TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Eskişehir Şube Hakkında

  TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBE TARİHÇESİ

1982 yılında Eskişehir’de DSİ, İller Bankası, Köy Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi Maden Fakültesi gibi kamu kuruluşlarında jeoloji, jeofizik maden, harita, mühendisleri olmak üzere yerbilimcilerin sayıları artmaya başlamıştı.

Fakat yerbilimciler arasında birlik,  beraberlik ve görüş alışverişi henüz yoktu.

Bu yıllarda Eskişehir’de 3 meslek odası mevcuttu bunlar Makine Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar odasıydı.

1983 yılında Bu meslek odalarının 4. olarak Jeoloji mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilciliği Can AYDAY ile faaliyete başlamıştı.

    Can AYDAY kendine ait kiralık bir bürosu olmayan İl Temsilciliği faaliyetleri için çalıştığı kurum olan Anadolu Üniversitesi Maden Fakültesinde bir dolap çekmecesi edinerek faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Bir süre bu şekilde faaliyetlerine devam eden temsilcilik imece usulü toplanan paralarla bir büro kiralamış ve toplanan 30 milyon ile temsilciliğin ilk demirbaşları alınmıştır.

Bazı üyeler evlerinden getirdikleri büro ve kırtasiye malzemeleriyle eksikleri gidermeye çalışmış ve böylelikle temsilciliğin ilk şekli ortaya çıkmıştır.

    Bu dönemde temsilcilik kiralık olan bürosunu 1983-2001 tarihlerine kadar Maden Mühendisleri ile paylaşmıştır.

Maden Mühendisleri ve tüm meslek kuruluşları ile birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerine devam eden temsilciliğimiz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uzun yıllar sadece Eskişehir’de Dünya Madenciler Gününü  tüm yerbilimciler ile birlikte kutlamıştır.

    Can AYDAY’ ın  sürdürdüğü  görevi  01/02/2000 tarihinde Temsilci Hüseyin GÜL Temsilci Yardımcısı Rafet DEMİRBAŞ  teslim almışlardır.

Bu dönem içerisinde oldukça yoğun bir çalışma ile faaliyetlerini sürdüren odamız Ankara Merkez Kurultayında şube olmak için çaba sarfetmiş  18/05/2002 tarihinde  Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olmaya hak kazanmıştır.

 Atama ile belirlenen ilk yönetim kurulu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmuştur.

Şube başkanı    Rafet DEMİRBAŞ

İkinci başkan    Turgay ESER

Sayman      Selahattin KILIÇ

Yazman      Yaşar KİBİCİ

Üye       Ahmet ORHAN

Üye       Hüseyin SENDİR

Üye       Şahsenem İNANDIM

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası