TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
DENİZLİ ŞUBE DEPREM BASIN AÇIKLAMASI

Çok Değerli Basın Mensupları:

 

            Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Denizli tektonik aktivitenin en yoğun olduğu bölgelerden birinde bulunmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda deprem fırtınası olarak tabir ettiğimiz bir deprem yoğunluğu yaşamaktayız. Yaşadığımız bu deprem yoğunluğu değerli bilim adamlarımız tarafından farklı yorumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Yapılan açıklamalarda görülen odur ki genel olarak olan depremlerden bahsedilmekte ve bu deprem yoğunluğunun kaynağı belirlenememektedir. Halbuki bu güne kadar söylediğimiz; depremin oluşmasını sağlayan fayların özelliklerini belirleyerek deprem karakterinin çözümlenmesi gerektiğidir.

            Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak deprem hareketlerini en yakından izleyen kurumlardan birisi olduğumuzu düşünüyorum. Bizim yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerde tespitlerimiz daha önce yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz şekliyle son günlerde yaşadığımız depremlerin başlangıcı olarak 24.12.2008 tarihinde saat:03.28 de yaşanan 3.7 şiddetindeki depremi sayabiliriz. Bu deprem Babadağ fayı olarak adlandırdığımız fayın doğu ucunda meydana gelmiş ve hareketin başlamasına sebep olmuştur.

 Bu depremden sonra 26-27-28 ve 29 Aralık 2008 tarihlerinde yoğun deprem aktivitesi yaşanmıştır. Bu tarihten sonra yoğunluğunu azaltan depremler 01.03.2009 tarihinde tekrar yoğunluk kazanmış ve sadece bu bölgede büyüklüğü 2.6 ile 3.3 arasında değişen 80 civarında deprem olmuştur.

Bu güne kadar yaptığımız açıklamalarda son zamanlarda yaşanan depremlerin karakterinin, şimdiye kadar İlimizde yaşanan depremlerden farklı karaktere sahip olduğunu belirtmiştik. Denizli‘de bu güne kadar yaşadığımız depremler aynı fay hattı üzerinde ve derinlikleri yaklaşık olarak 5 km. civarında görülürken, son zamanlarda yaşadığımız depremlerin farklı fay hatlarında olduğunu ve derinliklerin 15-20 km.‘ lerde olduğu görmekteyiz.

 Bu da güney sınır fayı olarak adlandırdığımız Babadağ fayının hareketlendiği ve bu fay üzerinde olan bir depremin diğer fayları da tetiklediği anlamını taşır ki depremlerin oluş noktaları ve dağılışı bize bunu göstermektedir. Babadağ sınır fayının kuzeyinde bulunan diğer fayların bu fay hareketinden etkilenmesi ile deprem fırtınası dediğimiz yoğun tektonik hareket ortaya çıkmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Babadağ fay hattının hareketidir.Bunun en büyük sebebi Denizli için en tehlikeli fay hattının Babadağ fay hattı olmasıdır. Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak şubat ayı içersinde (18.02.2009) yaptığımız açıklamada Babadağ fay hattından dolayı denizli merkez üslü orta şiddette bir depremin yaşanabileceğini belirtmiştik. İlimizde diğer fay hatlarında olabilecek depremlerin Denizli Merkez üslü bir deprem oluşturması ihtimal dışı olduğu için incelenmesi gereken fay hattı Babadağ Fay hattıdır.

Değerli bilim adamlarının ve kurumlarımızın ilimizdeki deprem aktivitesini farklı şekillerde yorumlamasıyla bugün beklenen deprem olarak farklı büyüklükler konuşulmaktadır. Bu noktada da incelenmesi gereken en önemli veri Babadağ Fayının bu güne kadar ürettiği deprem büyüklüğüdür. İlimizde1900 yılından bu güne kadar meydana gelen 5.0 ve üzeri depremler incelenirse olma ihtimali olan deprem büyüklüğü yaklaşık olarak ortaya çıkacaktır.

İlimizde;

Babadağ Fay hattı üzerinde meydana gelen depremler:

Babadağ Merkezli:

            Tarih: 07.08.1910        Büyüklük: 5.3   Derinlik: 30 km            Saat:2145

            Tarih: 15.08.1976        Büyüklük: 5.3   Derinlik: 11 km            Saat:1856

 

Sarayköy Merkezli:

Tarih: 21.06.1961        Büyüklük: 5.4   Derinlik: 60 km            Saat:1604

 

Denizli Merkezli:

            Tarih: 20.09.1900      Büyüklük: 5.0            Derinlik: 37.8 km      --       

            Tarih: 19.08.1976      Büyüklük: 5.0            Derinlik: 20 km         Saat:0112

Honaz Fay hattı üzerinde meydana gelen depremler:

Honaz Merkezli:

            Tarih: 24.02.1989        Büyüklük: 5.0   Derinlik: 10 km            Saat:0040

Pamukkale Fay hattı üzerinde meydana gelen depremler:

Honaz Merkezli:

            Tarih: 13.06.1965        Büyüklük: 5.7   Derinlik: 33 km            Saat:2001

            Tarih: 21.04.2000        Büyüklük: 5.2   Derinlik: 14.7 km         Saat:1323

Akköy Merkezli:

Tarih: 01.09.1925        Büyüklük: 5.6   Derinlik: 15 km            Saat:0816

Tarih: 11.03.1963        Büyüklük: 5.5   Derinlik: 40 km            Saat:0727

            Buldan Bölgesinde:

            Tarih: 13.01.1926        Büyüklük: 5.7   Derinlik: 10 km            Saat:0146

            Tarih: 23.07.2003        Büyüklük: 5.2   Derinlik: 5.0 km           Saat:0456

            Tarih: 26.07.2003        Büyüklük: 5.6   Derinlik: 4.3 km           Saat:0836

            Tarih: 26.07.2003        Büyüklük: 5.0   Derinlik: 5.0 km           Saat:0100

Bu açıklamalardan sonra eğer biz ilimizde meydana gelen depremlerin Babadağ Fay hattından kaynaklandığını ve Denizli merkezli olduğunu tespit ediyorsak( Bizim tespitlerimiz bu yönlüdür). Bu faydan şimdiye kadar olmuş deprem büyüklüklerini göz önüne almamız gerekir. Babadağ fay hattımız, Denizli merkezli olarak bu güne kadar 1900 ve 1976 yıllarında iki adet 5.0 büyüklüğünde deprem üretmiştir. Yapılması gereken değerlendirmeler bu yönlü olmalı ve gündemde olan depremin de Babadağ Fay hattından olması durumunda en fazla 5.0 büyüklüğünde olacağı göz önünde tutulmalıdır.

Tabi ki bütün bu değerlendirmeleri yaparken bu günkü teknoloji ile depremin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını tespit etmemizin mümkün olmadığını unutmamalıyız.

 Bu nedenle bizim yapmamız gereken depreme her zaman hazırlıklı olmaktır. Depremin ne zaman kaç büyüklüğünde olduğunu bilme şansımız olmadığına göre Öncelikle binalarımızı sağlam yapmalı, bulunduğumuz noktada deprem anında nasıl davranacağımızı öğrenmeliyiz, çocuklarımızın ve bizlerin okul içersinde deprem davranışını ev içersinde ve bulunulması muhtemel yerlerde deprem davranışlarını öğrenmemiz gerekir.

Kurumlar olarak vatandaşlarımızı bu yönde bilgilendirmeliyiz.

Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız.

 

Teşekkür ederiz.

 

  

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

DENİZLİ ŞUBESİ

  

                                                                                                        06.03.2009

Okunma Sayısı: 3167
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası