TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Güney Marmara Şube Hakkında

Jeoloji Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  bağlı meslek kuruluşudur. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulan, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

18 Mayıs 1974 tarihinde TMMOB bağlı 17. Oda olarak kurulan Jeoloji Mühendisleri Odası günümüzde Jeoloji mesleğini bilimsel, teknik, kamu yararı da gözeterek ülke çıkarları doğrultusunda halkımızın hizmetine en iyi şekilde sunabilmek gayreti içindedir.

 

2010 yılına kadar Bursa İl Temsilciliği olarak faaliyetlerini sürdüren oda organımız 10.Nisan.2010 tarihinde gerçekleştirilen 22. Olağan Genel kurulda alınan karar ile Bursa il merkezi olmak üzere Balıkesir, Yalova, Çanakkale illerini de kapsayan Güney Marmara Şubesi kurulmuştur.

Genel Merkez tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri şubemizin 1. Olağan Genel Kuruluna kadar görevlerini sürdürmüşlerdir.

14.Ocak.2012 yılında yapılan 1. Olağan Genel Kurul ve seçimler sonucunda ilk seçilmiş şube Yönetim Kurulumuz şöyledir:

GÖREVİ

ADI

Başkan

Engin ER

2.Başkan

Yunus ŞAHİN

Yazman

Sebiha YILDIZALP

Sayman

Adnan KANBUROĞLU

Mesleki Uygulamalar Üyesi

Ersel ÖZKAN

Sosyal İlişkiler Üyesi

İlkay KARTAL

Yayın Üyesi

Mehmet YILDIZ

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası