TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM İLE TOPLANTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM ile toplantı.

Toplantıya Şubemizi Temsilen Başkanımız Prof. Dr. Fetullah ARIK Katıldı. Başkanımız, Bakan Kurum’a odamızın başlattığı ve kamuoyunda Fay yasası olarak bilinen yasa önerisi ile ilgili olarak Ülke Genelinde sadece deprem değil aynı zamanda diğer doğa kaynaklı afetlerin etkilerini azaltmayı amaçlayan tabiat varlıkları ile diğer kültürel, tarihi zenginliklerle kentlerimizi ve kırsal alanlarımızın korunmasını içeren afet öncesi alınacak tedbirler, sigorta ve mülkiyet konularını da kapsayan bütünlüklü bir Afet Yasasının biran önce uygulama geçirilmesinin önemine değinerek Afet Öncesi alınacak önlemlerin afet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışma ve yatırımlardan çok daha ekonomik olacağını aktardı. Arık ayrıca: Yapı Denetim Yasası ve uygulamaları kapsamında mesleki ürünlerin denetiminin ilgili disiplinlerden teknik adamlar tarafından yapılmasının önemine değindi. Meslek odalarının rapor denetimlerinin yeniden uygulanması talebini ileten Arık: Odaların denetimleriyle Belediyeler ve diğer kontrol teşkilatlarının yükünün hafifletilebileceğini ve odaların karar mekanizmalarında yer almasının sağlıklı ve güvenilir yerleşimler için önemine dikkati çekti. Konya ve diğer illerde İmara esas çalışmaların biran önce tamamlanmasının önemine vurgu yapan Arık, özellikle kırsal planlamada jeolojik-jeoteknik etütlerin ve yapılarda zemin etütlerinin yapımı ve denetimlerinin ciddiyetle takip edilmesinin gerektiğini hatırlattı. İklim değişikliği ve kuraklığın yanısıra tarımsal sulama ile birlikte sanayi ve kentsel su kullanımı ile giderek tehlikeli derecede azalan su kaynaklarımızın korunması için tarımsal sulamada mevcut suya göre tarım planlamalarının yanısıra kentsel ve sanayi su kullanımında tasarruf ve arıtılmış suların yeniden kullanımının yaygınlaştırılmasının gerektiğini belirtti.

Devam eden kuraklıkla birlikte aşırı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımının en olumsuz göstergelerinden biri olan obruk oluşumları ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Arık; Obrukların giderek yaygınlaştığını ve çözüm için acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu bu kapsamda imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etütler ve zemin etütlerinde obruk riskinin de araştırılarak elde edilen verilere göre planlama kararlarının verilmesinin gerektiğini ifade etti. Son olarak Konya ili içinde Meke Gölü’nün kurtarılması dahil, obruklar, volkanik yapılar, tatlı ve jeotermal su kaynakları ile su yapıları gibi bir çok jeolojik miras ögesinin yanısıra kültürel ve tarihi miras ögelerini barındıran Karatay-Çumra-Karapınar-Ereğli-Halkapınar Jeoparkı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Arık, Karatay Belediye’nin öncülüğünde jeoloji, arkeoloji ve turizm alanında bir çok uzmanın destek verdiği bu jeoparkın bir an önce hayata geçirilmesi için Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerinin desteklerinin önemine dikkati çekti.

Okunma Sayısı: 5413
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası