19 Temmuz 2018, Perşembe

Özgün çalışmalarıyla sempozyuma katkı koyan bilim insanlarına şükranlarımızı sunarız.

Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 22.05.2017
Güncellenme Zamanı: 12.06.2017 13:37:31

İSTANBUL`UN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU 5 SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nin düzenlediği İstanbul`un Jeolojisi Sempozyumu 5, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, İstanbul Kadir Has Üniversitesi`nde gerçekleştirilmiştir. Kongre boyunca "Kent ve Jeoloji" ana teması altında, İstanbul ve Konya Büyükşehir Belediyesi`nden, Avcılar, Beylikdüzü, Ataşehir, Beyoğlu, Adalar, Ergene Belediyeleri`nden, TPAO`dan, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı`ndan, Jeoloji, Jeofizik, Çevre, Maden ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri ile Şehir Bölge Planlama, Deniz Bilimleri ve Mimarlık Bölümleri`nden, özel sektörden 300`e yakın yetkili kişi, mühendis, bilim insanları ve öğrenciler katılım sağlamışlardır. Sempozyum süresince konusunda uzman uluslararası ve ulusal bilim insanları ve yetkin mühendisler, başta "İstanbul yaklaşan büyük depreme hazır mıdır?" konusu olmak üzere, doğal kaynakların (yeraltı suları, madenler, doğal yapı malzemeleri vb.) ve doğal süreçlerin (heyelan, kuraklık, seller vb.), kentleşme ile paralel sürdürülebilir yönetimi için neler yapılması gerektiğini tartışmış, belirlenen sorunlara çözüm önerileri sunmaya çalışmışlardır. Ayrıca İstanbul`un Jeolojisi ile ilgili de güncel konular tartışmaya açılmış ve çok değerli sonuçlar elde edilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere çok sayıda delegenin katıldığı sempozyum da 20`si çağrılı olmak üzere toplam 36 sözlü bildiri, 3 poster bildiri sunulmuştur. 

Sempoyum sonucunda "Kent ve Jeoloji" her yönüyle tartışılmış, bu doğrultuda gerçekleştirilen kentsel planlama çalışmaları rant odaklı değil, nufüs artışına bağlı olarak ve toplumun ihtiyaçlarını ve doğal afet risklerini göz önünde bulundurarak yapılması veya iyileştirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Bir başka deyişle, İstanbul gibi mega kentlerde kent planlaması kapsamında yapılan araştırmalar, kentin ülke içindeki konumu, jeomorfolojisi, iklimi, jeolojik yapısı, depremselliği, ormanları, su ve yeraltı kaynakları, eski yapıları, nufus özellikleri gibi şehrin jeolojik, ekonomik, toplumsal ve teknik donanımları ile bunların gelecekteki öngörüsü dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu öngörüler dikkate alınmadan yapılan veya yapılacak kent planlamalarının olası sonuçlarının neler olabileceğinin kamuoyuna ve yöneticilere duyurulması kaçınılmaz bir ulusal görevdir. Bu yönüyle de İstanbul`un Jeolojisi Sempozyumu 5, paydaşları ile bu bilgi paylaşımını sağlayacak ortamı sunmuştur.

Özgün çalışmalarıyla sempozyuma katkı koyan bilim insanlarına şükranlarımızı sunarız. İstanbul için önemli olduğunu düşündüğümüz bu sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen  düzenleme kuruluna, yürütme kuruluna, başta salonlarını kullanımımıza açan Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere Avcılar Belediye Başkanlığı`na, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı`na ve reklam vererek katkıda bulunan sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu