TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Samsun Şube Hakkında

SAMSUN ŞUBE TARİHÇESİ

JeolojiMühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesi ile 6235 sayılı TürkMühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğinesahip kamu kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne(TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

JeolojiMühendisleri Odası Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisliği öğretimi yapanüniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiyesınırları içinde mesleğini uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalardabulunan tüm jeoloji mühendislerini kapsamaktadır.

Jeoloji Mühendisleri Odasının amacı; Üyeler arası dayanışmayı sağlamak, Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmektir. Aynı zamanda üyelerin mesleki bilgilerini yenileyecek faaliyetlerde bulunarak daha geniş bir perspektifle mesleğini icra edebilecek donanıma sahip olmasını sağlamak sorumlulukları arasındadır. Bunun yanında, serbest olarak jeoloji hizmeti üreten büro ve şirketlerin hazırladığı mesleki ürünlerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde standartlara uygun yapılmasını sağlamaya çalışmak görevleri arasındadır.

Jeoloji Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde olduğundan, ülke kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda kendi sorumluluk alanında olan her konuda kamuyu aydınlatmak en önemli görevleri arasındadır.

İlimizde Oda faaliyetleri 1987’li yıllara dayanmaktadır.

Genel Merkezin 26.06.1993 tarihinde olağanüstü delege sistemine geçmesiyle birlikte, Samsun il temsilciliğinde 09.01.1994tarihinde İller Bankası Bölge Müdürlüğünde seçimler yapılmış, İl Temsilciliği görevini İhsan ELEMAN üstlenmiştir.

14.01.1996  tarihinde  DSİ Atakum Lokalinde yapılan seçimlerde 10 oy kullanılmıştır. Delege Asıl Üyeliğine; İhsan ELEMAN, Ahmet ÇATAL, Çağlar TOKAÇ seçilmiştir. İl Temsilciliği görevini İhsan ELEMAN üstlenmiştir. Delege yedek üyeliğine; Münir ERGİN, Alim ÇELİK, Ertan KAZANASMAZ seçilmiştir.

10.01.1998 tarihli Genel Kurul Seçimlerinde Delege asıl üyeliğine; Dinçer AĞANOĞLU, Ahmet ÇATAL, Mete TÜRKER ve Oktay EKİNCİ seçilmiş, il Temsilciliği görevini İhsan ELEMAN üstlenmiştir. Delege yedek üyeliğine Ahmet YAYLA, Münir ERGİN ve Orhan PATKAVAK seçilmiştir.

           29.12.2001 tarihinde yapılan Temsilcilik seçimlerinde 36 oy kullanılmıştır. Asıl Üyeler; Mete TÜRKER, Mustafa BAHADIR, Erdal ALANYA, Hakan ÖZDURMUŞ Erdal ÖZKOÇ, Hicabi KILIÇ, Fatih Kuşçu/Yedek Üyeler; Gül YÜZÜNCÜYILMAZ, Köksal AKIN, Ahmet ÇATAL, Çağlar TOKAÇ, Atilla ADATEPE, Meryem TELATAR, Cemalettin DEMİRCİ seçilmiştir. İl Temsilciliği görevini Mete TÜRKER üstlenmiştir.

2002 tarihine kadar Samsun İl Temsilciliği ile yürütülen Oda faaliyetleri, 2002 tarihinde Oda Genel Kurulunda Şube olma kararı alınarak çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır.

22.07.2002 yılında JMO Başkanlığı tarafından atama yoluyla Şube Yönetimi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliğine; Ahmet YAYLA, Hicabi KILIÇ, Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, Münir ERGİN, Köksal AKIN, Hakan ÖZDURMUŞ ve Çağlar TOKAÇ seçilmiştir. Şube Başkanlığı görevini Ahmet YAYLA üstlenmiştir.

           25.01.2004 tarihinde 1. Olağan GenelKurulumuz gerçekleştirilmiştir. Seçimlerde 48 oy kullanılmıştır. Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine; MeteTÜRKER, Köksal AKIN, İlknur YILDIRIM, Kasım KÜLEKCİ, Ergün ELÇİ, Orhan HARPUTOĞLU, Erdal ÖZKOÇ seçilmiştir. Şube Başkanlığı görevini Mete TÜRKER üstlenmiştir.

29.01.2006 tarihinde 2. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Seçimde 196 delegeden 95delege oy kullanmış bir oy geçersiz sayılmıştır. Görev dağılımı; Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman Alev TOSUNOĞLU, Sayman Serkan ÇAM, Yayın Üyesi Çağlar TOKAÇ, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi Hicabi KILIÇ olmuştur. Genel Genel Kurulumuza katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Yazman üyemiz Alev TOSUNOĞLU’nun 08.09.2006 tarihinde işleri nedeniyle şehir dışına gitmesinden dolayı, yerine yedek üye Ahmet YAYLA getirilmiştir. Yapılan görev dağılımında; Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman Ahmet YAYLA, Sayman Serken ÇAM, Yayın Üyesi Çağlar TOKAÇ, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi Hicabi KILIÇ olmuştur.

Şubemize Amasya, Tokat, Sinop illeri bağlıdır.Temsilciliklerde yapılan ilk seçimlerde Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Hidayet KARAKOÇ seçilmiştir.

 Şubemiz Haziran 2007 tarihinden itibaren kendine ait mekânı üyelerimizin hizmetine açmıştır. Bu konuda bizlere destek olan Genel Merkez Yöneticilerimize çok teşekkür ederiz.

27.01.2008 tarihinde 3. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Seçimde 232delegeden127 delege oy kullanmış, bir oy geçersiz sayılmıştır. Görev dağılımı; Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman Melda YILDIZ, Sayman Serkan ÇAM, Yayın Üyesi Çağlar TOKAÇ ,Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi Hicabi KILIÇ olmuştur. Genel Kurulumuza katılan üyelerimize çok teşekkür ederiz.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Ahmet Özkan KAYA, Sinop İl Temsilciliğine Özcan ÖZTEKİN seçilmiştir.

          17.01.2010 tarihinde 4. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Tek liste ile girilen seçimde 96 Delege oy kullanmıştır. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, Yazman Çağlar TOKAÇ, Sayman Serkan ÇAM, Yayın Üyesi Okan ÖZBAYKAL, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN ve Sosyal İlişkiler Üyesi Melda YILDIZ olmuştur. Katılan bütün üyelerimize teşekkür ederiz.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl Temsilciliğine Özcan ÖZTEKİN seçilmiştir.

14.01.2012 tarihinde 5. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II.Başkan Çağlar TOKAÇ, Sayman Serkan ÇAM, Yazman Melda YILDIZ, Yayın Üyesi Okan ÖZBAYKAL, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN ve Sosyal İlişkiler Üyesi Emre COŞKUNLU olmuştur. Üyelerimize teşekkür ederiz.

28.12.2012 tarihinde Şube II. Başkanı Çağlar TOKAÇ`ın istifası sebebi ile Ufuk BULUT yönetimde görev almış ve yeni görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Serkan ÇAM, Yazman Okan ÖZBAYKAL, Sayman Melda YILDIZ, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN, Yayın Üyesi Ufuk BULUT, Sosyal İlişkiler Üyesi Emre COŞKUNLU olarak belirlenmiştir.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl Temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

        18.01.2014 tarihinde 6. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Murtaza ÇALIŞKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Emre DOĞRAMACI,  Yayın Üyesi Cem ALKAN, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Didem SAFALIOĞLU olarak belirlenmiştir. Katılımcılara teşekkür ederiz.

 Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl Temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN görev almıştır.

13.02.2016 tarihinde 7. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Murtaza ÇALIŞKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Emre DOĞRAMACI,  Yayın Üyesi Cem ALKAN, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Didem SAFALIOĞLU olmuştur.

Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN seçilmiş; Mehmet Akif AYAN, Rukiye YILMAZ, Kadir YILDIRIM, Sevilay MAY temsilcilik yönetiminde görev almıştır.

 Amasya İl temsilcisi Atilla ADATEPE, temsilci yardımcısı Betül NURAL olarak belirlenmiştir.

Sinop İl temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiş, Özcan ÖZTEKİN ve Hasan Erden ÖZDEN temsilcilik yönetiminde görev almıştır.

17.02.2018 tarihinde 8. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Cem ALKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Didem SAFALIOĞLU,  Yayın Üyesi Selim GÜNAY, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Benal AYDIN olmuştur.

Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN,  Amasya İl temsilciliğine Betül NURAL, Sinop İl temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

18.01.2020 tarihinde 9. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Cem ALKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Selim GÜNAY, Yayın Üyesi Emre COŞKUNLU, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Benal AYDIN olmuştur.

 Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN,  Amasya İl temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

12.02.2022 tarihinde 10. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Cem ALKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Selim GÜNAY, Yayın Üyesi Emre COŞKUNLU, Mesleki Uygulamalar Üyesi Tolga ALTUN ve Sosyal İlişkiler Üyesi Ünal YILDIRTAN olmuştur.

Tokat İl temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN,  Amasya İl temsilciliğine Betül NURAL, Sinop İl temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

 SAMSUN 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası