TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
31.08.2022 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERLE İLGİLİ BASIN AYDINLATMA METNİ
Ege Denizi içerisinde ilki saat 12.56 da olmak üzere büyüklükleri 4.5-5.3 arasında değişen bir dizi deprem meydana gelmiş, Bölgenin tektonik ve sismolojik özellikleri göz önüne alındığında olağan olarak gördüğümüz orta büyüklükte bu depremlerin sonucunda herhangi bir hasar kaydı bildirilmemiştir.

  Basın Aydınlatma Metni

31-08-2022 Çarşamba günü Sisam adası güneyinde, Ege Denizi içerisinde ilki saat 12.56 da olmak üzere büyüklükleri 4.5-5.3 arasında değişen bir dizi deprem meydana gelmiştir. 30 Ekim 2020 tarihinde Sisam adasının kuzeyinde kırılan fayın ürettiği deprem sonrasında bölgede artan stresin bir sonucu olarak meydana gelen son depremler, bu kez Sisam adası güneyinde, normal bir fay üzerinde gelişmiş olup, merkez üssünün en yakın yerleşim yeri olan Aydın ili, Kuşadası ilçesine uzaklığı 50 km., Aydın ili merkezine uzaklığı 95 km., İzmir ili merkezine uzaklığı ise 98 km.’dir.

 

Bölgenin tektonik ve sismolojik özellikleri göz önüne alındığında olağan olarak gördüğümüz orta büyüklükte bu depremlerin sonucunda herhangi bir hasar kaydı bildirilmemiştir. Yakın çevrede büyüklükleri 6.6-6.8 arasında değişen deprem üretme potansiyeli olan fayların varlığı da göz önüne alınarak, olası yıkıcı bir depreme hazırlıklı olunması konusunda çok daha duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha anımsatıyoruz.

 

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sorumluluk alanımızda bulunan, İzmir başta olmak üzere Muğla, Aydın ve Manisa büyükşehirleri çevresinde deprem üretme potansiyeline sahip onlarca diri fay bulunmaktadır.

Tedirginiz...

1999 Depremi üzerinden geçen 23 yıl içerisinde ülke kaynaklarının, kentsel dönüşüm çalışmalarına yeterince aktarılmadığını üzüntüyle izliyoruz

 

Tedirginiz...

Yukarıda bahsettiğimiz büyük şehirlerin tamamı geçmiş on bir bin yıl içinde en az bir kez deprem üretmiş diri fayların üzerinde yapılaşmaya hızla devam ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak savaşını verdiğimiz “Fay Yasası” ne yazık ki kanun koyucu irade tarafından ısrarla görmezden geliniyor.

 

Tedirginiz...

Bayraklı deneyiminden ders almayan yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin, taşkın ovalarında, sulak alanlarda ve suya doygun alüvyon ovalarımız üzerinde yapılaşmanın önünü açtıklarını ibretle izliyoruz.

 

Tedirginiz...

Zemin-yapı-deprem ilişkisinin denetim dışı olduğu ülkemizde, yapı denetim sistemi içerisinde jeoloji mühendislerinin yer almasının önünü açacak yasal düzenlemelerin ısrarla yapılmadığına tanıklık ediyoruz.

 

Tedirginiz...

Ülkemizin, herhangi bir ilimizde meydana gelecek deprem kaynaklı afeti kaldıracak ekonomik gücünün olmadığını bir kez daha yineliyoruz. Bu nedenle, Afet riski taşıyan her ilimizin, deprem master planlarını ivedi olarak tamamlayarak İstanbul örneğinde olduğu gibi kentsel dönüşüm çalışmalarını bu master planlar üzerinde gerçekleştirmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

Ülkemizde, doğa kaynaklı afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının tarihe karışmasını diliyor, halkımızın bilgi ve deneyim sahibi yetkin kurum, kuruluş ve bilim insanları dışında yapılan açıklamaları dikkate almamalarını salık veriyor ve olası depremlerin afete dönüşmemesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

 

Vakit yok!

Okunma Sayısı: 109
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası