TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ALİAĞA`DA SÖKÜMÜ YAPILMASI PLANLANAN NAE SÃO PAULO UÇAK GEMİSİNİN VE BENZERİ HİÇ BİR DENİZ TAŞITININ ÇÖPLÜĞÜ OLMAYI KABUL ETMİYORUZ!

BASINA VE KAMUOYUNA
Sanayileşmiş ülkeler, süresini doldurmuş, hurdaya ayrılmış büyük tonajlı gemileri ile son elli yıl içerisinde ülkemiz topraklarını adeta “ÇÖPLÜK” niyetine kullanmaktadır.
İzmir’in ALİAĞA ilçesinde yer alan Gemi söküm tesisleri bunun en dramatik örneklerinden biridir. Kıyıya yanaşan üretim süreci dışında kalmış her türlü deniz taşıtı ve yüksek tonajlı gemiler, gemi söküm tesislerinde parçalanmakta, kullanılabilecek olan parçalar hurda fiyatına satılırken, kullanılması mümkün olmayan atıklar bir şekilde İzmir’in değişik noktalarında hiçbir önlem alınmadan, vahşi bir biçimde doğaya terk edilmektedir.
Gemi söküm işinde çalışan insanların çok büyük çoğunluğu, bir akciğer zarı kanseri türü olan MEZOTELYOMA tümörü ile boğuşmakta ve genç yaşta yaşamını yitirmektedir. Yapılan araştırmalar, bu sinsi hastalığın ana nedenlerinden biri olarak ASBEST liflerini işaret etmektedir. Aliağa kıyılarına yanaşan, hurdaya ayrılacak gemilerin büyük çoğunluğunda yalıtım malzemesi olarak kullanılan ASBEST, bu bölgede çalışan ve çevrede yaşayan yurttaşlarımız için son derece büyük risk oluşturmakta, solunum yolu ile organlara yerleşen asbest lifleri insan sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel merkezi tarafından,05.04.2021 tarihinde dağıtımlı olarak başta İzmir Valiliği ve bağlı kurumlar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve yerel idarelere gönderilen yazının bir örneği, açıklamamız ekinde sunulmaktadır. İlgili yazıda görüleceği üzere, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir’in karşı karşıya bulunduğu TIBBİ JEOLOJİK riskleri ilçe ilçe ve maddeler halinde sıralamakta, gerekli önlemlerin alınması hususunda Valilik ve Yerel yönetimleri “Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü” sorumluluğu ile uyarmaktadır. Ancak, bu uyarıların dikkate alınmadığını, geçen süre içerisinde yapılan (yapılmayan) çalışmalar konusunda kamuoyunun yeterince aydınlatılmadığını üzülerek ifade etmek istiyoruz.

Son günlerde ülke ve İzmir gündemine oturan SAO PAULO isimli tonlarca tehlikeli atık ve ASBEST barındıran geminin hurdaya ayrılmak üzere Aliağa Gemi Söküm tesislerine nakledilmek üzere yola çıkması, kamuoyunu ve meslek örgütümüzü endişelendirmektedir.
Jeoloji Mühendisleri Odası olarak diyoruz ki;

  • Ülkemiz, sanayileşmiş ülkelerin atık deposu ve çöplüğü değildir.
  • Aliağa gemi söküm tesisleri, ürettiği binlerce ton tehlikeli atık ve gemi sökümü esnasında çevreye yayılan asbest lifleri ile İzmir ili ve özelde Aliağa ilçesi halkının sağlığını ciddi oranda tehdit etmektedir.
  • Gerekli önlemlerin alınması, kamu yöneticiliği sorumluluğundadır.
  • SAO PAULO gemisi ve benzeri hiçbir deniz taşıtının gemi söküm tesislerinde hurdaya ayrılarak, çıkan tehlikeli atıkların insanlarımızın sağlığını, havamızı, suyumuzu ve topraklarımızı kirletmesini kabul etmiyor, sorumluları acilen göreve davet ediyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

Okunma Sayısı: 107
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası