TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
FLAMİNGOLARA AĞLARKEN TARİHİ TABLO ÇOK DAHA KORKUNÇ
Konya Şube Başkanımız Prof Dr Fetullah ARIK 16 Temmuz 2021 Hürriyet ‘e Tuz gölünde kuralık ve Konya Ovasın’da yaşanan sıkıntılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konya Şube Başkanımız Prof Dr Fetullah ARIK 16 Temmuz 2021 Hürriyet ‘e Tuz gölünde kuralık ve Konya Ovasın’da yaşanan sıkıntılar ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Maalesef bölgenin pek çok yerinde yeraltı suyuna ulaşılamıyor" diyen Prof. Arık, sorunları ise şöyle sıraladı:

* Havzada tarımsal üretim giderek değişmekte olup geçmişte daha az su tüketen buğday-arpa gibi hububat üretimi günümüzde şekerpancarı, danelik ve silajlık mısır, yonca ve ayçiçeği gibi daha fazla su tüketen tarımsal modele evrilmekte. Buna ek olarak büyükbaş hayvancılığın yaygınlaşmasıyla birlikte gerek içme suyu ihtiyacının artması gerekse yemlik bitki (yonca, silajlık mısır) üretimi de giderek yaygınlaşmakta.

* 2000’li yıllardan günümüze kadar geçen süreç içinde yapılan pek çok planlama, teşvik ve öneriler sonucunda artık salma sulama (vahşi sulama) nerdeyse bitti ancak basınçlı sulamada (damlama, yağmurlama vb.) bitkinin ihtiyacı kadar sulama alışkanlığı halen yeterince gelişmedi.

* Çiftçilerimiz bitkinin ihtiyacından daha fazla sulama yapmakta. Bazen de artan enerji giderleri nedeniyle yeterince sulama yapılamamakta. Sulama ihtiyaçlarının karşılanması için açılan kaçak kuyular su kullanımı planlamasındaki en önemli sorun.

"KAÇAK KUYULAR EN BÜYÜK SORUN"

* Kaçak kuyuların açılmasında jeoloji mühendisliği teknik desteği olmadığı için başta kuyu yeri seçimi olmak üzere hangi akiferden su üretileceği, hangi kalitede su alınacağı, kuyu açımı ve takibi esnasında kuyu donanımının uygun olmaması ve niteliksiz su seviyelerinin tecrit edilmemesi gibi pek çok neden bağlı olarak nitelikli su seviyelerinin de kirlenmesi, tuzlanması gibi sorunlar ortaya çıkmakta.

* Belgesiz kuyular teknik destek almadıkları için kuyu donanımı da uygun olmamakta ve açılan pek çok kuyuda verim düşüklüğü, dolgu, göçme gibi sorunlar oluşmakta ve kuyu ömürleri çok kısa olmakta.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Arık `acil eylem planı` önerilerini ise şöyle anlattı:

* Halen fiili olarak bu görevleri yürüten DSİ, SYGM gibi kurumlarımız bulunmakta. Özellikle su ihtiyacını karşılamak ve planlamakla görevli olan DSİ’nin kurumsal olarak yetki ve görevlerinin kesin sınırlarla belirlenmesi ve su yönetiminde daha etkin olması gerekir.

* Yüzey ve yeraltı suyu varlığını kesin olarak ortaya koyan, ihtiyacı ve sağlanabilecek su miktarını hesaplayan ve planlayan birimler kurularak çözüm geliştirilmeli.

Okunma Sayısı: 3473
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası