19 Ekim 2018, Cuma

13 Kasım 2017 tarihinde Antalya Eşgüdüm Kurulu`nda Konyaaltı Boğaçay Projesi ve Konyaaltı Yat Limanı-Marina Yapılması Projeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 13.11.2017
Güncellenme Zamanı: 24.11.2017 11:01:11

13 Kasım 2017 günü Antalya İnşaat Mühendisleri Odasında Antalya Eşgüdüm Kurulu`na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’in de katıldığı Konyaaltı Boğaçay Projesi ve Konyaaltı Yat Limanı-Marina Yapılması Projeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda projeler hakkında birçok detayı öğrenmiş olduk.

Projelerde neler var dersek;

1- Boğaçay 1. Etap Projede Boğaçay yatağı (-)1,50m. Kotuna kadar kazılıp malzeme alınarak 750m kara içerisine sokuluyor. Bu durum aşağıdaki olumsuzlukları da beraber getirecektir.

A) Deniz suyunun kara içine sokulmasıyla öncelikli olarak dere yatağında bulunan, süreç içinde de yakın çevredeki yeraltısuyu tuzlanacaktır. Bu durum Antalya şehir şebekesine 420 l/sn su sağlayan Boğaçay kuyularının ve özel kuyuların kullanılamaz olmasına sebeb olacaktır.

B) Şu anda 750m civarında 3,5 ile 4 m arasında olan yeraltısuyu seviyesinin (0) kotuna inerek çevredeki tüm sondaj kuyularında YAS düşmesine neden olacaktır. Bu da daha pahalı su tüketimi demektir. Bu düşümün 800l/sn debili Hurma Su Kaynaklarına etkisi ne olacak bilinmemektedir.

C) 1970’li yıllardan, özellikle de 1980’li yıllardan beri Boğaçay yatağından kum çakıl alınması dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Konyaaltı sahilinde sağ sahilde 85m’ye, sol sahilde 44m’ye ve Boğaçay yatak ağzında da 28m’ye varan plajın, başka bir deyişle sahilin kaybolduğu gerçektir. Boğaçay Projesi ile her ne kadar kum çakıl ocaklarının kapatılmasının gerçekleşeceği söylense de sedimen taşınımı yine çay yatağında kum çakıl ocakları varmış gibi daha da fazlasıyla engellenecektir. Bu ise daha hızlı Konyaaltı Sahilinin yok olmasına neden olacaktır.

2- Yat Limanı ve Marina Yapılması Projesi ise, Antalya Limanı batısından başlayarak 1200metrelik Doğuya doğru sahilde yapılacaktır. Şu anda tamamı halka açık olmayan, ama ilerideki dönemlerde halka arzedilebilecek DLH sahası olan bilinen plajlar yok olacaktır. Ayrıca dalgakıranların bitimiyle birlikte batimetrik haritaların incelenmesiyle derinliği 100m’yi bulan ani derinleşen denizaltı falezleri bulunmaktadır. Bu durum 1. Derece Deprem Bölgesinde bulunan Yapılarda duraylılık sorunu yaşaması olasıdır.

Yukarıdaki yapılan açıklamalar nedeniyle Boğaçay yatağına denizin sokulmasına HAYIR dedik. Marina yerinde duraylılık sorununa dikkat çektik. Tabii ki Boğaçay Taşkın Koruma Projesi DSİ standartlarında yapılmalı, çevresinde rekreasyon alanları oluşturulmalıdır. Tuzlu su tatlı su girişimiyle ilgili litaretür verileri yerine gerçek arazi deneyleri yapılarak bu sınırın ve bölgenin tuzlanma riskinin yeniden değerlendirilmesi söyledik. Allah’ın biz insanoğluna sunduğu su kaynaklarımızı yok etme lüksüne kimsenin sahip olmadığı bilinciyle Boğaçay yatağına deniz suyu sokulmamalıdır. Bu doğrultuda Şubemiz üzerine düşen kamusal sorumluluğu yerine getirecektir.