyonu Üyesi Dr. Servet YILMAZER ve Dr. Tuncer EŞDER davetli olarak katılmıştır.

 • Aydın İl Temsilciliğimizin Aydın Belediyesi ile yapacağı imara yönelik toplantıya şube yönetim kurulunu temsilen Sayman Üye Tuncay TIMARCI katılmıştır.

 • Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yönetim kurulunca oluşturulan ihtisas komisyonlarına odamızdan uzman istenmiş, mesleğimizi ilgilendiren konulardaki (enerji, çevre, odalar ve meslek örgütleri ile ilişkiler, üniversite laboratuar - akreditasyon komisyonları) uzman üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz adı geçen komisyonlarda çalışma başlatmışlardır. 23 Nisan 2005 tarihindeki ilk toplantıda Jeotermal Enerji alt komisyonu başkanlığına da Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL seçilmiştir.

 • 25.05.2005 : İzmir Valiliği’ nin düzenlediği “İzmir’de Termal Turizm Değerlendirme” paneline Jeoloji Mühendisleri Odası resmen davet edilmiş ve Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL’ ın “Jeotermal ve Termal Turizm” ile ilgili kavramlar konusunda konuşma yapması istenmiştir. Konuşmalar çok ciddi bir şekilde değerlendirilmiş ve toplantıda somut sonuçlar elde edilmiştir. Toplantıya başta İzmir Valisi, Denizli ve Aydın Valileri olmak üzere tüm il ve ilçe kaymakam, Belediye Başkanları, ilgili kurum müdürleri ile özel sektörün üst düzey temsilcilerinden oluşan 110 kişi katılmıştır.

 • 04.06.2005 : Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, II. Başkan Fikri METLİ, Yazman üye Gültekin DİKİLİKAYA , Sayman üye Tuncay TIMARCI’ dan oluşan yürütme kurulu odamızın Muğla ve Milas temsilciliklerinde toplantılar yaparak temsilcilik-şube iletişimi ve üyelerin sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmışlardır.

 • 07.06.2005 : Uzun yıllar MTA, TKİ gibi kurumlarda çalışan ve DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nde Öğretim Üyeliği yapan merhum hocamız Prof. Dr. Erol AKYOL için yarım günlük anma toplantısı yapılmış, devamında da davetli Prof. Dr. Engin MERİÇ tarafından bir konferans verilmiştir. Duygulu anların yaşandığı anma gününde gerek dekanlık gerekse öğretim üyeleri ve katılımcılar özellikle de hocamızın ailesi meslek odamızın bu davranışını şükran ve teşekkürle karşılamışlardır.

 • 07.06.2005 : 69. Uluslararası Bergama kermesi çerçevesinde düzenlenen “Bergama ve Çevresinin Jeotermal Enerji Kaynakları ve Geleceğe Yönelik Beklentiler” konulu panele şubemizi temsilen Jeotermal Komisyonu üyemiz Dr. Servet YILMAZER panelist olarak katılmıştır.

 • 09.06.2005 : Maden Mühendisleri Odasınca İzmir’de düzenlenen “Uluslararası Madencilik Kongresi ve Doğal Taşlar Fuarı” na şubemiz de meslek odamızı temsilen bir stant açarak katılmış ve madenciliğe yönelik yayınlarımız, kolleksiyon örneklerimiz ve görüşlerimiz anlatılmıştır. Sektör temsilcileriyle daha sıcak temas sağlanarak Jeoloji Mühendisi istihdamının artırılması yönünde girişimlerde bulunulmuştur (Fotoğraf 20).

 • 10.06.2005 : Şubemizin 2005 yılı Mesleki Eğitim Programı (MEP) çerçevesinde DEÜ Rektörlük Bordo Salonunda, Torbalı Meslek Yüksek Okulu’ nun desteği ile katılım sertifikalı olarak düzenlediği “Doğal Yapı Taşları Eğitim Semineri” ne 110 kişilik yoğun bir katılım olmuştur. Başta Prof. Dr. Erdoğan YÜZER, Dr. Saldıray İLERİ gibi konunun uzmanı hocalarımız olmak üzere, sektörün değişik kesimlerinden temsilcilerin ve DEÜ Torbalı MYO’ daki öğretim üyelerinin verdiği tebliğler seminer sonuna kadar ilgiyle izlenmiştir.

Fotoğraf 20. 09.06.2005 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Madencilik Kongresi ve

Doğal Taşlar Fuarı” nda şubemiz standı

 • 17.06.2005 : Dikili Belediyesince düzenlenen “Dikili’ nin Jeotermal Potansiyeli ve Ekonomik Beklentiler” konulu panele, panel yöneticisi ve konuşmacı olarak Şube Başkanımız Dr. Hasan BAYKAL ve Dr. Servet YILMAZER katılmıştır.

 • 23.08.2005 : İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanı Fügen SELVİTOPU makamında ziyaret edilerek, İzmir metropolünde Bayındırlık onaylı labarotuvarlarla ve yüksek yapılarla ilgili uygulamalar görüşülmüştür. Söz konusu toplantıya Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA, Sayman Üye Tuncay TIMARCI ve Mesleki Uygulamalar Üyesi Sabri YILDIRIM katılmışlardır.

 • 26.08.2005 : Bir Gün Gazetesi’ nde konuk yazar olarak Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL’ ın “Felaketlerin Sorumlusu Doğa mı, İnsan mı?” konulu köşe yazısı yayınlanmıştır.

 • 30.08.2005 : Üyemiz Nedim İSPİR Antalya-Elmalı Kızlar Sivrisi Tepesi’ ne tırmanmış ve odamızın flamasını zirveye taşımıştır (3070m).

 • 31.08.2005 : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının Dikili 4. Yaz Eğitim Kampı’ na Odamız adına Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL ve DEÜ Jeoloji Mühendisleri Bölümü öğrencilerinden Aslıhan Ulutaş ve Arife Erol katılmışlardır. Şube Başkanımız Dr. Hasan BAYKAL panelist olarak Jeoloji Mühendisleri Odası’ nı temsilen “Mühendislikte Meslek Birlikteliği ve Kırılmalar” konulu bir konuşma yapmıştır.

 • 08.09.2005 : 74. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine Şb. Yazmanı Gültekin DİKLİKAYA , Mesleki Uygulamalar Üyemiz Sabri YILDIRIM katılmışlardır.

 • 09.09.2005 : İzmir’ in kurtuluşunun 83. yıldönümü resepsiyonuna 2. Başkan Fikri METLİ ve Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA şubemiz adına katılmışlardır.

 • 11.09.2005 : ”Anayasanın Geçici 15. Maddesi Kaldırılsın, Darbeciler Yargılansın” mitingine şube yazmanımız Gültekin DİKİLİKAYA katılmıştır.

 • 15.09.2005 : DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Harita alma Kampı gecesine Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Yazman Gültekin DİKİLİKAYA, Sayman Tuncay TIMARCI ve Mesleki Uygulamalar Üyemiz Sabri YILDIRIM katılmışladır. Dereceye giren ilk üç öğrenciye çeşitli armağanlar verilmiştir.

 • 22.09.2005 : Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Bahattin DEMİR şubemizi ziyaret etmiş ve kendisi ile toplantı yapılmıştır. Toplantıya Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Yazman Gültekin DİKİLİKAYA, Sayman Üye Tuncay TIMARCI, JeoGenç topluluğundan Aslıhan ULUTAŞ, Arife EROL katılmışlardır. Toplantıda merkez-şube ilişkileri, JMOBİS ve öğrenci kurultayına ilişkin konular görüşülmüştür.

 • 26.09.2005 : DEÜ Mühendislik Fakültesi’ nin yeni öğretim yılına başlaması nedeniyle TMMOB İKK İzmir İl Koordinasyon adına Şube Başkanımız Dr. Hasan BAYKAL “Mühendislik Kimliği ve Eğitiminin Ana Kriterleri “ konulu bir konuşma yapmıştır.

 • 27.09.2005 : DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nün Aktif Öğretim 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Eğitim Yönlendirme Günleri” kapsamında düzenlenen toplantıya konuk konuşmacı olarak Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmıştır.

 • 27.09.2005 : DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ nde Bölüm Dış Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, 2. Başkan Fikri METLİ, Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA katılmıştır.

 • 01.10.2005 : Şubemiz Ayvalık Cunda adasına yatılı bir teknik gezi (gemoloji) düzenlemiştir. Geziye 30 üyemiz katılmıştır.

 • 04 - 07.10.2005 : Odamızca da desteklenen “IESCA 2005 Uluslararası Ege Jeoloji Kolokyumu” (International Earth Sciences Colloquium On THE Aegean Region” da Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı İsmet CENGİZ açılış konuşması yapmıştır. Şubemiz de Yönetim Kurulu olarak katılmış ve açılan standa yerli ve yabancı yerbilimcilere odamız çalışmaları ve yayınları tanıtılmıştır (Fotoğraf 21).

Fotoğraf 21. 07.10.2005 tarihinde düzenlenen IESCA-2005 toplantısı

 • 06.10.2005 : IESCA için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ nin Bergama Vapurunda düzenlediği kokteyle, Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Yazman Gültekin DİKİLİKAYA ve Mesleki Uygulamalar Üyesi Sabri YILDIRIM katılmışlardır. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU’ na odamız ve mesleğimize verdiği destek için teşekkür edilmiştir.

 • 08.10.2005 : TMMOB (Ankara) mitingine 2. Başkan Fikri METLİ ve Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA ve üyelerimizden Hulusi SARIKAYA, Ali BAYKUL katılmışlardır.

 • EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) ‘nın oluşturduğu ihtisas komisyonlarında, Çevre Komitesi’ ne 2. Başkan Fikri METLİ, Enerji Komitesi’ ne Dr. Hasan BAYKAL, Sivil Toplum Örgütleri Sosyal ilişkiler, Siyasi ve Soysal Güvenlik İşleri Komitesi’ ne de Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA, Komite Üyesi ve Başkanı olarak seçilmişler ve halen komitelerdeki çalışmaları aktif olarak yürütmektedirler.

 • 17.10.2005 : Urla merkezli 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası meslek odamız, saat 17:00’ de şube binasında, İzmir’ de temsil edilen yazılı ve görsel basını davet ederek bir basın toplantısı düzenlemiş vebasın bülteni dağıtmıştır. Basın toplantımıza ait bilgi ve görüntüler ulusal ve yerel televizyonlarca aynı akşam ve ertesi günü verilmiştir (Sky TV, İzmir TV, Kanal D). Yazılı basın bilgilendirmeyi ertesi gün yapmıştır (Cumhuriyet, Yeni Asır, Bir Gün, Bugün).

 • 19.10.2005 : Sky TV’ de saat 11:15-12:00 arası canlı yayınlanan ‘’Haber Aktif’’ programına stüdyo konuğu olarak Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmış ve Seferihisar-Urla depremine ve İzmir’ e yönelik teknik bir değerlendirme ve bilgilendirme yapmıştır.

 • 21.10.2005 : 20 Ekim’ de yinelenen ve 5.9 büyüklüğündeki Urla depremine yönelik teknik değerlendirme için Sky TV’ de canlı yayınlanan ‘’Haber Aktif’’ programına canlı yayın konuğu olarak Şube Başkanımız Dr. Hasan BAYKAL davet edilmiş ve son depremin İzmir ve yapıları üzerine olası etkilerini anlatmıştır.

 • 21.10.2005 : Şubemizi EBSO Jeotermal Alt Komisyonunda temsil eden 3 üye ile birlikte komisyon başkanı Dr. Hasan BAYKAL, İzmir Jeotermal A.Ş. (İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ortaklığı) yönetim kurulunu ziyaret ederek teknik-bilimsel işbirliği ve karşılıklı bilgilendirme konularında toplantı yapmışlar ve yardımlaşma konusunda mutabakata varmışlardır.

 • 25.10.2005 : İzmir TV’ de saat 12:00-13:00 arası canlı yayınlanan ‘’İzmir Konuşuyor’’ programına stüdyo konuğu olarak şube başkanı Dr. Hasan BAYKAL katılmış ve İzmir’ in imarı ve depremselliği konusunda bilgi vermiş, soruları yanıtlamıştır.

 • 01.11.2005 : Serbest Mühendislik ve Müşavirlik büro ve firmaları için şube seminer salonunda Bayındırlık Bakanlığı’ nın zemin etüdlerine yönelik son genelge formatının uygulanması ve jeoteknik şartnamenin genelgeye uyumluluğunun sağlanması için yapılan çalışmaların anlatıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda sektöre yönelik teknik ve idari sorunlar tartışılmıştır. Toplantıda bilgilendirmeyi Jeoteknik Komisyonu üyeleri Fikret HARÇVURAN VE Hakkı Batur DEMİRAY yapmışlardır.

 • 08.11.2005 : İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan TOPAL ve İmar Daire Başkanlığının Yeni Nazım İmar Planı konusunda meslek odamızla ile teknik toplantı istekleri üzerine Şube Başkanı Dr. Hasan BAYKAL, Şube Yazmanı Gültekin DİKİLİKAYA ve Sayman Üye Tuncay TIMARCI toplantıya katılmışlardır. Toplantıda, hazırlanmakta olan İzmir’ in Yeni Nazım İmar Planı’ nda jeoloji ve jeoteknik açıdan önemli bölgelerin ayırtlanması ve imara yönelik önerilerin belirtilmesi meslek odamızdan istenmiş ve şubemizce de gerekli katkının yapılacağı belirtilerek çalışmanın teknik ayrıntıları üzerine toplantı devam etmiştir.

 • 10.11.2005 : DEÜ Mühendislik Fakültesi seminer salonunda Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Hülya İNANER tarafından ‘’Jeoteknik Miras; Jeoparklar ve Kula Bölgesi İnsan Ayak İzleri’’ konularına yönelik bir seminer verilmiştir. Seminer üniversite öğretim üyeleri ve meslektaşlarımız tarafından ilgi ile izlenmiştir.

 • 24.11.2005 : Şubemize özgeçmiş bırakan ve henüz iş sahibi olamayan meslektaşlarımızla şube binamızda, sorunların giderilmesine yönelik eleştiri ve önerilerin tartışıldığı bir sohbet toplantısı yapılmıştır.

 • 27.11.2005 : ‘’Yeni Maden Yasası ve Yönetmeliklerinin İdari ve Teknik Uygulamaları’’ konusunda DESEM Bordo Salon’ da (DEÜ Rektörlük binası) tam gün süren bir seminer verilmiştir. Seminer Ankara’ dan gelen Jeo. Müh. Fatma Türkan KOYUNCU tarafından verilmiştir. Değişik mühendislik disiplinliklerinden katılımın olduğu seminerde, uygulama süreci ayrıntılı bir biçimde anlatılarak, sistemin sıkıntılı tarafları ve aksayan yönleri dile getirilmiştir. Çok sayıda izleyicinin, sektör ve kurumları ile ilişkili soruları semineri çok daha içerikli bir hale getirmiştir.

 • 10.12.2005 : 2005 yılı Şube 2. Danışma Kurulu, DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 023 no.lu dersanede gerçekleştirilmiştir. Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulunca 2005 yılında yapılan şube çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra da gelecek döneme yönelik öneriler danışma kurulu üyelerince dile getirilmiştir.

 • 12.12.2005 : İzmir St. Joseph Lisesi’ nin şubemize yaptığı istek doğrultusunda ‘’Deprem ve İzmir’ in depremselliği konusunda Şube 2. Başkanı Fikri Metli tarafından bir konferans verilmiştir. Aynı toplantıya Yazman Üye Gültekin DİKİLİKAYA da katılmıştır.

 • 23.12.2005 : Manisa İl Temsilciliğinde, yaklaşık 20 üyemizin katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. İl temsilciliğinde düzenlenen toplantıya şube başkanı şube başkanı Dr. Hasan BAYKAL, yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Hülya İNANER ve Sabri YILDIRIM katılmışlardır. Yönetim kurulumuzca, şube çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, üyelerimiz ise temsilcilik sınırları içerisindeki sorunlarını dile getirmişlerdir.

BÖLÜM 6

MALİ RAPORLAR

6.1 2004 Yılı Mali Raporu

JMO – İZMİR ŞUBESİ 8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

6.3 2006 - 2007 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇESİ

AİT OLDUĞU DÖNEM

2006 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2007 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

PERSONEL GİDERLERİ

22.750,00

26.500,00

DIŞARIDAN SAĞ. FAY. VE HİZMETLERİ

18.000,00

22.750,00

ÇEŞİTLİ GİDERLER

18.500,00

21.500,00

AMACA YÖNELİK GİDERLER

27.500,00

36.000,00

BÜRO GİDERLERİ

9.000,00

10.500,00

YAYIN GİDERLERİ

4.500,00

7.500,00

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

12.000,00

14.500,00

TMMOB ÖDEMELERİ

3.000,00

4.000,00

GAYRİMENKUL - DEMİRBAŞ ALIMLARI

10.000,00

12.000,00

TOPLAM

125.250,00

155.250,00

BÖLÜM 7. 2004 – 2005 YILLARINDA ŞUBEMİZE KAYIT OLAN ÜYELER

SN

ADI - SOYADI

ODA SİCİL NO

SN

ADI - SOYADI

ODA SİCİL NO

1

MURAT KEL

9351

31

MUSTAFA KOÇ

9745

2

TAHİR ŞANLI

9368

32

HÜSEYİN NUMAŞLAR

9755

3

CEMAL SERDAR SARI

9409

33

DERVİŞ YILDIZ

9760

4

MELEK AYÇA KONUŞKAN

9410

34

OZAN ARAS

9764

5

BEKİR ÖZDEMİR

9476

35

ALPER KIROĞLU

9794

6

SERPİL ERKEK

9483

36

YASEMİN TAĞ

9797

7

MERİÇ BAHADIR

9499

37

EYLEM DİKİLİKAYA

9798

8

ALİCAN YILGÖR

9508

38

ÖZLEM KADAKOĞLU

9812

9

ŞİAR VURAL

9549

39

AHMET ÜRGEN

9819

10

BARIŞ EKİM

9556

40

KIVANÇ YAŞAN

9823

11

NURVER ABBAK

9586

41

ASLI EMEK BAŞER

9825

12

M. KEMAL YILMAZ

9589

42

SERKAN AKGÜN

9830

13

BERKE ÖZDİKİCİ

9614

43

ZEKİ KEREM ÖZTÜRK

9831

14

BİROL AYDIN

9615

44

ULAŞ ÖZDEMİR

9837

15

ANIL DEMİRTAŞ

9629

45

DÖNMEZ BARIŞ

9860

16

TUĞBA ŞENAYLAR

9630

46

EDİZ FERHAT ÖLÇER

9868

17

TANKUT AKTAŞ

9632

47

SEYHAN YÜKSEL

9869

18

ÖZGE İYİİŞ

9645

48

MUSTAFA YEŞİLDAŞ

9872

19

EBRU ÖNGAY

9672

49

ELÇİN IŞIKLI

9896

20

MEHMET BAYKAN

9685

50

ÖVGÜN İLTER

9898

21

ALPER AYDIN

9708

51

SEÇKİN YOLDAŞ

9908

22

HAKAN METİN

9709

52

DERYA KURT

9946

23

TOLGA ÇEVİKER

9718

53

ÜMİT EMRAH KAPLAN

10004

24

CUMHUR KOCABAŞ

9723

54

FERİDUN GÜLTEGİN

10005

25

BİLGE ARSLANTAŞ

9724

55

METE ÇETİNKAPLAN

10006

26

CANSUN ARSLAN

9725

56

UĞUR İSTANBULLU

10015

27

AZİZ YUR

9736

57

ATIL DELİBALTA

10016

28

EMRE TURAN

9737

58

AYLİN DOLANBAY

10017

29

ERDAL ACAR

9741

59

METİN YAĞMURLU

10020

30

ZEKERİYE ÇİRKİNOĞULLARI

9742

60

CELAL ALPAY ÖZBEK

10043

SN

ADI - SOYADI

ODA SİCİL NO

SN

ADI - SOYADI

ODA SİCİL NO

61

MAHMUT BULUT

10044

91

MERYEM ERSOY

10341

62

ŞÜKRÜ ERKAN YARDIMCI

10059

92

ERKİN ALTUNAY

10345

63

SİBEL COŞKUN

10075

93

GÖKHAN ÇIYRIK

10357

64

SÜLEYMAN AKŞİT

10092

94

GÖKSEL KOÇ

10361

65

BANU BAĞDATLI

10095

95

YILMAZ ÇANKAYA

10381

66

SEVİL ABALI

10102

96

ALİ İBRAHİM TÜRK

10403

67

KAAN ÖZGEN

10103

97

ERDENER KARAKAŞ

10458

68

MERAL ÖZÇALIK

10104

98

ERDİNÇ ÇINAR

10459

69

SERDAR ŞAVK

10119

99

NAİL ÖNDER

10483

70

YILMAZ ERGÜN

10122

100

FULYA ÇÖNGEVEL

10492

71

BEHİYE NART

10125

101

İLKNUR MUTİ

10493

72

TARIK KAHRAMAN

10126

102

M. ADEM ÖZDEMİR

10511

73

S. ÇİĞDEM ATASEVER

10142

103

ESRA KAMİLOĞLU

10521

74

NESRİN ÖNCEL

10144

104

ÜLKEM YILMAZ

10531

75

NESİL KÖKTÜRK YILMAZ

10152

105

İBRAHİM İNÖN

10542

76

ŞERİFE KABACAOĞLU

10158

106

OSMAN ULUDAĞ

10549

77

SİNEM ÖZÜTEMİZ

10159

107

SERAP GİRGİN

10554

78

ENİS ÇOKCAN

10170

108

YELİZ KÜÇÜKER

10558

79

GÜRKAN AYDIN

10186

109

KAZIM SERHAT AKSU

10561

80

ÖNDER MANDAŞ

10194

110

RİFAT ÖZÇAKMAKTAŞI

10562

81

GÖKHAN SUNU

10197

111

ÖNDER DEMİRTEL

10563

82

HASAN KURU

10210

112

SELEN TACALİ

10572

83

MİNE SEZGÜL KAYSERİ

10226

113

İNCİ ÇALIŞKANMAN

10573

84

RAMAZAN ÖZKAN

10237

114

HASİBE KESKİN

10579

85

HATİCE AYDOĞDU

10256

115

GÖZDEN GÜNER

10583

86

HAYRİ DOĞAN

10262

116

BERK ÇAKMAKOĞLU

10600

87

GÖKSENİN GAYE DURSUN

10263

88

CİHAN GÜNEŞ

10281

89

DERYA BARBOL

10292

90

ŞENER YILMAZ

10316

Okunma Sayısı: 2588
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası