TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Trabzon Şube Hakkında

JMO TRABZON ŞUBESİNİN TARİHÇESİ

18 Mayıs 1974 tarihinde kurularak çalışmaya başlayan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) büyüyen Türkiye’mizde jeoloji mesleğini daha da geliştirerek halkımızın hizmetine sunabilmek için ülke geneline yayılan daha katılımcı ve demokratik bir örgütlenme şekline ihtiyaç duymuştur. Doksanlı yıllarda üye sayısının beşbinleri aştığı bir odayı tek bir merkezden yürütmenin zorluğu gözönüne alınarak şube ve temsilciliklerin açılması kararlaştırıldı. Bu kararlar doğrultusunda, ilkin İstanbul Şubesi (27.06.1992) daha sonra İzmir Şubesi açıldı. İlerleyen yıllarda bunlara başka Şube ve temsilcilikler eklendi.

Jeoloji Mühendisleri Odası bugün 11 şube ve 58 temsilcilikle örgütlenerek çalışmalarına devam etmektedir. (20. Dönem Çalışma Raporu)

1974 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının kurulmasından sonra 1996 yılına kadar odamız Trabzon’da işyeri ve il temsilciliği düzeyinde temsil edilmiştir.

1974–1993 yılları arasında odamız İl Temsilciliği düzeyinde atama yolu ile görevlendirilen arkadaşlar tarafından temsil edildi. Bu dönem içinde Ali Rıza GÜÇ (MTA), Erdem Nejat YAZICI (MTA), Cevdet İrfan EROĞLU (MTA), Zafer BAKİ (DSİ) İl Temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı yıllar arasında Hayati YAVUZ (DSİ), Erdoğan ŞAHİNOĞLU (DSİ), Ali VAN (KTÜ), Süleyman AKSU (KÖY HİZ.), Ahmet YAĞCI (BAYINDIRLIK İL MÜD.), Cemil YILMAZ (KTÜ), Salih KÖSEOĞLU (İLLER BANKASI), AYŞE MELEK (TCK), ŞENOL ÇAPKINOĞLU (KTÜ), KEMAL TASLI (KTÜ), Fatma GÜLTEKİN (KTÜ), Mustafa TAVŞANOĞLU (KÖY HİZ.), Şahap MELEK (İLLER BANKASI), Bülent YALÇINALP (KTÜ), Deniz GÖÇ (MTA) işyeri temsilciliği görevini yürüttüler.

Mesleki faaliyetlerini sürdürün temsilciliğimiz 13 Temmuz 1988 tarihinde Ankara’da yapılan “Heyelanlar ve Çatak Örneği” konulu panelin oluşturulmasında görev alarak kamuoyunun bilgilenmesini sağlamıştır.

1993 yılının ilk altı ayında Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği yoğun bir çalışma dönemi geçirmiş, etkinliklerin artması sonucu çalışmaların temsilcilik düzeyinde yürütülmesi zorlaşmıştı. Bunun üzerine işyeri temsilcileri ile görüşülerek Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği’nin yedi (7) kişilik bir kurul tarafından yürütülmesine karar verildi (Haber Bülteni 93/4-5 S.41).

Bu yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktaydı.

 1. Zafer BAKİ (DSİ)
 2. Bülent YALÇINALP (KTÜ)
 3. Deniz GÖÇ (MTA)
 4. Ahmet YAĞCI (BAYINDIRLIK)
 5. Mustafa TAVŞANOĞLU (KÖY HİZ.)
 6. Şahap MELEK (İLLER BANKASI)
 7. C. İrfan EROĞLU (MTA)

Bu dönemde Trabzon Belediyesi ile yapılan toplantılardan sonra inşaat ruhsat taleplerinde Jeoloji Mühendisleri tarafından hazırlanan jeolojik-jeoteknik raporların yapılması zorunlu hale getirildi. (Haber Bülteni 93/4-5 S.41)

Jeoloji Mühendisleri Odası 14. Genel Kurulu öncesi, üye sayısı 5000’i geçtiği için tüzükteki ilgili maddeler delege sistemine göre uyarlanarak JMO Yönetim Kurulu tarafından delege seçimlerinin yapılacağı iller tespit edilmişti (Haber Bülteni 93/6 S.11). Buna göre Trabzon İl Temsilciliği’ne bağlı iller Trabzon (merkez) olmak üzere Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Ardahan, Kars ve Erzurum olarak belirlendi.

1994 yılına kadar atama yolu ile belirlenen il temsilciliği görevi bu yıl seçimle tespit edildi. 6 Şubat 1994’de Eba Çarşısı’nda kiralık olarak kullanılan büroda yapılan seçimlere 42 kişi katılmıştı. O tarihlerde kayıtlı üye sayısı 250 kadardı. Seçim sonucunda Zafer BAKİ İl Temsilcisi oldu. 26–27 Şubat 1994 tarihinde yapılacak olan JMO 14. genel kuruluna katılan Trabzon il temsilciliği delegasyonu 6 Şubat 1994 tarihinde yapılan seçimlerle belirlenen şu isimlerden oluşmaktaydı (Haber Bülteni 94/1 S.31). 

1- Zafer BAKİ                

2- Hayati YAVUZ             

3- Deniz GÖÇ               

4- A. Rıza GÜÇ               

5- Turgut DOKSANBİR        

6- C. İrfan EROĞLU            

7- Ali İhsan ERÇİN

8- Fikri BULUT

9- M. Ziya KIRMACI

10- Hüseyin Avni KARANİS

11- Önder KURAL

12- Şahap MELEK

13- Mehmet BAKİ

02.07.1994 tarihinde Trabzon il temsilciliğini ziyaret eden JMO yönetim kurulu Trabzon’da şube kurulması doğrultusunda çalışmaların başlatılmasını ve bu çalışmaları yürütecek il temsilciler kurulunun belirlenmesini istemişti (Haber Bülteni 94/4 S.22).

Faaliyetlerini etkin olarak sürdüren Trabzon İl Temsilciliği ile Trabzon Belediyesi arasında “Sağlıklı Kentleşme için Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” 22.03.1995 tarihinde imzalanarak sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmanın bilimsel esaslara ve mesleki kurallara dayalı olarak yaşama geçirilmesi amaçlanmıştır (Haber Bülteni 95/2–3 S.16)

16–20 Ekim 1995 tarihinde KTܒde Jeoloji Mühendisliği Eğitimi ve Öğretiminin 30. yılı dolayısı ile düzenlenen “30. Yıl Sempozyumu” nda temsilciliğimiz etkin görev almıştır.

15. Genel Kurul öncesi merkez yönetim kurulu karar alarak şube ve temsilciliklerde 13–14 Ocak 1996 tarihinde yapılacak olan delege seçimlerinin yerini ve seçim merkezlerinin bağlı olduğu illeri belirlemişti. Buna göre Trabzon İl Temsilciliğine Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan illeri bağlanmıştır (Haber Bülteni 95/5 S.16).

17 Şubat 1996 tarihinde yapılan TMMOB JMO 15. Olağan Genel Kurulunda Trabzon İl Temsilciliği’nin şube olmasına ve yukarıdaki illerin şubeye bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi (Haber Bülteni 96/1 S.7). Genel Kurul’da yapılan bu oylamada Ali Rıza GÜÇ, Torun YILMAZ, Zafer BAKİ, Önder KURAL Trabzon delegasyonu olarak yer aldılar.

17 Şubat 1996 tarihinden itibaren şube olarak faaliyetlerini sürdüren odamızın ilk şube başkanlığını Zafer BAKİ yaptı.

10–11 Ocak 1998 tarihinde yapılan JMO Trabzon Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu’na katılım düşük olmuş, 24 üyenin katıldığı seçimlerde yönetim kuruluna şu arkadaşlar seçilmişti (Haber Bülteni 98/1–2 S.8).

 1. Hayati YAVUZ (Başkan)
 2. Ahmet YAĞCI (2.Başkan)
 3. Zafer BAKİ (Yazman)
 4. Derya TUĞLU (Sayman)
 5. Deniz GÖÇ (Üye)
 6. Zafer ASLAN (Üye)
 7. İskender KURT (Üye)

25–26 Aralık 1999 tarihlerinde yapılan JMO Trabzon Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu’nda aşağıdaki arkadaşlar yeni yönetim kuruluna seçilerek göreve başladılar (Haber Bülteni 99/4 S.89). İki liste halinde yapılan seçimlerde kazanan liste 65 oy almıştı.

1. Tuncay ÖZARMAN (Başkan)

2. Kemal AKDAĞ (2. Başkan)

3. Mehmet BAKİ (Yazman)

4. Torun YILMAZ (Sayman)

5. Erdem Nejat YAZICI  (Üye)

6. Murat ER (Üye)

7. Fatma GÜLTEKİN (Üye)

Bu tarihlerde ülkemizde yaşanan deprem felaketleri Jeoloji Mühendisliği’nin önemini ve güncelliğini daha da arttırmıştı. Oda faaliyetleri büyümüş, üye sayıları çoğalmıştı. Yoğun faaliyetlerin sürdürüldüğü bu dönemde odanın kurumsallaşmasını sağlamak ve üyelerimizle dayanışmayı arttırarak daha etkin faaliyetlerde bulunmak için geniş bir mekâna ihtiyaç duyuluyordu. Bu ihtiyaç genel merkezle görüşüldü ve genel merkezin onayı alınarak Trabzon’da oda amaçlarına uygun bir daire bulundu. Bu daire 06.04.2001 tarihinde satın alınıp içinde tadilat yapılarak bugünkü haline getirildi. Eba Çarşısı’ndaki küçük, kiralık bürodan çıkılarak yeni odaya taşınıldı. 16 Ekim 2001 tarihinde Genel Başkanımız Aydın ÇELEBİ’nin de katılımı ile yapılan bir törenle oda faaliyetleri yeni mekânında sürdürülmeye başlandı.

Bu dönemde özellikle kurumsallaşma için yoğun çaba sarf edilmiştir. Resmi kurum ve kuruluşlarla, üniversiteyle, sivil toplum örgütleriyle, işyeri ve il temsilcileriyle, meslektaşlarımızla, medya ile yoğun temaslar kurarak oda etkinliğinin artırılmasına çalışıldı.

29–30 Aralık 2001 tarihinde JMO Trabzon Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan seçimlerde 41 oy kullanıldı. Yeni yönetim kurulu ve görevleri şu şekilde belirlendi (Haber Bülteni 2002/1-2 Sayfa 25). 

1. Tuncay ÖZARMAN (Başkan)

2. Kemal AKDAĞ (2. Başkan)

3. Erdem Nejat YAZICI (Yazman)

4. Torun YILMAZ (Sayman)

5. Fatma GÜLTEKİN (Üye)

6. Mehmet BAKİ (Üye)

7. Semih PEKER (Üye)

Kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını sürdüren şubemiz bu dönemde daha çok mesleki faaliyetlere önem vermiştir. Pek çok faaliyet arasından bazılarını şöyle sıralayabiliriz. “Rize’de Doğal Afetler ve Kentleşme”, “Gümüşhane’de Anadolu’nun Petrolü Bor”, “Gümüşhane’de Doğal Afetler ve Kentleşme”, “Trabzon’da Çöp Sorunu”, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli”, “Doğu Karadeniz’de Doğal Afetler ve Kentleşme” konulu panel ve sempozyumlar, hafta sonları şube binamızda pek çok konferans ve sunum yapıldı. Trabzon ve diğer Belediyelerle yapılan temaslardan sonra jeolojik ve jeoteknik zemin etütlerinde sondaj yapma gerekliliği sağlandı. Trabzon Belediyesi’nde yapı kullanma ruhsatı isteminde Jeoloji Mühendisi imzası koşulu getirildi. Daha önceleri Ankara’ya gönderilen jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporlarının bundan böyle Trabzon’da onaylanması sağlandı.

24–25 Ocak 2004 tarihinde JMO Trabzon Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi (Haber Bülteni 2004/1 S.9). İki liste halinde yapılan seçimlerde 222 oy kullanıldı, 143 oy alan pembe liste yönetimi kazandı. Yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde yapıldı.

1.   Tuncay ÖZARMAN (Başkan)

2.   Erdem Nejat YAZICI (2. Başkan)

3.   Semih PEKER (Yazman)

4.   Torun YILMAZ (Sayman)

5.   Fatma GÜLTEKİN (Üye)

6.   Mehmet BAKİ (Üye)

7.   Ahmet ŞİRİN (Üye)

Bu dönem içinde mesleki faaliyetlere devam edildi. Bu etkinliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. “Doğu Karadeniz Bölgesi Mağaraları”, “ Yer Bilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları”, “Erzurum’da Deprem ve Kentleşme”, “Değirmendere Havzasında Su Kalitesi ve Kirliliği”, “ Dünyanın Jeolojik Harikaları”, “Katı Atıkların Bertarafı ve Trabzon Örneği”, “Giresun’ da Doğal Afetler ve Kentleşme”, “Ordu’da Doğal Afetler ve Kentleşme”, “KTÜ      40. Yıl Jeoloji Sempozyumu” konulu panel ve sempozyumlar yapıldı. Trabzon İl Genel Meclisinde Karadeniz Bölgesinin Jeolojik sorunlarını dile getiren sunum ve sine vizyon gösterimi yapıldı. Trabzon’da Çamoba, Bektaş, Kireçhane, Çilekli, Bengisu gibi yerlerin mücavir alan sınırları içerisine alınması ve sondajlı jeoteknik zemin etütlerin yapılması sağlanmıştır.

28–29 Ocak 2006 tarihinde JMO Trabzon Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu tek liste halinde gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde 105 oy kullanıldı. Yönetim Kurulu 104 oy alarak yeni görevine başladı. Yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu. 

1. Tuncay ÖZARMAN (Başkan)

2. Erdem Nejat YAZICI (2. Başkan)

3. Semih PEKER (Yazman) 

4. Torun YILMAZ (Sayman)

5. Fatma GÜLTEKİN (Üye)

6. Mehmet BAKİ (Üye)

7. Ahmet ŞİRİN (Üye)

 
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası