TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Antalya Şube Hakkında

Jeoloji Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  bağlı meslek kuruluşudur. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulan, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

18 Mayıs 1974 tarihinde TMMOB bağlı 17. Oda olarak kurulan Jeoloji Mühendisleri Odası günümüzde Jeoloji mesleğini bilimsel, teknik, kamu yararı da gözeterek ülke çıkarları doğrultusunda halkımızın hizmetine en iyi şekilde sunabilmek gayreti içindedir.

 

Odamız  faaliyetlerine , 11. Dönem`de  (1988-1990)  Genel Merkez tarafından Ünal DOĞRU` nun İl Temsilcisi olarak atanması ile başlamıştır. Daha sonra  İl Temsilcilik görevini  Kutlu TANER  alarak uzun yıllar sürdürmüştür.

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`nın 17 Şubat 1996 tarihinde yapılan 15. Genel Kurulunda alınan kararla  Antalya Temsilciliğimiz Şube olmuştur ve  Burdur-Isparta  illeri de Şubemize bağlanmıştır.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulunun  25.09.1997 tarih ve 581 sayılı kararıyla atanan ilk  Şube Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmuştur.

 

Atama ile belirlenen İlk Yönetim Kurulu üyeleri

Başkan          : Kutlu TANER

II.Başkan        : Nihat DİPOVA

Yazman          : Ümit Deniz GÜVEN

Sayman         : Adil ÖKTEM

Üye                 : Hasan AKKOÇAK

Üye                 :Bülent BEKER

Üye                 :İhsan TAŞKIN

 

1.Olağan Genel Kurulu ve seçimler  10-11 Ocak 1998 tarihinde yapılmıştır.

 

Şubemiz Eylül 2000 den beri Meltem Mahallesi 3807 Sokak Arıkent Sitesi B Blok No: 13B/2 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki kendi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası