TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1-7 MART DEPREM HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

1-7 MART DEPREM HAFTASI

DEPREM SİMÜLASYON TIRI BİR AYRICALIK DEĞİL ZORUNLULUKTUR.

ASRIN FELAKETİNİ YAŞAYANLAR, ASRIN YARDIMLAŞMASI VE KARDEŞLİĞİNİ YAPANLAR ARTIK “ASRIN TEDBİR VE ÖNLEMLERİNİN” ALINMASINI BEKLİYOR.

YAPILANLARIN DESTEKÇİSİ, YAPILMAYANLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ.

1-7 Mart Deprem Haftası genel olarak deprem bilincini artırmak ve depreme karşı alınabilecek önlemler konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaç edinmiştir.

Yakın tarihimizin en yıkıcı depremlerinden olan 6 Şubat depremlerinin, aletsel dönemde kayıtlara geçen ülkemizin yaşadığı en büyük depremlerden olduğu bir gerçektir. Bu depremler sonucunda resmî rakamlara göre en az 50 bin 783 insanımız hayatını kaybetmiş, 122 binden fazla insanımız ise yaralanmıştır. Türkiye`de birçok tarihî yapı da dahil 35 binden fazla bina yıkılmış ve 300 bine yakın bina da ağır hasar almıştır.

2023 yılı Meclis Deprem Araştırma Komisyonu`nun kamuoyuna yansıyan raporuna göre depremin toplam maliyeti 104 milyar $ olarak belirtmiştir. Ancak ortaya çıkan can ve mal kayıplarının nedeni olarak depremlerin büyüklüklerine vurgu yapılması, şimdiye kadar çoktan alınması gereken önlemleri almayan, bilime, mühendisliğe, meslek odamıza ve meslektaşlarımızın uyarılarına kulaklarını tıkayan anlayışın sığındığı bahaneden öte bir anlam ifade etmemektedir.

ASRIN FELAKETİ” anlayışı yerine, afetlerle baş edebilme yeteneğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi yani güvenli ve dirençli kentleşme önceliğimiz olmalıdır. Depremler sonrasında ASRIN YARDIMLAŞMASI ve DAYANIŞMASI‘nı gösterenler artık sorumlulardan ve yetkililerden “ASRIN TEDBİR ve ÖNLEMLERİNİ” almalarını bekliyorlar.

Her türlü tehlike ve tehditten etkilenme olasılığı bulunan yerleşmelerin, toplumların ve tüm sistemlerin; kendilerini koruma, işleyişini güvence altına alma, kısa sürede yeniden yapılanma ve değişime uyum sağlama için gerekli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakları etkin kullanım becerisi ile afetlere karşı dirençli kentler inşa etmek zorundayız.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarının projelerini incelediğimizde dirençli kentleşme, deprem master planları, kentsel dönüşümünün ön planda tutulması bu problemin tespiti ve kabulü anlamına gelmektedir. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bundan sonraki süreçte yapılan çalışmaların paydaşı, destekçisi, yapılmayan çalışmaların takipçisi olacağız.

Yaklaşık iki milyon yedi yüz bin nüfusu ile Türkiye’nin 5. büyük ili olan Antalya’da, bireylere gerçeğe en yakın deprem tecrübesini yaşatacak ve bu sayede bireylerin deprem anında doğru refleks oluşturmasını sağlayacak deprem simülasyon tırının şehrimize kazandırılması talebimizi 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesi ile bir kez daha yinelemek istiyoruz. Bu hizmet, okul dönemlerinde çocuklarımıza, eğitim öğretimin tatile girdiği dönemlerde ise şehir meydanlarında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmalıdır. Deprem bilinci ve deneyimi oluşturmak açısından sunulacak bu hizmet bir ayrıcalık değil bir zorunluluktur.

Antalya Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizden bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

Antalya Büyükşehir ve 19 İlçe Belediyesi olmak üzere tüm yerel yönetimlerde, jeolojik-jeoteknik etütlerin işleyişinin ve kontrolünün mesleğinde uzman kişiler tarafından yapılmasını buradan bir kez daha yineliyoruz. Kadro planlamalarında bu eksikliklerin giderilmesinin takibini yapacağımızı belirtirken eksik kalınan noktalarda görev alabileceğimizin altını tekrar çiziyoruz.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

Okunma Sayısı: 3243
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası