TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ESKİŞEHİR-ALPU`DA KURULMASI PLANLANAN "ALPU TERMİK SANTRALİ"İLE İLGİLİ AÇTIĞI DAVANIN SONUÇ KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN DOLAYI BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMA GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB’nin Eskişehir-Alpu’da Kurulması Planlanan “Alpu Termik Santrali” ile İlgili Açtığı ÇED Raporunun “HUKUKA UYGUN OLMADIĞI”Yönündeki Kararının Kesinleşmesi Hakkında Basın Açıklaması Gereçekleştirdi.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Temsilcileri,

Tüm Odalarımızın bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 6.3.2018 tarihinde Eskişehir Kozlubel, Beyazaltın, Kızılcaören, Ağapınar ve Gündüzler mevkiilerinde Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan Alpu Termik Santrali ve bu santrale kömür sağlayacak rezerv alanındaki yeraltı maden işletmesinin açılması ile ilgili dava açılmıştır.

Söz konusu davada Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) kapsamında, raporun hazırlanmasında;

  • Görev alan personelin özel formata aykırı bir şekilde görevlendirildiği,
  • Rapor hazırlanmasında ve projelendirmede hidrojeoloji, ziraat ve harita mühendislerinin bulunmadığı,
  • Raporun bu haliyle iade edilmesi gerekirken iade edilmediği,
  • Proje kapsamında madencilik faaliyeti yapılacak alanın tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılan, arkeolojik sınırlar içinde olması,
  • Projede “Kül Döküm Alanı” olarak belirlenen alanın altında dünya mirası lületaşı rezervlerinin olması,
  • Sahanın kuzeybatısında aktif fayların yer alması, fakat raporda bu konuda yeterli bir inceleme yapılmadığı,
  • Termik santralin atık suyunun nereye deşarj edileceğinin belli olmaması
  • Projenin olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerinin olacağı,
  • Kömür ve kömüre karışan yan kayacı bünyesinde bulanan metaller ve radyoaktif elementlerin, kömürün yanması ile oluşan külde de olması ve yeraltı/yerüstü sulara karışması insan ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açacak olması,

bu ve bunun gibi öncelikle Jeoloji Mühendisleri Odasının önerilerini ve bu önerileri içeren kitabın Mahkeme üyelerine, sahada bilirkişi heyetine dağıtımı sonucunda, yine Ziraat, Maden Mühendislerinin bu konuda destek veren üyelerinin, Baro, Tabipler Odası, ESKİ, Belediyeler ve bazı STK’ların yoğun ve birlikte çalışması sonucunda Eskişehir 1. İdare Mahkemesi Esas No:2018/203 ve Karar No: 2023/552 ile;

Dava konusu işleme konu proje dolayısıyla, büyük bir kısmı 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Büyük Ova Koruma Alanı ilan edilen Alpu Ovasında bulunan alanda yapılması planlanan faaliyetin, çevresel etkilerinin ve bu etkilerin azami giderilme olanaklarının gereği gibi ele alınmaması nedeniyle, eksik ve gerekli nitelikten yoksun olarak hazırlandığı kanaatine varılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu esas alınarak davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından tesis edilen 06/03/2018 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

“Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak bu önemli, halkımız, yöremiz için gerçekten tehlikeli olabilecek projenin durdurulmasıve bu kararın alınmasında birlikte çalışılan tüm diğer oda temsilcilerine, Baro ve Tabipler Odasına, ilgili STKlara, ESKİ ve Belediyelere teşekkür ederiz.”

Sevgi ve Saygılarımızla…

 

TMMOB

Jeoloji Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 3157
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası