TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
10. Dönem Samsun Şube Çalışma Programı
12.02.2020
Dönem Seçiniz:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ

  1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2020 -2021)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasının işlev, işleyiş ve amaçlarını, üyelerinin, Oda organlarının görev ve yetkilerini kapsar.

Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olan Odanın amaçları ile ilgili çalışmalar başlıca dört grup altında toplanmıştır;

  • Meslek ve üyelere ilişkin çalışmalar
  • Kurumsal Çalışmalar
  • Sosyal Faaliyetler
  • Basın Faaliyetleri

1-MESLEK VE ÜYELERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

-Mesleğimizin kullanıldığı her alanda yer alarak daha kaliteli ve etkin bir konuma gelebilmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz.

-Tüm jeoloji mühendislerine ulaşmaya çalışıp, meslek odalarına üye olmalarını sağlamak, kayıtlı üyelerin bilgi güncellemelerini yapmaya devam edilecektir. Ayrıca  kurumlarda çalışan oda üyeliğinden ayrılmış meslektaşlarımızla bir araya gelerek onları tekrar odamıza kazandırmak için çalışmalar yapacağız.

-Mesleki alanlardaki hak ve sorumluluklarımızla ilgili bilgi akışını kolaylaştırmak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, uyulması zorunlu kuralların uygulanmasında etkin olunacaktır.

-Oda üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasına yönelik, yapılacak olan kurs ve seminer programları, üyelerin istekleri doğrultusunda hazırlanarak, genel merkeze gönderilecektir.

-İşsiz üyelerimizin istihdam sorununun aşmak amacıyla, mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

-Temsilciliklerimiz ziyaret edilerek, geniş katılımlı üye toplantıları yapılacaktır.

-Şube Danışma Kurulu Toplantılarında şubemize bağlı üyelerin yanında, temsilciliklerimizden de katılımının sağlanması hedeflenecektir. Şube kararlarının ortak karar haline getirilmesine yönelik çaba gösterilecektir.

-Mesleğimiz ile ilgili mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

-Mesleğin gelişmesi ve tanıtılması için çaba harcanacaktır.

 2-KURUMSAL ÇALIŞMALAR

- Yerel yönetimlerle iş birliği içinde bulunarak, mesleğimizi ilgilendiren konularda gerekli girişimlerin yapılması sağlanacaktır.

- Şubemize bağlı Tokat, Amasya, Sinop illerinde bulunan yerel yönetimlerle de iletişim halinde bulunularak temsilci olarak görev yapan arkadaşlarımızın öncülüğünde sorunlara ve çözümlere müdahil olunacaktır.

- Meslektaşlarımızın çalıştığı tüm kamu kurumları ile sürekli iletişim halinde olunarak sorunlar takip edilecektir.

- Yaşadığımız şehirde TMMOB olarak ortak paydası olduğumuz SAMÇEP VE SAOB etkinliklerinde mesleki olarak çalışmalarımıza ve katkı koymaya devam edilecek olup ayrıca diğer meslek odaları, sivil toplum örgütleri ile oda amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

3-SOSYAL FAALİYETLER

- Üyeler ile Şube yönetimi arasında iletişimin artırılması ve üyelerin bir araya getirilmesi için sosyal aktiviteler programlanacaktır.

- Üyelerimizin ve ailelerinin indirimli olarak hizmet alabilecekleri kuruluş ve mekanların sayısını arttırmak için girişimlerimiz devam edecektir.

- Temsilciliklerimiz içinde sosyal aktivite programlarının yapılmasını sağlayarak üye iletişiminin arttırılması planlanmaktadır.  

4- BASIN FAALİYETLERİ

-Yerel basın ve ulusal basın ile iletişim halinde bulunarak mesleğimizin çalışma alanı ile ilgili konularda kamuoyunu aydınlatmaya devam edilecektir.

 

Dosyalar
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası