TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Trabzon Şube Hakkında

JMO TRABZONŞUBESİNİN TARİHÇESİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 1974  yılından17 Şubat 1996 tarihine kadar Genel Merkeze bağlı olarak İl Temsilciliği olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

1974–1993yılları arasında odamız İl Temsilciliği düzeyinde atama yolu ile görevlendirilen arkadaşlar tarafından temsil edildi. Bu dönem içinde Ali Rıza GÜÇ (MTA), Erdem Nejat YAZICI (MTA), Cevdet İrfan EROĞLU (MTA), Zafer BAKİ(DSİ) İl Temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı yıllar arasında Hayati YAVUZ(DSİ), Erdoğan ŞAHİNOĞLU (DSİ), Ali VAN (KTÜ), Süleyman AKSU (KÖY HİZ.), Ahmet YAĞCI (BAYINDIRLIK İL MÜD.), Cemil YILMAZ (KTÜ), Salih KÖSEOĞLU (İLLERBANKASI), AYŞE MELEK (TCK), ŞENOL ÇAPKINOĞLU (KTÜ), KEMAL TASLI (KTÜ), Fatma GÜLTEKİN (KTÜ), Mustafa TAVŞANOĞLU (KÖY HİZ.), Şahap MELEK (İLLER BANKASI),Bülent YALÇINALP (KTÜ), Deniz GÖÇ (MTA) işyeri temsilciliği görevini yürüttüler.

1993 yılının ilk altı ayında Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği yoğun bi rçalışma dönemi geçirmiş, etkinliklerin artması sonucu çalışmaların temsilcilik düzeyinde yürütülmesi zorlaşmıştı. Bunun üzerine işyeri temsilcileri ile görüşülerek Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği’nin yedi (7)kişilik bir kurul tarafından yürütülmesine karar verildi. Bu yönetim kurulunda, 

Zafer BAKİ (DSİ)Bülent YALÇINALP (KTÜ), Deniz GÖÇ (MTA), Ahmet YAĞCI (BAYINDIRLIK), Mustafa TAVŞANOĞLU (KÖY HİZ.), Şahap MELEK (İLLER BANKASI), C. İrfan EROĞLU (MTA) görev aldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası 14. Genel Kurulu öncesi, üye sayısı 5000’i geçtiği için tüzükteki ilgili maddeler delege sistemine göre uyarlanarak JMO Yönetim Kurulu tarafından delege seçimlerinin yapılacağı iller tespit edilmişti. Buna göre Trabzon İl Temsilciliği’ne bağlı iller Trabzon (merkez) olmak üzere Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Ardahan, Kars ve Erzurum olarak belirlendi.

1994 yılına kadar atama yolu ile belirlenen il temsilciliği görevi bu yıl seçimle tespit edildi. 6 Şubat 1994’de Eba Çarşısı’nda kiralık olarak kullanılan büroda yapılan seçimlere 42 kişi katılmıştı. O tarihlerde kayıtlı üye sayısı 250kadardı. Seçim sonucunda Zafer BAKİ İl Temsilcisi oldu. 26–27 Şubat 1994tarihinde yapılacak olan JMO 14. genel kuruluna katılan Trabzon il temsilciliği delegasyonu 6 Şubat 1994 tarihinde yapılan seçimlerle belirlenen şu isimlerden oluşmaktaydı.


 Zafer BAKİ,  Hayati YAVUZ, Deniz GÖÇ, Ali Rıza GÜÇ, Turgut DOKSANBİR, C. İrfan EROĞLU, Ali İhsan ERÇİN, Fikri BULUT, M. Ziya KIRMACI, Hüseyin Avni KARANİS, Önder KURAL, Şahap MELEK, Mehmet BAKİ

02.07.1994 tarihinde Trabzon il temsilciliğini ziyaret eden JMO yönetim kurulu Trabzon’da şube kurulması doğrultusunda çalışmaların başlatılmasını ve bu çalışmaları yürütecek il temsilciler kurulunun belirlenmesini istemişti.

15. Genel Kurul öncesi merkez yönetim kurulu karar alarak şube ve temsilciliklerde 13–14Ocak 1996 tarihinde yapılacak olan delege seçimlerinin yerini ve seçim merkezlerinin bağlı olduğu illeri belirlemişti. Buna göre Trabzon İl Temsilciliğine Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan illeri bağlandı.

17 Şubat 1996 tarihinde yapılan TMMOB JMO 15. Olağan Genel Kurulunda Trabzon İl Temsilciliği’nin şube olmasına ve yukarıdaki illerin şubeye bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi 17 Şubat 1996 tarihinden itibaren şube olarak faaliyetlerini sürdüren odamızın ilk şube başkanlığını Zafer BAKİ yaptı.

Genel Merkez tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri şubenin 1.Olağan Genel Kuruluna kadar görevlerini sürdürmüşlerdir. 10-11 Ocak 1998tarihleri arasında yapılan şube 1. Olağan Genel Kurulundan sonra belirlenen yönetim kurulunda;

Hayati YAVUZ (Başkan), Ahmet YAĞCI (2.Başkan), Zafer BAKİ (Yazman), Derya TUĞLU(Sayman), Deniz GÖÇ (Üye), Zafer ASLAN (Üye), İskender KURT (Üye) görev aldı.

Şubenin 2. Olağan Genel Kurulu 25-26 Aralık 1999 tarihlerinde yapılmış ve yeni yönetim kurulunda;

Tuncay ÖZARMAN (Başkan), Kemal AKDAĞ (2. Başkan), Mehmet BAKİ (Yazman), Torun YILMAZ (Sayman),Erdem Nejat YAZICI  (Üye), Murat ER (Üye), Fatma GÜLTEKİN (Üye) görev aldı.

29–30 Aralık 2001 tarihinde JMO Trabzon Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulunda;

Tuncay ÖZARMAN (Başkan), Kemal AKDAĞ (2. Başkan), Erdem Nejat YAZICI (Yazman), Torun YILMAZ (Sayman), Fatma GÜLTEKİN (Üye), Mehmet BAKİ (Üye), Semih PEKER (Üye) görev almıştır.

24–25 Ocak 2004 tarihinde JMO Trabzon Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulunda;

Tuncay ÖZARMAN (Başkan), Erdem Nejat YAZICI (2. Başkan), Semih PEKER (Yazman), Torun YILMAZ (Sayman), Fatma GÜLTEKİN (Üye), Mehmet BAKİ (Üye), Ahmet ŞİRİN (Üye) görev aldı.

28–29 Ocak 2006 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu ve yeni yönetim kurulunda;

Tuncay ÖZARMAN (Başkan), Erdem Nejat YAZICI (2. Başkan), Semih PEKER (Yazman), Torun YILMAZ (Sayman), Fatma GÜLTEKİN (Üye), Mehmet BAKİ (Üye), Ahmet ŞİRİN (Üye) görev aldı.

2-3Ocak 2010 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu tek liste halinde gerçekleştirildi yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semih Peker, II. Erdem Nejat Yazıcı, Yazman Emine Şevketbeyoğlu, Sayman Torun Yılmaz , Mesleki Uygulamalar Üyesi Ahmet Şirin, Yayın Üyesi Hakan Ersoy, Sosyal İlişkiler Üyesi Süleyman Baydar görev aldı.

2-3Ocak 2010 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu tek liste halinde gerçekleştirildi yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semih Peker, II. Başkan Süleyman Baydar, Yazman Torun Yılmaz, Sayman Emine Şevketbeyoğlu, Üye Semi Hamzaçebi, Üye Arzu Fırat Ersoy, Üye Osman Yazıcı görev aldı.

14-15Ocak 2012 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semih Peker, II. Başkan Süleyman Baydar, Yazman Arzu Fırat Ersoy, Sayman Emine Şevketbeyoğlu, Üye Semi Hamzaçebi, Üye Emin Ali Yazman, Üye Osman Yazıcı görev almıştır.

25-26Ocak 2014 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semih Peker, II. Başkan Süleyman Baydar, Yazman Arzu Fırat Ersoy, Sayman Emine Şevketbeyoğlu, Üye Semi Hamzaçebi, Üye Emin Ali Yazman, Üye Osman Yazıcı görev aldı.

Şube Başkanı Semih Peker’ in istifası ile yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim oluşturulmuş ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semi Hamzaçebi, II. Başkan Süleyman Baydar, Yazman Osman Yazıcı, Sayman Hakan Genç, Üye Fatma Hoş Çebi, Üye İsmail Günan, Üye Uğur Murat Konak görev aldı.

23-24 Ocak 2016 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semi Hamzaçebi, II. Başkan Bekir Çelik, Sayman Hakan Genç, Yazman Osman Yazıcı, Mesleki Uygulamalar Üyesi Aykut Akgün, Sosyal İlişkiler Üyesi Volkan Yazıcı, Yayın Üyesi Murat Karahan görev aldı.

13-14 Ocak 2018 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semi Hamzaçebi, II. Başkan Aykut Akgün, Sayman Hakan Genç, Yazman Arzu Fırat Ersoy, Mesleki Uygulamalar Üyesi Osman Yazıcı, Sosyal İlişkiler Üyesi Neşe Kılıç, Yayın Volkan Yazıcı görev aldı.

11-12 Ocak 2020 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semi Hamzaçebi, II. Başkan Aykut Akgün, Sayman Hakan Genç, Yazman Arzu Fırat Ersoy, Mesleki Uygulamalar Üyesi Osman Yazıcı, Sosyal İlişkiler Üyesi Neşe Kılıç, Yayın Volkan Yazıcı görev aldı.

22-23 Ocak 2022 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulunda;

Başkan Semi Hamzaçebi, II. Başkan Arzu Fırat Ersoy, Sayman Aygül Ayar, Yazman Osman Yazıcı, Mesleki Uygulamalar Üyesi E. Özker Öztürk, Sosyal İlişkiler Üyesi Neşe Kılıç, Yayın Volkan Yazıcı görev aldı.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası