TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞLIKLI KÖŞE YAZIMIZ ÇIKTI
Günümüzde, madenlerden enerji hammaddelerinin aranmasına, su kaynaklarının bulunup değerlendirilmesinden mühendislik yapılarının temel etüt çalışmalarına, yer yuvarının anlaşılmasından uzay araştırmalarına kadar yaşamın her alanında Jeoloji Mühendisliği temel bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Jeoloji Mühendisliği, günümüzün olduğu kadar geleceğin de yıldızı parlayan mesleklerinden biridir.

Yerbilimlerine ilişkin meslekler insanoğlunun en eski uğraş alanlarından biridir. Günümüzde, madenlerden enerji hammaddelerinin aranmasına, su kaynaklarının bulunup değerlendirilmesinden mühendislik yapılarının temel etüt çalışmalarına, yer yuvarının anlaşılmasından uzay araştırmalarına kadar yaşamın her alanında Jeoloji Mühendisliği temel bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Jeoloji Mühendisliği, günümüzün olduğu kadar geleceğin de yıldızı parlayan mesleklerinden biridir.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği, 58 yıllık Deneyim

Ülkemizin en iyi Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden biri olan bölümümüzde 58 yıldır, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Jeoloji Mühendisleri yetiştirilmektedir. Bölümümüzün, jeolojinin hemen hemen her konusunda doğal bir laboratuvar özelliği olan Doğu Karadeniz Bölgesinde olmasının verdiği avantaj ile eğitim-öğretim çalışmalarını, daha çok, arazide uygulamalı bir şekilde gerçekleştirmesi, mezunlarımızı hem sektörde hem de akademik alanlarda aranan mühendisler yapmaktadır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ülkemizde kurulan en eski Jeoloji bölümlerinden biridir. Bölümümüz Alman Jeolog Prof.Dr. Hans Pflug`un 14 Aralık 1965 Salı günü KTÜ`de göreve başlamasından sonra, 16 Aralık 1965 Perşembe günü Dekan Prof.Dr. Halis Duman başkanlığında toplanan üniversite öğretim üye ve yardımcılarından oluşan genel kurulun 2 numaralı toplantısında Temel Bilimler Fakültesi`ne bağlı Jeoloji Enstitüsü olarak açılması kararlaştırılmıştır.  Buna göre Jeoloji Bölümü`nün açılmasına,  bölüme 35 öğrenci alınmasına, bu öğrencilerin yalnız Jeoloji Bölümü öğrencisi olmalarına ve öğretim programı hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu bölüm, KTÜ`de İnşaat ve Mimarlık bölümlerinden sonra açılan üçüncü bölümdür.

Jeoloji Enstitüsü`nün ilk başkanı Prof. Dr. Hans Pflug`tur. Jeoloji Enstitüsü`nün ilk elemanları Prof. Dr. Hans Pflug, Öğr. Gör. Dr. Togan Ş. Önay, Assistan Türker Özsayar, Assistan Ükkaş Ağar ve Assistan Özkan İşgüden`dir. Prof. Dr. Hans Pflug 1967 yılında KTÜ`den ayrılmış ve başkanlığa Dr. Altan Gümüş atanmıştır. Daha sonra Prof. Dr. Mustafa Aslaner, Prof. Dr. Yusuf Tatar, Prof. Dr. İsmet Gedik, Prof. Dr. Şakir Abdüsselamoğlu, Prof. Dr. Remzi Dilek, Prof. Dr. Erkan Tanyolu, Prof. Dr. Necati Tüysüz, Prof. Dr. Burhan Sadıklar, Prof. Dr. Cemil Yılmaz, Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Prof. Dr. Cüneyt Şen, Prof. Dr. M. Ziya Kırmacı değişik tarihlerde bölüm başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Halen, Prof. Dr. Fatma Gültekin Bölüm Başkanlığı görevini  yürütmektedir. Bölümde bulunan dört Anabilim Dalında (Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji) 17 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi, 1 Misafir Öğretim Üyesi ve 2 Mühendis görev yapmaktadır. Ayrıca, bölümde 4 idari personel bulunur. 

Eğitim-öğretime 1965 yılında başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973 yılına kadar Temel Bilimler Fakültesi`nde yer almıştır. Jeodezi ve Fotogrametri ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri ile 1973 yılında kurulan Yer Bilimleri Fakültesi bünyesine katılan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2547 sayılı YÖK kanunu ile 1982 yılında  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine dahil olmuştur. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2005 yılında mimarlık bölümlerinin ayrılmasıyla kurulan Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

1965-1975 yılları arasında  Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik binasında eğitim veren Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1975 yılı sonunda bugünkü kendi binasına taşınmıştır. 1965-66  döneminde eğitim-öğretime başlayan bölüm, 1970 yılına kadar 5 yıllık eğitime dayalı Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun vermiştir. 1970-71 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıllık sisteme geçmiş ve Jeoloji Mühendisi unvanı ile mezun vermeye başlamıştır.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü daha önce Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 1982 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermektedir.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün özgörevi (misyonu), uluslararası düzeyde lisans ve  lisansüstü eğitimi vererek her alanda görev alabilecek, geleceğin dünyasında başarı ile görev alabilecek, ekip çalışmasına yatkın, araştıran, bilgiyi paylaşan, atılımcı, yaratıcı özellikleri olan, pratik ve hızlı çözüm üretebilen, kendini sürekli yenileyen, çevreye duyarlı, mesleki ve etik kurallara uyan ve her alanda bulunduğu topluma liderlik yapacak nitelikli jeoloji mühendisler yetiştirilmesidir. 

Sevgili gençler, doğayı seviyorsanız, dünya ölçeğinde geçerli bir mühendislik  eğitimi almak istiyorsanız: 58 yıllık deneyimi ile, ulusal ve uluslararası makale ve projelerle kendini ispatlamış öğretim üyesi kadrosu ile, ERASMUS, MEVLANA, FARABİ gibi değişim programları ile KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü sizlere iyi bir  gelecek fırsatı sunmaktadır. KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2010 yılından bu yana Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) üyesi MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon belgesi, Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesinde yüksek lisans programlarına kabul edilmeye veya iş yaşamında mühendislik unvanını kullanarak çalışmaya olanak sağlar(Prof.Dr.Cüneyt Şen).
Sloganımız “Yer bilimsiz, uygarlık olmaz”. 
Güzel günler dileğiyle.

https://www.kuzeyekspres.com.tr/ktu-jeoloji-muhendisligi-bolumu


 

Okunma Sayısı: 3157
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası