TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Denizli Şube Komisyonları
3. Dönem Enerji Ve Jeotermal Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

3. Dönem Çevre Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

3. Dönem Hidrojeoloji Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

3. Dönem Maden Ve Endüstriyel Hammaddeler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

3. Dönem Doğal Afetler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

3. Dönem Jeoteknik Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

3. Dönem Sosyal-Kültürel Ve Teknik Faaliyetler Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 25.02.2006

10. Dönem Jeopark- Jeomiras Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 01.02.2021

10. Dönem Jeoteknik Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 01.02.2021

10. Dönem Enerji Ve Jeotermal Komisyonu

Göreve Başlama Tarihi 22.02.2021

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası