TMMOB Odalar 18 Şubat 2019, Pazartesi

SAMSUN ŞUBE HAKKINDA


 

      SAMSUN ŞUBE TARİHÇESİ

Samsun ilinde Oda faaliyetleri 1987‘li yıllara dayanmaktadır.

Genel Merkezin 26.06.1993 tarihinde Olağanüstü Delege sistemine geçilmesiyle birlikte, Samsun İl Temsilciliği‘nde 09.01.1994 tarihinde İller Bankası Bölge Müdürlüğü‘nde seçimler yapılmıştır. O yıllarda Samsun İl Temsilciliğini İhsan ELEMAN yürütmekteydi.

14.01.1996 tarihinde DSİ Atakum Lokali‘nde seçimler yapılmış ve 10 oy kullanılmıştır. Delege Asıl Üyeliğine; İhsan ELEMAN, Ahmet ÇATAL, Çağlar TOKAÇ, Delege Yedek Üyeliğine; Münir ERGİN, Alim ÇELİK, Ertan KAZANASMAZ seçilmiştir.

10.01.1998 tarihli Genel Kurul Seçimlerinde Delege Asıl Üyeliğine; Dinçer AĞANOĞLU, Ahmet ÇATAL, Mete TÜRKER ve Oktay EKİNCİ, Delege Yedek Üyeliğine Ahmet YAYLA, Münir ERGİN ve Orhan PATKAVAK seçilmiştir.

29.12.2001 tarihinde yapılan Temsilcilik seçimlerinde 36 oy kullanılmıştır. Asıl Üyeler; Mete TÜRKER, Mustafa BAHADIR, Erdal ALANYA, Hakan ÖZDURMUŞ Erdal ÖZKOÇ, Hicabi KILIÇ, Fatih Kuşçu; Yedek Üyeler; Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, Köksal AKIN, Ahmet ÇATAL, Çağlar TOKAÇ, Atilla ADATEPE, Meryem TELATAR, Cemalettin DEMİRCİ seçilmiştir.

2002 tarihine kadar İl Temsilciliği ile yürütülen Oda faaliyetleri, 2002 tarihinde Oda Genel Kurulunda, Samsun İl Temsilciliğinin Şube olma kararı alınmıştır.

22.07.2002 yılında JMO Başkanlığı tarafından atama yoluyla Şube Yönetimi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri; Ahmet YAYLA, Hicabi KILIÇ, Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, Münir ERGİN, Köksal AKIN, Hakan ÖZDURMUŞ ve Çağlar TOKAÇ olarak belirlenmiştir.

25.01.2004 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulunda seçimlerde 48 oy kullanılmıştır. Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine; Mete TÜRKER, Köksal AKIN, İlknur YILDIRIM, Kasım KÜLEKCİ, Ergün ELÇİ, Orhan HARPUTOĞLU, Erdal ÖZKOÇ seçilmiştir.

Yönetimden ayrılan İlknur YILDIRIM‘ın yerine yedek üye Makbule DALBAZ getirilmiştir.

29.01.2006 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda seçimlerde 196 delegeden 95 delege oy kullanmış bir oy geçersiz sayılmıştır. Görev dağılımı; Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman; Alev TOSUNOĞLU, Sayman; Serkan ÇAM, Yayın Üyesi; Çağlar TOKAÇ, Mesleki Uygulamalar Üyesi; Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi; Hicabi KILIÇ olarak yapılmıştır.

Şubemize bağlı Amasya, Sinop ve Tokat illeriyle birlikte üye sayımız 232 ye ulaşmıştır.

Yazman üye Alev TOSUNOĞLU‘nun 08.09.2006 tarihinde işleri nedeniyle görevden ayrılmasından dolayı, yerine yedek üye Ahmet YAYLA getirilmiştir. Görev dağılımı Başkan; Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan; Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman; Ahmet YAYLA, Sayman; Serken ÇAM, Yayın Üyesi; Çağlar TOKAÇ, Mesleki Uygulamalar Üyesi; Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi; Hicabi KILIÇ olarak düzenlenmiştir.

Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Hidayet KARAKOÇ seçilmiştir.

Şubemiz Haziran 2007 tarihinden itibaren kendine ait mekânında hizmet vermektedir.

27.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurulunda seçimde 232 delegeden127 delege oy kullanılmış, bir oyun geçersiz sayılmıştır. Görev dağılımı; Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, II. Başkan GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ, Yazman; Melda YILDIZ, Sayman; Serkan ÇAM, Yayın Üyesi; Çağlar TOKAÇ, Mesleki Uygulamalar Üyesi; Mustafa Sinan KUFACI ve Sosyal İlişkiler Üyesi; Hicabi KILIÇ olarak yapılmıştır.

Temsilciliklerde yapılan seçimlerde Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Ahmet Özkan KAYA, Sinop İl Temsilciliğine Özcan ÖZTEKİN seçilmiştir.

17.01.2010 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile girilen seçimde 96 Delege oy kullanmıştır. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Kasım ÖZTEKEŞİN, Yazman Çağlar TOKAÇ, Sayman Serkan ÇAM, Yayın Üyesi Okan ÖZBAYKAL, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN ve Sosyal İlişkiler Üyesi Melda YILDIZ olarak yapılmıştır.

Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl Temsilciliğine Özcan ÖZTEKİN seçilmiştir.

15.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulunda seçimler yapılmıştır. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Çağlar TOKAÇ, Sayman Serkan ÇAM, Yazman Melda YILDIZ, Yayın Üyesi Okan ÖZBAYKAL, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN ve Sosyal İlişkiler Üyesi Emre COŞKUNLU olarak belirlenmiştir.

28.12.2012 tarihinde Şube II. Başkanı Çağlar TOKAÇ`ın istifası sebebi ile ufuk BULUT yönetime girmiş ve yeni göre dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Serkan ÇAM, Yazman Okan ÖZBAYKAL, Sayman Melda YILDIZ, Mesleki Uygulamalar Üyesi Murtaza ÇALIŞKAN, Yayın Üyesi Ufuk BULUT, Sosyal İlişkiler Üyesi Emre COŞKUNLU olarak belirlenmiştir.

Temsilciliklerde yapılan seçimlerde; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl Temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

02.02.2014 tarihinde 6.Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Murtaza ÇALIŞKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Emre DOĞRAMACI,  Yayın Üyesi Cem ALKAN, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Didem SAFALIOĞLU olarak belirlenmiştir.

Temsilciliklerde yapılan seçimlerde ise; Tokat İl Temsilciliğine Kasım Çağlayan DEMİREZEN, Amasya İl Temsilciliğine Atilla ADATEPE, Sinop İl Temsilciliğine İsmail Cenk SEZGİN seçilmiştir.

2014 Eylül tarihi itibari ile şubemiz ve temsilciliklerimizle birlikte kayıtlı 363 üyemiz ve faaliyet gösteren 46 şirket ve büromuz mevcut bulunmaktadır.

 

13-14.02.2016tarihinde7.Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Seçime tek liste ile girilmiştir.Görev dağılımı; Başkan Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ, II. Başkan Murtaza ÇALIŞKAN, Sayman Melda YILDIZ, Yazman Emre DOĞRAMACI,  Yayın Üyesi Cem ALKAN, Mesleki Uygulamalar Üyesi Mustafa MAKAS ve Sosyal İlişkiler Üyesi Didem SAFALIOĞLU olarak belirlenmiştir.

2016 yılı itibarıyla üye sayımız 371 , Tescilli büro sayımız 46  dır.

Temsilciliklerde toplantılarımızı gerçekleştirip, görev alacak arkadaşlarımızı belirledik.

Tokat temsilciliğinde görev alacak arkadaşlarımız; temsilci olarak Kasım Çağlayan DEMİREZEN görevine devam etmesi ve Mehmet Akif AYAN, Rukiye YILMAZ, Kadir YILDIRIM, Sevilay MAY olarak belirlenmiştir.

Amasya temsilciliğinde görev alacak arkadaşlarımız Atilla ADATEPE, Betül NURAL olarak belirlenmiştir.

Sinop temsilciliğinde görev alacak arkadaşlarımız İsmail Cenk SEZGİN, Özcan ÖZTEKİN, Hasan Erden ÖZDEN olarak belirlenmiştir.

Şube olarak 2008 yılından itibaren günümüze gelinceye kadar üyelerin istekleri doğrultusunda belirlenen program dâhilinde eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerlerden bazıları; Autocad kursu, Kütle Hareketleri ve Değerlendirme Yöntemleri, Laboratuar verileri ile Bilgisayar destekli Şev Stabilite Analizlerinin Değerlendirilmesi, Net cad kursu, LPG Sorumlu Müdür Eğitimi, Kamulaştırma Bilirkişi ve Sel – Heyelan Eğitimi olarak sayabiliriz.

İlimizde düzenlenen ve mesleğimizi kesen her noktada düzenlenen   sempozyumlara katkı vermekteyiz. Örneğin 19 Mayıs Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen Deprem Sempozyumunda, İKK olarak düzenlenen Samsun Kent Sempozyumunda sunum yaparak katkı verdik.

Şube olarak İlimizde gerçekleşen ve İKK önderliğinde programlanan tüm etkinliklerde görev almış ve almaya devam etmekteyiz.

Mesleğimiz adına bölgemizde yaşanan olumsuzluklara anında tepki vererek gerekli açıklamaları yapmaya devam etmekteyiz.

Sesimizi daha güçlü duyurmak adına yerli ve ulusal basında söz alıp mesleğimiz adına göz önünde olmayı ve bilgi kirliliğinden kaçınmayı genel bir ilke olarak benimsemekteyiz.

 

 

SAMSUN

ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

Bize Ulaşın

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Hatay Sokak NO:21 KOCATEPE / ANKARA
T: (+90) 312 432 30 85
F:(+90) 312 434 23 88

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. © 2005-2015 HER HAKKI SAKLIDIR