TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
RURITAGE – KÜLTÜREL MİRAS ESASLI SİSTEMATİK STRATEJİLER YOLUYLA KIRSAL YENİLENME PROJESİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliği doğrultusunda ortak çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların yürütülmesine yönelik protokol imzalandı.

"RURITAGE" – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme" Projesi kapsamında başta proje alanı olarak belirlenen Bergama, Dikili ve Kınık İlçeleri olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliği doğrultusunda ortak çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların yürütülmesine yönelik protokol imzalanmıştır.

RURITAGE İzmir Proje Alanı olarak belirlenen Bergama, Dikili ve Kınık İlçelerini kapsayan alana yönelik TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak çalışmalarına devam ettirmektedir.  Protokol kapsamında;

*İzmir ili Bergama, Dikili ve Kınık ilçe sınırları içerisinde bulunan jeolojik miras niteliğindeki Jeosit, Jeolojik yapı ve oluşumların tespiti, bu alanları kapsayan jeolojik envanterin belirlenmesi,

* İzmir ili Bergama, Dikili ve Kınık ilçe sınırları içerisinde bulunan, jeolojik envanterin Jeopark alanı olma özelliğinin değerlendirilerek bu alanlıların jeoturizme kazandırılması amacıyla jeorotaların belirlenmesi, bu amaçla gerekli çalışmaların yürütülmesi,

*Tanımlanan jeorotaların bir jeopark olarak düzenlenebilmesi için gerekli alan yönetimi gereksinimlerinin tariflenmesi, rota üzeri yönlendirme ve bilgilendirme ihtiyaçları ile diğer tüm altyapı ihtiyaçlarının tanımlanması için gerekli unsurların raporlanması gerçekleştirilecektir.

*Bergama Kozak Yaylası ve bölgede yapılan araştırmalar neticesinde milyonlarca yılda oluşan jeolojik değerlerin korunmasına yönelik Dünyada Gözlenen Tor Alanları Dağılımı listesine Bergama Torlarının ’da dahil edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması ayrıca önem arz etmektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak arazi çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Okunma Sayısı: 60
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası