TMMOB Odalar 02 Nisan 2020, Perşembe
Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 18.10.2019
Güncellenme Zamanı: 24.10.2019 11:38:55

Marmaris Belediyesi ile 17 Ekim 2019 tarihinde toplantı yapılarak; 30 Mayıs 2019 tarihinde sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin;  Belediye ve Meslek Odalarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesi amacıyla imzalanan protokol uygulamaya geçirildi.

Meslek Odalarıyla Belediye arasında yapılan protokol kapsamında; bilimsel teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu`nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetimin eksiksiz yapılabilmesini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.