TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Yıldonümünde Yaptığımız Basın Açıklamaları

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ YILDÖNÜMÜNDE YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMALARI
İZMİR ŞUBE
15.12.2008 (Son Güncelleme: 05.01.2009 11:12:06)

17 ağustos 1999 Marmara Depreminin9. yıldönümünde Sube Basın açıklamamız yapılmıştır.Bu arada Yeni Asır TV de yayinlanan Ekonomi Gundemi programina katilan Sube 2.Başkanimiz  Hakkı Batur Demiray Izmirin Depremselligi ile ilgili konularda bilgiler vermis,yani sira Yapi Denetim Kanununda ve Belediyelerin Imar Darelerinde Jeoloji Muhendislerinin mutlaka yeralmasi gerekliligini vurgulamistir.. Mugla temsilciligimizin  Bodrumda zemin etutleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ise basında geniş olarak yeralmıştır....

Sube Basın Açıklamamız;

17 AĞUSTOS‘ un Yıldönümünde  bölgemiz depremselliği ve Yapılması Gerekenler

İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki depremler bölgemizin doğrultu atımlı fayların kontrolünde şekil  değiştirdiğini göstermektedir. Bu şekil değişikliğinin, akademisyenlerimiz tarafından bölgesel ölçekte İzmir (Gümüldür) ve Balıkesir (Bigadiç) arasındaki kuşak boyunca meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu zonun doğu kenarı Kuşadası Körfezi-Torbalı-Kemalpaşa -Akhisar-Bigadiç hattı üzerinde yeralır. Bu hattın batısında kalan ve Karaburun‘a kadar gözlenen faylarda yine akademisyenlerimizce aynı fay sistemi içinde ele alınmakta ve bölgenin deprem potansiyeli bu fay kuşağının varlığı gözetilerek değerlendirilmektedir. Bu fay kuşağının Kuzey Anadolu Fayı ile olan ilişkisi, acil çözüm bekleyen en önemli araştırma projelerinden biridir.

İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki depremlerin hasar belirleme çalışmalarında elde edilen verilerden ilk ikisi:

1-Yerleşimlerin diri fay zonları üzerinde yer alması,

2- Bu fay zonlarının arasında kalan küçük havzaların pekleşmemiş alüvyonal zemine sahip olması dır.

Bu durum imar planlamasında  jeolojik parametrelerin ne kadar az kullandığını göstermektedir. Bu tür yanlış yer seçimlerinden kurtulmanın yolu jeolojik parametreleri doğru saptamak ve bu parametreleri yerleşime uygunluk açısından proje tasarımında ve uygulamasında değerlendirebilmektir. Ülke düzeyinde ve yerel düzeyde Atif Zonlar (FAY) Yasası ve ilgili yönetmelikleri oluşturularak yapıların tiplerine göre deprem yaratan faylara olacak mesafeleri netleştirilmelidir.

       Bölgemizde, Üniversitelerimizin bilgi birikiminden yararlanılarak ve genç tektonik-yapısal jeoloji konusunda çalışmış ekipler oluşturarak diri fay haritaları tamamlanmalıdır. Bu ekipler belirli periyotlarla toplantılar yapmalı, deprem sonrasında da en kısa sürede bir araya gelerek araziye çıkmalı ve veri toplayarak, gerekli bilgileri ilgili kurumlara iletmelidir.

İzmir İli ve ilçeleri bazında, özellikle İzmir (Gümüldür) ve Balıkesir (Bigadiç) arasındaki genç havzalarda Jeoloji Mühendislerince bir an önce diri fay ve zemin etkileşimlerini bütünleştiren yerleşime uygunluk haritaları oluşturulacak şekilde yapılanmalar oluşturulmalı ve bu haritalar, valilik ve belediyelerin kriz merkezlerinde sürekli açık tutulmalıdır.

Yerel ve ulusal düzeydeki Deprem Araştırma merkezlerinin kadrolarındaki Jeoloji bilim dalıyla ilgili personel   eksikleri giderilerek yeniden düzenlenmelidir.

Kurulan ve kurulacak olan yerel sismik ağlar bölgenin depremselliği konusunda araştırma yapan kişilerce internet bağlantılı olarak kullanılabilecek şekle getirilmelidir.

Bölge ve şehrimizde; deprem ürettiği bilinen faylarda acil olarak Jeoloji disiplini çalışanlarınca paleosismolojik çalışmalar yapılmalı, bu faylar üzerinde geçmişte kaç depremin oluştuğu saptanmalı ve depremlerin tekrarlanma periyotları ortaya konulmalıdır.

Toplumun Deprem bilincinin sağlanması için ilk ve orta öğrenime Jeoloji Dersleri zorunlu olarak konmalıdır.

Depremler sonucu  yapılarda gelişen hasarın önemli bir oranda zemin koşullarından kaynaklandığı bilinmesine rağmen denetim firmalarında  Jeoloji Mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirmeyen (?), Yapı Denetim Yasa ve yönetmelikleri yeniden düzenlenmelidir.

Belediye İmar Daire ve Şubeleri kadrolarında , benzeri kamu kurumlarında olduğu gibi  Jeoloji Mühendisi bulunduracak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

  

 

                                                                                                 

Okunma Sayısı: 2520
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası