TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Izmir Şubenin Tarihi

ŞUBE TARİHİ
İZMİR ŞUBE
16.01.2007 (Son Güncelleme: 18.01.2007 01:51:33)

JMO İZMİR ŞUBESİ TARİHÇESİ

•1.1  İzmir Şubesi‘ nin Kuruluşu

12 Mart 1992 tarihinde 13. Genel Merkez Olağan Genel Kurulunda verilen önergelerin kabul edilmesiyle Merkezi İzmir olmak üzere; Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak illerini kapsayan "İzmir Şubesi" nin kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Öncelikle, İzmir Şubesi yönetim kurulunun oluşabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu‘ nun atamaları yapılmıştır. Kurucular Kurulu‘ nun çalışmaları sonucunda şubemizin Genel Kurul süreci oluşmuş, 09-10 Ocak 1993 tarihinde şubemizin ilk Genel Kurulu gerçekleştirilerek, yapılan seçimler sonucunda şube yönetim kurulu oluşmuş ve şube çalışmaları başlamıştır.

TMMOB Tüzüğünün 58. maddesi "Üye sayısı 5000‘ in üzerinde olan her Oda Kurulumu delege sistemi oluşturur" uyarınca şubemiz de 26 Şubat 1994 yılı 14. Merkez Olağan Genel Kurulu‘ na, ilk Şube Genel Kurulu sürecinde seçilen şube delegeleri ile katılım sağlanmıştır.

•1.2  Kuruluşundan Günümüze Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

JMO İzmir Şubesi "Kurucular Kurulu" üyeleri:

               Asil                                                                 Yedek

Hulusi SARIKAYA                                                 M. Emin GÜRSOY

Fikret GÖKTAŞ                                                     Uğur İNCİ

Fahrettin KAYHAN                                                Gültekin DİKİLİKAYA

Cahit HELVACI                                                     Meral KANTAR

Hüseyin KADIOĞLU                                              Ufuk IRMAK

Murat ALKAN                                                        Korkut AŞIKOĞLU

Hasan YAZICI                                                      Yusuf Ali KARAMAN

09 - 10 Ocak 1993 tarihlerinde yapılan şubemizin ilk Genel Kurulu sürecinde yapılan seçimler sonucunda şubemizin 1. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

            Asil                                                                    Yedek

Başkan     : Hulusi SARIKAYA                                   Yusuf Ali KARAMAN

II. Başkan : Fikret GÖKTAŞ                                      Bekir Sıtkı YILDIZ

Yazman    : İzzet ÖZLER                                         Ufuk IRMAK

Sayman    : Hüseyin KADIOĞLU                              Meral KANTAR

Üye           : Savaş DİLEK                                       Ali BAYKUL

Üye           : Murat ALKAN                                       Mehmet AVŞAR

Üye           : Cahit HELVACI                                    Alim MURATHAN                                                                                          Cahit ADAK

08 - 09 Ocak 1994 tarihlerinde gerçekleştirilen Şubemiz Genel Kurul sürecinde yapılan seçimler sonucunda 2. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

            Asil                                                                             Yedek

Başkan    : İzzet ÖZLER                                             Meral KANTAR                                                                                                                                                                               

II. Başkan: Gültekin TARCAN                                      Bülent TURHANLAR

                  (Hulusi SARIKAYA)                                  Ercan ARIK

Yazman   : Hüseyin KADIOĞLU                                 Hanife DÖNMEZ

                  (Bülent TURHANLAR)              

                  (Mehmet FATSA)                                              

Sayman    : Hasan SÖZBİLİR                                 

Üye            : Hanife DÖNMEZ

Üye            : Tayfur TAN

Üye            : Ali BAYKUL

Hanife DÖNMEZ‘ in 13.01.1995, Hulusi SARIKAYA‘ nın Haziran-1994 tarihinde istifaları ile 2. Dönem Yönetim Kurulu 6 asil, 1 yedek üye olarak tamamlamıştır.

12 - 13 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirilen şubemiz 3. Genel Kurulu sürecinde yapılan seçimler sonucunda 3. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

            Asil                                                                      Yedek

Başkan     : Levent ÇETİNER                                     Gönül KAYA

II. Başkan : Gültekin TARCAN                                    Ercan ARIK

Yazman    : Selçuk UĞUZ                                           Selmin EMRE

Sayman    : Ali BAYKUL                                              Avni ÖZLEN

Üye           : Ömer KÜÇÜMEN                                     Şemsettin DEMİR

Üye          : Lütfullah KANTAR                                     Mehmet AVŞAR

Üye          : Hakkı Batur DEMİRAY                              Hasan SÖZBİLİR

 

15 Temmuz 1996 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifası ile 4 aylık dönem çalışmalarına aşağıdaki liste ile devam edilmiştir.

 

            Asil                                                                           Yedek

Başkan     : Selmin EMRE                                           Hasan SÖZBİLİR

II. Başkan : Gültekin TARCAN

Yazman    : Ercan ARIK

Sayman    : Levent ÇETİNER

Üye           : Selçuk UĞUZ

Üye           : Şemsettin DEMİR

Üye           : Mehmet AVŞAR

 

10 - 11 Kasım 1996 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul sürecinde yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur:

 

            Asil                                                                       Yedek

Başkan     : Ömer KÜÇÜMEN                                 Ercan ARIK

II. Başkan : Hakkı Batur DEMİRAY                         Hasan SÖZBİLİR

Yazman    : Lütfullah KANTAR                                Bora DEMİRAL

     (Fikri METLİ)                                         Sedef BÜYÜKOKTAR                                                  

Sayman   : Ali BAYKUL                                           İbrahim ARPALIYİĞİT

Üye          : Fikri METLİ                                            Ayşe SUN

Üye          : Gönül KAYA                                          Yusuf Ali KARAMAN

Üye          : Gültekin DİKİLİKAYA                           

 

18.03.1997 tarihinde Ercan ARIK‘ ın istifası ile boşalan üyelik için Hasan SÖZBİLİR, 25.03.1997 tarihinde Lütfullah KANTAR‘ ın istifası ile boşalan üyelik için Gönül KAYA görev almıştır . 

 

09 - 10 Ocak 1998 tarihinde yapılan 4. Genel Kurul süreci sonucu 4. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

               Asil                                                                   Yedek

Başkan     : Fikri METLİ                                              Emin ELİBOL

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA                              Sedef AVCI

Yazman    : Ali ÇAKMAKOĞLU                                 Dilek ÇANKAYA

Sayman    : Tayfur TAN                                             M. Emin GÜRSOY

Üye           : Gültekin TARCAN                                  Mahmut DEMİRHAN

Üye           : Hakkı Batur DEMİRAY                           Keriman SÖZER

Üye           : Ömer KÜÇÜMEN                                   B. Bora DEMİRAL

 

15 - 16 Ocak 2000 tarihinde yapılan 5. Şube Genel Kurulu süreci sonucu 5. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

                Asil                                                                     Yedek

Başkan     : Hasan BAYKAL                                       Hanife DÖNMEZ

II. Başkan : Gültekin DİKİLİKAYA                               Tayfur TAN

Yazman    : Ali ÇAKMAKOĞLU                                 Doğan ÖZBEK

Sayman    : Alper BABA                                            Semih ÇAKICI

Üye           : Selami EREN                                         Ömer ÇAĞIRAN

Üye           : Yusuf Ali KARAMAN                              İsmail İŞİNTEK

Üye           : Özcan ORHUN                                       Çetin KARAHAN

 

Ali ÇAKMAKOĞLU‘ nun istifası sonucu 22 Mayıs 2000 tarihinde oluşan Yönetim Kurulu:

Başkan     : Selami EREN

II. Başkan : Alper BABA

Yazman    : Özcan ORHUN

Sayman    : Hanife DÖNMEZ

Üye           : Hasan BAYKAL

Üye           : Gültekin DİKİLİKAYA

Üye           : Doğan ÖZBEK

 

12.01.2002 tarihinde yapılan şubemiz 6. Genel Kurulu süreci sonucunda 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

                Asil                                                                   Yedek

Başkan     : Hasan BAYKAL                                         Ayşin DORA

II. Başkan : Fikri METLİ                                                Gönül KAYA

Yazman    : Gültekin DİKİLİKAYA                                Ömer ÇAĞIRAN

Sayman    : Tuncay TIMARCI                                      Sedat AVCI

Üye           : Fevzi METE                                              İsmail İŞİNTEK

Üye           : Selami EREN                                             Fatma SEVİM

                   (Gönül KAYA)                                            Ahmet Bican ÇAKAR                                          

Üye           : Özcan ORHUN

                   (Ömer ÇAĞIRAN)                                                                                      

  

24. 01. 2004 tarihinde yapılan 7. Genel Kurul süreci sonucu 7. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

               Asil                                                            Yedek

Başkan     : Hasan BAYKAL                                 Gönül KAYA

II. Başkan : Fikri METLİ                                        Sedef AVCI

Yazman    : Gültekin DİKİLİKAYA                         Fatma SEVİM

Sayman    : Tuncay TIMARCI                               Mehmet Emin GÜRSOY

Üye           : Sabri YILDIRIM                                    Mustafa GÜNAY

Üye           : Hülya İNANER                                   Fikret HARÇVURAN

Üye           : Kubilay OFLOZER                             Babür BALABAN

 

Kubilay OFLOZER (24.02.2005) ve Tuncay TIMARCI (08.12.2005)‘ nın istifaları ile;

 

Başkan     : Hasan BAYKAL

II. Başkan : Fikri METLİ

Yazman    : Gültekin DİKİLİKAYA

Sayman    : Tuncay TIMARCI (08.12.2005 tarihine kadar)

     Sabri YILDIRIM

Üye           : Kubilay OFLOZER (24.02.2005 tarihine kadar)

           Sabri YILDIRIM (08.12.2005 tarihine kadar)

Üye           : Hülya İNANER

Üye           : Gönül KAYA (24.02.2005 tarihinden itibaren)

Üye           : Fatma SEVİM (08.12.2005 tarihinden itibaren)

 

Okunma Sayısı: 6107
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası