TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Izmir Şube Hakkında

JMO İZMİR ŞUBESİ TARİHÇESİ

•1.1 İzmir Şubesi‘ nin Kuruluşu

12 Mart 1992 tarihinde 13. Genel Merkez Olağan Genel Kurulunda verilen önergelerin kabul edilmesiyle Merkezi İzmir olmak üzere; Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak illerini kapsayan "İzmir Şubesi" nin kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Öncelikle, İzmir Şubesi yönetim kurulunun oluşabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu‘ nun atamaları yapılmıştır. Kurucular Kurulu‘ nun çalışmaları sonucunda şubemizin Genel Kurul süreci oluşmuş, 09-10 Ocak 1993 tarihinde şubemizin ilk Genel Kurulu gerçekleştirilerek, yapılan seçimler sonucunda şube yönetim kurulu oluşmuş ve şube çalışmaları başlamıştır.

TMMOB Tüzüğünün 58. maddesi "Üye sayısı 5000‘ in üzerinde olan her Oda Kurulumu delege sistemi oluşturur" uyarınca şubemiz de 26 Şubat 1994 yılı 14. Merkez Olağan Genel Kurulu‘ na, ilk Şube Genel Kurulu sürecinde seçilen şube delegeleri ile katılım sağlanmıştır.

•1.2 Kuruluşundan Günümüze Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

JMO İzmir Şubesi "Kurucular Kurulu" üyeleri:

Asil                                                                    Yedek

Hulusi SARIKAYA                                           M. Emin GÜRSOY

Fikret GÖKTAŞ                                                Uğur İNCİ

Fahrettin KAYHAN                                          Gültekin DİKİLİKAYA

Cahit HELVACI                                                Meral KANTAR

Hüseyin KADIOĞLU                                         Ufuk IRMAK

Murat ALKAN                                                  Korkut AŞIKOĞLU

Hasan YAZICI                                                 Yusuf Ali KARAMAN

09 - 10 Ocak 1993 tarihlerinde yapılan şubemizin ilk Genel Kurulu sürecinde yapılan seçimler sonucunda şubemizin 1. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                         Yedek

Başkan : Hulusi SARIKAYA                                  Yusuf Ali KARAMAN

II. Başkan : Fikret GÖKTAŞ                                  Bekir Sıtkı YILDIZ

Yazman : İzzet ÖZLER                                         Ufuk IRMAK

Sayman : Hüseyin KADIOĞLU                              Meral KANTAR

Üye : Savaş DİLEK                                               Ali BAYKUL

Üye : Murat ALKAN                                             Mehmet AVŞAR

Üye : Cahit HELVACI                                          Alim MURATHAN

                                                                           Cahit ADAK

08 - 09 Ocak 1994 tarihlerinde gerçekleştirilen Şubemiz Genel Kurul sürecinde yapılan seçimler sonucunda 2. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                             Yedek

Başkan : İzzet ÖZLER                                              Meral KANTAR

II. Başkan: Gültekin TARCAN                                  Bülent TURHANLAR

(Hulusi SARIKAYA)                                                  Ercan ARIK

Yazman : Alim MURATHAN                                     Hanife DÖNMEZ

(Bülent TURHANLAR)

(Mehmet FAT)

Sayman : Hüseyin KADIOĞLU

Üye : Hasan SÖZBİLİR

Üye : Tayfur TAN

Üye : Ali BAYKUL

Hanife DÖNMEZ‘ in 13.01.1995, Hulusi SARIKAYA‘ nın Haziran-1994 tarihinde istifaları ile 2. Dönem Yönetim Kurulu 6 asil, 1 yedek üye olarak tamamlamıştır.

12 - 13 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirilen şubemiz 3. Genel Kurulu sürecinde yapılan seçimler sonucunda 3. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                           Yedek

Başkan : Levent ÇETİNER                                    Gönül KAYA

II. Başkan : Gültekin TARCAN                             Ercan ARIK

Yazman : Selçuk UĞUZ                                         Selmin EMRE

Sayman : Ali BAYKUL                                           Avni ÖZLEN

Üye : Ömer KÜÇÜMEN                                          Şemsettin DEMİR

Üye : Lütfullah KANTAR                                       Mehmet AVŞAR

Üye : Hakkı Batur DEMİRAY                                Hasan SÖZBİLİR

15 Temmuz 1996 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifası ile 4 aylık dönem çalışmalarına aşağıdaki liste ile devam edilmiştir.

Asil                                                                              Yedek

Başkan : Selmin EMRE                                         Hasan SÖZBİLİR

II. Başkan : Gültekin TARCAN

Yazman : Ercan ARIK

Sayman : Levent ÇETİNER

Üye : Selçuk UĞUZ

Üye : Şemsettin DEMİR

Üye : Mehmet AVŞAR

10 - 11 Kasım 1996 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul sürecinde yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Asil                                                                         Yedek

Başkan : Ömer KÜÇÜMEN                                      Ercan ARIK

II. Başkan : Hakkı Batur DEMİRAY                       Hasan SÖZBİLİR

Yazman : Lütfullah KANTAR                                  Bora DEMİRAL

(Fikri METLİ)                                                          Sedef BÜYÜKOKTAR

Sayman : Ali BAYKUL                                            İbrahim ARPALIYİĞİT

Üye : Fikri METLİ                                                   Ayşe SUN

Üye : Gönül KAYA                                                  Yusuf Ali KARAMAN

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA

18.03.1997 tarihinde Ercan ARIK‘ ın istifası ile boşalan üyelik için Hasan SÖZBİLİR, 25.03.1997 tarihinde Lütfullah KANTAR‘ ın istifası ile boşalan üyelik için Gönül KAYA görev almıştır .

09 - 10 Ocak 1998 tarihinde yapılan 4. Genel Kurul süreci sonucu 4. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                              Yedek

Başkan : Fikri METLİ                                             Emin ELİBOL

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA                        Sedef AVCI

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU                                   Dilek ÇANKAYA

Sayman : Tayfur TAN                                            M. Emin GÜRSOY

Üye : Gültekin TARCAN                                         Mahmut DEMİRHAN

Üye : Hakkı Batur DEMİRAY                                 Keriman SÖZER

Üye : Ömer KÜÇÜMEN                                           B. Bora DEMİRAL

15 - 16 Ocak 2000 tarihinde yapılan 5. Şube Genel Kurulu süreci sonucu 5. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                  Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                             Hanife DÖNMEZ

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA                  Tayfur TAN

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU                       Doğan ÖZBEK

Sayman : Alper BABA                                 Semih ÇAKICI

Üye : Selami EREN                                      Ömer ÇAĞIRAN

Üye : Yusuf Ali KARAMAN                           İsmail İŞİNTEK

Üye : Özcan ORHUN                                   Çetin KARAHAN

Ali ÇAKMAKOĞLU‘ nun istifası sonucu 22 Mayıs 2000 tarihinde oluşan Yönetim Kurulu:

Başkan : Selami EREN

II. Başkan : Alper BABA

Yazman : Özcan ORHUN

Sayman : Hanife DÖNMEZ

Üye : Hasan BAYKAL

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA

Üye : Doğan ÖZBEK

12.01.2002 tarihinde yapılan şubemiz 6. Genel Kurulu süreci sonucunda 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                     Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                                  Ayşin DORA

II. Başkan : Fikri METLİ                                 Gönül KAYA

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA                    Ömer ÇAĞIRAN

Sayman : Tuncay TIMARCI                            Sedat AVCI

Üye : Fevzi METE                                            İsmail İŞİNTEK

Üye : Selami EREN                                         Fatma SEVİM

(Gönül KAYA)                                                Ahmet Bican ÇAKAR

Üye : Özcan ORHUN

(Ömer ÇAĞIRAN)

24. 01. 2004 tarihinde yapılan 7. Genel Kurul süreci sonucu 7. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                       Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                                    Gönül KAYA

II. Başkan : Fikri METLİ                                     Sedef AVCI

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA                         Fatma SEVİM

Sayman : Tuncay TIMARCI                                Mehmet Emin GÜRSOY

Üye : Sabri YILDIRIM                                        Mustafa GÜNAY

Üye : Hülya İNANER                                          Fikret HARÇVURAN

Üye : Kubilay OFLOZER                                     Babür BALABAN

Kubilay OFLOZER (24.02.2005) ve Tuncay TIMARCI (08.12.2005)‘ nın istifaları ile;

Başkan : Hasan BAYKAL

II. Başkan : Fikri METLİ

Yazman : Gültekin DİKİLİKAYA

Sayman : Tuncay TIMARCI (08.12.2005 tarihine kadar)

Sabri YILDIRIM

Üye : Kubilay OFLOZER (24.02.2005 tarihine kadar)

Sabri YILDIRIM (08.12.2005 tarihine kadar)

Üye : Hülya İNANER

Üye : Gönül KAYA (24.02.2005 tarihinden itibaren)

Üye : Fatma SEVİM (08.12.2005 tarihinden itibaren)

02. 02. 2006 tarihinde yapılan 8. Genel Kurul süreci sonucu 8. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                                          Mehmet AVŞAR(22.08.2006 e kadar)

II. Başkan : Hakkı Batur DEMİRAY                                  Adnan ÇİL

Yazman : Yüksel Birsoy (22.08.2006 istifa)                    Ertan KAZANASMAZ

                Hülya İNANER(22.08.2006 densonra)            Semih ÇAKICI

Sayman : Sabri YILDIRIM                                                Osman Vural

Üye :  Hülya İNANER  (22.08.2006 e kadar)                   Babür BALAMAN      

Mehmet AVŞAR(22.08.2006 densonra)                   Barış BOSTANCI     

Üye :  Fikret HARÇVURAN                                                 

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA                                              

17. 02. 2008 tarihinde yapılan 9. Genel Kurul süreci sonucu 9. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : Hasan BAYKAL                                                  Fikret HARÇVURAN

II. Başkan : Hakkı Batur DEMİRAY                                  Adnan ÇİL

Yazman : Hülya İNANER                                                 Ertan KAZANASMAZ

Sayman : Sabri YILDIRIM                                               Ali Rıza SARIYILDIZ                                           

 Üye :  Mehmet AVŞAR                                                   Tümay Tunca IŞIK

 Üye :  A.Bahadır YAVUZ                                                Okşen Mersin ATİKBAY

Üye : Gültekin DİKİLİKAYA                                           Babür BALAMAN  

28. 02. 2010 tarihinde yapılan 10. Genel Kurul süreci sonucu 10. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA                                        Cihan GÜNEŞ

II. Başkan : Hasan BAYKAL                                          Babür BALAMAN

Yazman : Sabri YILDIRIM                                                Yüksel ATEŞLİ

Sayman :Tümay Tunca IŞIK                                            Serhat ÜNAL                                           

 Üye :  Ertan KAZANASMAZ                                         Kıvanç GÜLPINAR

 Üye :  Mehmet AVŞAR                                            Okşen Mersin ATİKBAY

Üye : Hülya İNANER                                                     

18. 02. 2012 tarihinde yapılan 11. Genel Kurul süreci sonucu 11. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Asil                                                                                       Yedek

Başkan : Alim MURATHAN                                                  Tahir ÖNGÜR

II. Başkan : Koray Çetin ÖNALAN                                         Halil Erdal TARI

Yazman : Ali ÇAKMAKOĞLU                                                Lütfullah KANTAR

Sayman : Cemal Serdar SARI                                              Hasan SÖZBİLİR                                           

 Üye :  Hüseyin UYTUN                                                      Necdet KELESLİ

 Üye :  Bülent TURHANLAR                                                    Dilek KUZU

Üye : Sevil Mine CENGİZ                                                       Murat KARAŞ  

11.09.2012 tarihinde Yazman: Hüseyin UYTUN,  üye: Ali ÇAKMAKOĞLU olarak değişiklik olmuştur.

Eğitim Çalışması –Sempozyum Benzeri Dönem Faliyeti : 

- III. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi (5-7 Şubat 2013)

- Yeraltı Suları ve Hidrojeoloji Çalıştayı (16-17 Kasım 2012)

- Yerel Yönetimlerde Jeoloji Mühendisliği Çalıştayı (18 haziran 2013) 

- Yerküre; Oluşumundan Bugüne (Prof.Dr. Celal ŞENGÖR 22 Şubat 2014) 

- SMM Çalıştayı (7-8 Temmuz 2012)

- Bugün ve Gelecekte Jeoloji Mühendisliği Paneli (15 Kasım 2013)

- 1. Jeoteknik Eğitim Semineri (13 Ekim 2012 Prof.Dr.M.Yalçın KOCA)

- 2. Jeoteknik Eğitim Semineri (20 Ekim 2012 Prof.Dr.M.Yalçın KOCA)

- 3. Jeoteknik Eğitim Semineri (3 Kasım 2012 dr. Cem KINCAL)

- 1. Hidrojeoloji ve Su Sondajı Teknik Sorumluluk Eğitim Semineri (27-28-29 Kasım 2012)

- 2. Hidrojeoloji ve Su Sondajı Teknik Sorumluluk Eğitim Semineri (11-12-13 Ocak 2013)

- Jeotermal Ruhsat Alanları Teknik Sorumluları için Eğitim Semineri (2-3 Mart 2013)

- Feeflow Jeotermal Modelleme Tanıtım Semineri (20-21 Mart 2013)

- Jeoloji Mühendisliğinde Jeofiziksel Yöntemler Semineri (21 Mart 2013 Dr. Zeynel DEMİREL)

- NETCAD Anamodül Eğitim Semineri (9-10-11 Nisan 2013)

- NETCAD Katı Modelleme Eğitim Semineri (16-17-18 Nisan 2013)

- İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Semineri (19 Nisan 2013 Atilla ALTINÇİÇEK)

- LPG Eğitim Semineri (15-16-17 Mayıs 2013)

- Kamulaştırma ve Teknik Bilirkişilik Eğitim Semineri (21-22 Eylül 2013)

- Jeoloji Mühendisleri için Jeoteknik Eğitim Semineri (28-29 Eylül 2013)

- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yönetmeliğindeki değişiklikler ve Sektöre etkileri (4 ekim 2013 Tahir ÖNGÜR)

- Kamu Kurumlarında ve Belediyelerde çalışan Jeoloji Mühendislerine Jeoloji ve Jeoteknik Eğitim Semineri (30 Ekim 1-2 Kasım 2013)

- 1. Maden Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu (17-21 Aralık 2013)

- 1. Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu (29 Ocak 2 şubat 2014)

- 2. Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu (4-8 Şubat 2014)

- Anadolu Süstaşları Forumu ve Sergisi (30Kasım - 1 aralık 2012 Aydın)

 

 

                

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası