TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SAMSUN DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ ŞUBE BAŞKANIMIZ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
03 Temmuz 2012 tarihinde gece başlayan yağış sonucu Samsun`un Canik ilçesinde yaşanan sel felaketinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA

03 Temmuz 2012 tarihinde gece başlayan yağış sonucu Samsun‘un Canik ilçesinde yaşanan sel felaketinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Söz konusu afet bölgesinde Jeolojik olarak eski dere yatağı alüvyonları mevcuttur. (Blok, çakıl, kum, kil, silt yer yer balçık ve turbalı seviyelerden oluşmaktadır.)

Bu sahadan Mert ırmağı ve Yılanlı dere birleşerek sanayi bölgesinden denize ulaşmaktadır. Kavak ilçe sınırlarından başlayan Mert ırmağı drenaj alanı mevsim normalinin üzerinde taşıdığı su kütlesi ile taşkına sebep olmuştur.

Aşırı yağışın beraberinde getirdiği ağaç ve malzemeler sel baskınının olduğu sahada köprüyü tıkayarak, bariyer görevi üstlenmiş su kütlesine karşı koyamayan köprü tahrip olarak yatak boyunca yoğun su boşalımına neden olmuştur.

Yörede saat 22.00 da başlayıp sabah 04.00 e kadar süren yağış taşkın sahasındaki yeraltı suyunun aşırı doymasına neden olmuş, gelen yüzeysel suların tamamı yüzeysel akış halinde gerçekleşmiştir.

Sel sahasında böyle sonuçların bir daha yaşanmaması için;

Yerleşim alanları içinde yer alan tüm drenaj havzaları (boşalım alanları) makro bazda ele alınmalı uygun projeler üretilmelidir. Söz konusu sahalarda yapılaşmaya yönelik çalışmalarda, Dere Yatağında yapılan ıslahların Revize projelerle seddelerin max debiye göre projelendirilip yükseltilmesi, akarsu yatağı boyunca kapanların yapılması, ulaşımı sağlayan, köprülerin ise sedde üstkotları esas alınarak inşası gerekmektedir.

Söz konusu sahada, bundan sonraki yapılaşmalarda bodrum katları inşa edilmemeli, bunun yerine su basmanı projelendirilmelidir.

Yerleşime Esas Jeoljik-Jeoteknik Zemin etütleri hazırlanırken kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak gerekli dökümanların alınmasında hassasiyet gösterilmeli, yöresel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Canik Belediyesi sınırları içinde yer alan Devgeriş deresinde meydana gelen taşkın olayın ise dere yatağı daraltılarak üzerine alışveriş merkezi yapılmasından kaynaklanmıştır.

Derelerin boşalım alanları uzun mesafelerde kapalı menfez ve büzlerle geçilmemeli, boşalım yatağının ıslahla geçilmesine özen gösterilmelidir.

Yerleşime yönelik yer seçimleri esnasında, bölgesel şartlar dikkatli değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirmeyi yapacak ekip gerekli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmalı, kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalıdır.

Tüm belediyelerde teknik donanıma sahip deneyimli jeoloji mühendisi mutlaka bulunmalıdır.

Böyle afetleri bir daha yaşamamak için taşkın sahası içinde yer alan dere yataklarındaki yapılaşmalardan kaçınmalı ve yer seçimlerinde gerekli özen gösterilmelidir.

 JMO SAMSUN ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA

                       Gül YÜZÜNCÜ YILMAZ

                                 Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 3136
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası